کتاب های تصادفی 1364

یك دو سه (جلداول ): الكترونیك والكتروتكنیك فراگیریم: اثر


پدید اورندگان : مجتبی مرتضوی , محمدصادق انواری , فرهاد قهقهانی ,
سال نشر : 1364
ناشر : نشریه صنعت مستقل ,
نوع کتاب : تالیف

یك دو سه (جلد9): الكترونیك والكتروتكنیك فراگیریم: مشخصه باطریها


پدید اورندگان : بهناز ضیایی‌اردستانی‌نژاد , محمدصادق انواری , فرهاد قهقهانی ,
سال نشر : 1364
ناشر : نشریه صنعت مستقل ,
نوع کتاب : تالیف

یك دو سه (جلد6): مكانیك صنعتی فراگیریم: اندازه گیری‌سطح وحجم


پدید اورندگان : محمدصادق انواری , فرهاد قهقهانی ,
سال نشر : 1364
ناشر : نشریه صنعت مستقل ,
نوع کتاب : تالیف

یك دو سه (جلد4): مكانیك صنعتی فراگیریم


پدید اورندگان : محمدصادق انواری , فرهاد قهقهانی ,
سال نشر : 1364
ناشر : نشریه صنعت مستقل ,
نوع کتاب : تالیف

یك دو سه (جلد2): الكترونیك والكتروتكنیك فراگیریم: م‌شخصه باطریها


پدید اورندگان : بهناز ضیایی , محمدصادق انواری , فرهاد قهقهانی ,
سال نشر : 1364
ناشر : نشریه صنعت مستقل ,
نوع کتاب : تالیف

یك تجربه تربیتی ویژه مربیان مدارس تهران


پدید اورندگان :
سال نشر : 1364
ناشر : امور تربیتی استان تهران ,
نوع کتاب : تالیف

یك بلوط وچهل كلاغ


پدید اورندگان : حمید پوراسماعیلی ,
سال نشر : 1364
ناشر : قصه جهان‌نما ,
نوع کتاب : تالیف

یك بستر و دو دریا: تاریخ نقش‌زدایی (1962 - 1981)


پدید اورندگان : آندره فونتن , عبدالرضاهوشنگ مهدوی ,
سال نشر : 1364
ناشر : نو ,
نوع کتاب : ترجمه

یك آسمان ستاره


پدید اورندگان : مهدی سهیلی , علی نریمانی ,
سال نشر : 1364
ناشر : پوپك ,
نوع کتاب : تالیف

یقین


پدید اورندگان : سیدعبدالحسین دستغیب ,
سال نشر : 1364
ناشر : كانون تربیت ,
نوع کتاب : تالیف

یغما(سال 25 - 26)


پدید اورندگان : حبیب یغمائی ,
سال نشر : 1364
ناشر : ایران ,
نوع کتاب : تالیف

یاش .مجموعه اشعارتركی رایج درایل قشقایی فارس


پدید اورندگان : علی نریمانی ,
سال نشر : 1364
ناشر : علی نریمانی ,
نوع کتاب : تالیف

یك دو سه (جلد7): مكانیك صنعتی فراگیریم


پدید اورندگان : محمدصادق انواری , فرهاد قهقهانی ,
سال نشر : 1364
ناشر : نشریه صنعت مستقل ,
نوع کتاب : تالیف

یازده سوره از قرآن كریم بضمیمه تعقیبات نمازهاوچند ادعیه دیگر


پدید اورندگان : مهدی الهی‌قمشه‌ای , علی‌اكبر اسماعیلی‌قوچانی ,
سال نشر : 1364
ناشر : امامت ,
نوع کتاب : ترجمه

یازده رساله فارسی


پدید اورندگان : بهاره وحید ,
سال نشر : 1364
ناشر : موسسه مطالعات هنر اسلامی ,
نوع کتاب : تالیف

یاران امام حسین علیه السلام


پدید اورندگان : علی‌محمد علی‌دخیل , عدنان طهماسبی , صادق تركاشوند ,
سال نشر : 1364
ناشر : كانون فرهنگ و هنر اسلامی ,
نوع کتاب : ترجمه

یادی از گذشته


پدید اورندگان : عبدالجبار اسدی‌حویزیان ,
سال نشر : 1364
ناشر : موعود ,
نوع کتاب : تالیف

یادی از حیدربابایه سلام (مجموعه شعرازشعرای مختلف )


پدید اورندگان : نصرت‌الله فتحی ,
سال نشر : 1364
ناشر : فردوسی ,
نوع کتاب : تالیف

یادهای كودكی


پدید اورندگان : محمود برآبادی ,
سال نشر : 1364
ناشر : فتحی ,
نوع کتاب : تالیف

یادواره‌ای به مناسبت بزرگداشت چهلمین روزپیوستن شهیدمحسن قانعی


پدید اورندگان : خلیل عربلین ,
سال نشر : 1364
ناشر : خلیل عربلین ,
نوع کتاب : تالیف