0
جستجوی الفبائی
نغمه‌هاي جاويدان (مجموعه شعر)

پدید اورندگان : اسماعيل ميثمي ,
نوع کتاب : تاليف
سال نشر : 1390
ناشر : پويان‌ مهر ,

نامه‌هاي عاشقانه

پدید اورندگان : حسين غريبلو ,
نوع کتاب : تاليف
سال نشر : 1390
ناشر : پرواز قلم , نشر كتاب نادر ,

نانوتكنولوژي: مفاهيم، خواص و روش‌هاي كاربردي توليد نانوپودرها)

پدید اورندگان : پروانه احمدي ,
نوع کتاب : تاليف
سال نشر : 1390
ناشر : دانش‌پويان جوان ,

نجوم ويژه كودكان سرآمد (مقطع ابتدايي)

پدید اورندگان : عليرضا حسيني‌آراني , زهرا جوادي , اميرشايان عرضي , مهدي شاگردي , سميه كنعاني ,
نوع کتاب : تاليف
سال نشر : 1390
ناشر : تيزهوشان ,

نجوم ويژه نوجوانان سرآمد (مقطع راهنمايي و بالاتر)

پدید اورندگان : عليرضا حسيني‌آراني , زهرا جوادي , اميرشايان عرضي , مهدي شاگردي , سميه كنعاني ,
نوع کتاب : تاليف
سال نشر : 1390
ناشر : تيزهوشان ,

نشانگرهاي مولكولي در ژنتيك و فناوري زيستي

پدید اورندگان : دومينينكو دوين , اشكبوس دهداري , احمد ارزاني ,
نوع کتاب : تاليف
سال نشر : 1390
ناشر : چويل ,

نظم و ترتيب

پدید اورندگان : روشنك حيدري , مريم قنبري ,
نوع کتاب : تاليف
سال نشر : 1390
ناشر : پريمان , خانه هنرمندان ,

نگاهي ديگر به حقوق فرزندان از ديدگاه اسلام

پدید اورندگان : بهرام محمديان , آسيه رحيمي ,
نوع کتاب : تاليف
سال نشر : 1390
ناشر : انجمن اولياء و مربيان ,

نگرشي جامع بر مديريت زنجيره تامين

پدید اورندگان : مهدي غضنفري , مهدي فتح‌الله ,
نوع کتاب : تاليف
سال نشر : 1390
ناشر : دانشكده علم و صنعت ايران ,

نمايه مقالات فصلنامه علمي - ترويجي صنعت بيمه كتاب اول (1388 - 1384)

پدید اورندگان : شبنم رفوآ , فاطمه دارنگ ,
نوع کتاب : غيره
سال نشر : 1390
ناشر : پژوهشكده بيمه (وابسته به بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران) ,