0
جستجوی الفبائی
آموزش Visual Basic 2010

پدید اورندگان : نيما الوان‌فروش ,
نوع کتاب : تاليف
سال نشر : 1390
ناشر : پيروز الوان ,

آرام

پدید اورندگان : مريم سعيدي‌نيا ,
نوع کتاب : تاليف
سال نشر : 1390
ناشر : نوروزي ,

آرامش و موفقيت در برنامه‌ريزي تحصيلي (راهنمايي براي تمامي سنين از ابتدايي تا دانشگاه)

پدید اورندگان : اميد دين‌پرست , اميررضا روحي‌زاده ,
نوع کتاب : تاليف
سال نشر : 1390
ناشر : عصر كنكاش ,

آرايه‌هاي ادبي پايه تا كنكور شامل: شرح تك‌تك آرايه‌ها در قالب درس، سوال، نكته و تمرين، استخراج و تشريح مهم‌ترين كنايات، ...‌

پدید اورندگان : ذكريا رضايي , مهرداد عالي‌پورهريسي ,
نوع کتاب : تاليف
سال نشر : 1390
ناشر : همگامان , كانون فرهنگي آموزش ,

آزمون‌هاي كاربردي آشنايي با مباني چاپ و نشر با تاكيد بر نشر الكترونيك: نمونه سوالات ادوار گذشته به همراه پاسخ تشريحي

پدید اورندگان : سودابه برادرچاپاري ,
نوع کتاب : تاليف
سال نشر : 1390
ناشر : پاييزه فردا ,

آزمون‌هاي كاربردي اقتصاد منابع طبيعي و محيط زيست (اقتصاد منابع): نمونه سوالات ادوار گذشته به همراه پاسخ تشريحي

پدید اورندگان : اكرم اكبري , فرزانه علي‌نسب شارف ,
نوع کتاب : تاليف
سال نشر : 1390
ناشر : پاييزه فردا ,

آزمون‌هاي كاربردي تاريخ ادبيات جهان: نمونه سوالات ادوار گذشته به همراه پاسخ تشريحي

پدید اورندگان : يوسف سيف ,
نوع کتاب : تاليف
سال نشر : 1390
ناشر : پاييزه فردا ,

آزمون‌هاي كاربردي تاريخ تحولات سياسي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي ايران در دوره سلجوقيان: نمونه سوالات ادوار گذشته...

پدید اورندگان : منيره باقري , مونا باقري ,
نوع کتاب : تاليف
سال نشر : 1390
ناشر : پاييزه فردا ,

آزمون‌هاي كاربردي تاريخ فرهنگ ايران از آغاز تا پايان عصر پهلوي: نمونه سوالات ادوار گذشته به همراه پاسخ تشريحي

پدید اورندگان : داود رمضاني ,
نوع کتاب : تاليف
سال نشر : 1390
ناشر : پاييزه فردا ,

آزمون‌هاي كاربردي جانورشناسي (1) بي‌مهرگان: نمونه سوالات ادوار گذشته به همراه پاسخ تشريحي

پدید اورندگان : ميثم داشن ,
نوع کتاب : تاليف
سال نشر : 1390
ناشر : پاييزه فردا ,