0
جستجوی الفبائی
چهارشنبه سوري

پدید اورندگان : روشنك حيدري , مريم قنبري ,
نوع کتاب : تاليف
سال نشر : 1390
ناشر : خانه هنرمندان , پريمان ,

چشم انديشه 2: پيام‌هاي آسمان "كلاس دوم راهنمايي"

پدید اورندگان : پرويز محمدي , مريم محمدحسيني ,
نوع کتاب : تاليف
سال نشر : 1390
ناشر : پلك ,

چكيده‌ي ژنتيك پزشكي امري

پدید اورندگان : پيتر ترنپني , الارد شان , نجات مهديه , بهاره رباني ,
نوع کتاب : ترجمه
سال نشر : 1390
ناشر : براي فردا ,

چكيده مقالات و پژوهش‌هاي بيمه‌اي سال 1388

پدید اورندگان : نوشين لاليان‌پور , ناهيد دوستي , آزاده محمدزاده , معصومه قرباني , نوريه‌السادات ذوقي , سكينه ادبي , فاطمه دارنگ ,
نوع کتاب : گردآوري
سال نشر : 1390
ناشر : پژوهشكده بيمه (وابسته به بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران) ,

چگونه زيستن را به كودكان خود بياموزيم

پدید اورندگان : زهرا شفيع‌پور , ياسمن يعقوبي ,
نوع کتاب : تاليف
سال نشر : 1390
ناشر : دهسرا ,

چگونه معمارانه طراحي كنيم

پدید اورندگان : احسان طايفه , احسان سيدي‌راد ,
نوع کتاب : تاليف
سال نشر : 1390
ناشر : علم معمار ,

چگونه معمارانه طراحي كنيم

پدید اورندگان : احسان طايفه , احسان سيدي‌راد ,
نوع کتاب : تاليف
سال نشر : 1390
ناشر : علم معمار ,

چهارمين موج توسعه علمي - فناورانه و پيامدهاي فرهنگي و اجتماعي آن در ايران

پدید اورندگان : علي پايا , رضا كلانتري‌نژاد , طاهره زارع ,
نوع کتاب : تاليف
سال نشر : 1390
ناشر : مركز تحقيقات سياست علمي كشور ,

چاشني‌ها

پدید اورندگان : مريم حسن‌بيگي ,
نوع کتاب : تاليف
سال نشر : 1390
ناشر : بهنود ,

چاه‌نگاري به روش تشديد مغناطيسي هسته‌اي اصول و كاربردها

پدید اورندگان : كوتس جورج‌آر , زهره كارگر , حميده مجرد , فاطمه خوش‌سيما ,
نوع کتاب : ترجمه
سال نشر : 1390
ناشر : دانشگاه شيراز ,