0

کتاب های تصادفی 1361

یادها


پدید اورندگان : كروپسكایا , ز. اسعد ,
نوع کتاب : تالیف
سال نشر : 1361
ناشر : پژواك ,

یادواره فجر


پدید اورندگان : فجرانقلاب‌اسلامی ستادبرگذاری‌مراسم‌دهه ,
نوع کتاب : تالیف
سال نشر : 1361
ناشر : ستاد برگزاری مراسم دهه فجر انقلاب اسلامی ,

یادواره شهدای هفتم فروردین 61


پدید اورندگان : هیات ‌مولفان ,
نوع کتاب : تالیف
سال نشر : 1361
ناشر : نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران، مدیریت سیاسی ایدئولوژی ,

یادواره شهدای انقلاب اسلامی: شهیدمحمدعلی رجائی


پدید اورندگان : شجاع‌الدین میرطاووسی ,
نوع کتاب : تالیف
سال نشر : 1361
ناشر : نهضت زنان مسلمان ,

یادنامه مفسركبیراستادعلامه طباطبائی


پدید اورندگان : علی احمدی‌میانجی ,
نوع کتاب : تالیف
سال نشر : 1361
ناشر : شفق ,

یادنامه علامه امینی: مجموعه مقالات تحقیقی


پدید اورندگان : محمد حكیمی , سیدجعفر شهیدی ,
نوع کتاب : تالیف
سال نشر : 1361
ناشر : انجام كتاب ,

یادنامه شهیدمظلوم آیه الله دكترسیدمحمدحسینی بهشتی


پدید اورندگان : سیدفرید قاسمی ,
نوع کتاب : تالیف
سال نشر : 1361
ناشر : حر , قدس ,

یادنامه شهیدراه نماز آیه الله سیدعبدالحسین دستغیب


پدید اورندگان : واحدتبلیغات ,
نوع کتاب : تالیف
سال نشر : 1361
ناشر : حزب جمهوری اسلامی، واحد تبلیغات ,

یادنامه شهید محمدمنتظری


پدید اورندگان : مصطفی ایزدی ,
نوع کتاب : تالیف
سال نشر : 1361
ناشر : انتشارات و تبلیغات فرهنگ انقلاب اسلامی ,

یادنامه شهدای وزارت بهداری


پدید اورندگان : هدیه‌دفترروابط عمومی وارشادوزارت‌بهداری ,
نوع کتاب : تالیف
سال نشر : 1361
ناشر : وزارت بهداری، روابط عمومی و ارشاد ,

یادنامه شهدای 7تیر


پدید اورندگان : دفترتحقیقات‌اجتماعی وزارت‌ارشاداسلامی ,
نوع کتاب : تالیف
سال نشر : 1361
ناشر : وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ,

یادنامه اولین سالگردشهادت سردارپرافتخاراسلام شهید دكترمصطفی چمران


پدید اورندگان :
نوع کتاب : تالیف
سال نشر : 1361
ناشر : بنیاد شهید چمران ,

یادنامه اولین سالگردشهادت سردارپرافتخاراسلام شهید دكترچمران


پدید اورندگان :
نوع کتاب : تالیف
سال نشر : 1361
ناشر : بنیاد شهید چمران ,

یادداشتهایی از زندگانی خصوصی ناصرالدین شاه


پدید اورندگان : دوستعلی‌خان مدیرالممالك ,
نوع کتاب : تالیف
سال نشر : 1361
ناشر : نشر تاریخ ایران ,

یادداشتهای سفربه اروپای شرقی


پدید اورندگان : محمدباقر داوری ,
نوع کتاب : تالیف
سال نشر : 1361
ناشر : موسسه‌ انتشارات‌ هجرت ,

یادداشتهای دكتر قاسم غنی


پدید اورندگان : قاسم غنی , هاله اسفندیاری , سیروس غنی ,
نوع کتاب : تالیف
سال نشر : 1361
ناشر : آبان , كتاب فرزان ,

یادبودهای دوران واپس ماندگی .فیلمنامه های انقلابی كوبا


پدید اورندگان : خان‌ملك‌ساسانی , آویش ,
نوع کتاب : ترجمه
سال نشر : 1361
ناشر : شناخت ,

یادبودهاسفارت استانبول


پدید اورندگان : خان‌ملك‌ساسانی ,
نوع کتاب : تالیف
سال نشر : 1361
ناشر : بابك ,

یادآوری سوقومن تهلیریان تالتی آهابكومی


پدید اورندگان : واهان میناخوریان ,
نوع کتاب : تالیف
سال نشر : 1361
ناشر : آرمن ,

هیوا


پدید اورندگان : صدیق صفی‌زاده ,
نوع کتاب : تالیف
سال نشر : 1361
ناشر : محمود دولت‌آبادی ,