0
جستجوی الفبائی
سه‌يرانا و په‌ريي په‌رياني

پدید اورندگان : احسان نجفي‌چقابوري ,
نوع کتاب : تاليف
سال نشر : 1390
ناشر : احسان نجفي چقابوري ,

سرعت انتقال و محاسبات ذهني كاربردي (مرحله دوم - قسمت اول)

پدید اورندگان : علي بيات‌موحد ,
نوع کتاب : تاليف
سال نشر : 1390
ناشر : اساتيد قلم تهران ,

سلسله قارچها

پدید اورندگان : سيداكبر خداپرست , محمدجوان نيكخواه , سهيلا فرهنگي ,
نوع کتاب : تاليف
سال نشر : 1390
ناشر : دانشگاه گيلان ,

سازندگي و تربيت دختران

پدید اورندگان : علي قائمي‌اميري ,
نوع کتاب : تاليف
سال نشر : 1390
ناشر : انجمن اولياء و مربيان ,

سازه‌هاي گلخانه‌اي

پدید اورندگان : كريستين زابلتيتس , علي محبوب‌خمامي ,
نوع کتاب : ترجمه
سال نشر : 1390
ناشر : حق‌شناس ,

سرعت انتقال و محاسبات ذهني كاربردي (مرحله اول)

پدید اورندگان : علي بيات‌موحد ,
نوع کتاب : تاليف
سال نشر : 1390
ناشر : اساتيد قلم تهران ,

سامانه اطلاعات جغرافيايي و ژئومورفولوژي

پدید اورندگان : عبدالله سيف , محمود سلطانيان ,
نوع کتاب : تاليف
سال نشر : 1390
ناشر : كنكاش ,

سرزمين شگفت‌انگيز بدن

پدید اورندگان : مهران حاجيان‌نژاد ,
نوع کتاب : تاليف
سال نشر : 1390
ناشر : مركز انتشارات‌ توسعه ‌علوم ,

سقوط تعهدات

پدید اورندگان : محمدمجتبي روديجاني , محمد رستم‌پور ,
نوع کتاب : تاليف
سال نشر : 1390
ناشر : كتاب آوا ,

سم‌شناسي و چگونگي تاثير آفت‌كشهاي شيميايي

پدید اورندگان : جورجن استنرسن , محمد قدمياري , مولود غلام‌زاده‌چيتگر , مونا مرادي‌واجارگاهي , سيدعلي صفوي , سهيلا فرهنگي ,
نوع کتاب : ترجمه
سال نشر : 1390
ناشر : دانشگاه گيلان ,