0
جستجوی الفبائی
چالش‌ها و الزامات خصوصی‌سازی و اجرای سیاست كلی اصل 44 قانون اساسی

پدید اورندگان : منصوره عباسی ,
نوع کتاب : تالیف
سال نشر : 1389
ناشر : موسسه‌ تحقیقات‌ تدبیر اقتصاد ,

چالشها و تعاملات ایران و عراق در نیمه نخست سده بیستم

پدید اورندگان : مسعود كوهستانی‌نژاد ,
نوع کتاب : تالیف
سال نشر : 1384
ناشر : وزارت امور خارجه، مركز چاپ و انتشارات ,