جستجوی الفبائی
پايان شب سيه‌‌‌: (خاطرات 22 ماه زندان امير جماعت اسلامي كردستان عراق)

پدید اورندگان : هاوژين عمر , بهزاد مولائي ,
سال نشر : 1390
ناشر : موسسه مطالعات انديشه‌سازان نور ,
نوع کتاب : ترجمه

پدر‌بزرگ همه چيز را نگفته بود

پدید اورندگان : محمدمهدي رسولي ,
سال نشر : 1390
ناشر : كتاب نيستان ,
نوع کتاب : تاليف

پرواربندي بره‌ها: راهنماي توليدكنندگان

پدید اورندگان : ژني ديويس , محمد اميري‌اندي ,
سال نشر : 1390
ناشر : حق‌شناس ,
نوع کتاب : ترجمه

پزشكي و تخصص‌هاي باليني

پدید اورندگان : زهرا اكبرزاده , سيدعلي موسوي , فريبرز خوروش , زهرا عبادي , الهام چاوشي ,
سال نشر : 1390
ناشر : دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني اصفهان ,
نوع کتاب : تاليف

پزشكي و تخصص‌هاي علوم پايه

پدید اورندگان : زهرا اكبرزاده , فريبرز خوروش , سيدعلي موسوي , زهرا عبادي , الهام چاوشي ,
سال نشر : 1390
ناشر : دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني اصفهان ,
نوع کتاب : تاليف

پژوهش عملياتي (تحقيق در عمليات)

پدید اورندگان : محمدتقي تقواي‌سليمي‌لنگرودي ,
سال نشر : 1390
ناشر : حق‌شناس ,
نوع کتاب : تاليف

پژوهشي درانساب اناركي ها

پدید اورندگان : محمدعلي ابراهيمي اناركي ,
سال نشر : 1390
ناشر : رنگينه ,
نوع کتاب : تاليف

پندهاي قندپهلو: براي من و شماست كه عبرت بگيريم: مجموعه‌اي از 51 داستان زيبا، 51 نكته عبرت‌آموز

پدید اورندگان : حسين شكرريز ,
سال نشر : 1390
ناشر : فكرآذين ,
نوع کتاب : گردآوري

پويايي‌هاي سيستم رويكردي كاربردي براي مسائل مديريتي

پدید اورندگان : شارما سوشيل , ابراهيم تيموري , عليرضا نورعلي , نريمان ولي‌زاده ,
سال نشر : 1390
ناشر : دانشكده علم و صنعت ايران ,
نوع کتاب : ترجمه

پيامك‌هاي خسته‌دلان عشق: دفتر سوم

پدید اورندگان : محمدرضا بابكي ,
سال نشر : 1390
ناشر : آخرين وصي ,
نوع کتاب : گردآوري