0

کتاب های تصادفی 1370

2000 Solved Problems In Electronics: Schaum's Solved Problems Series


پدید اورندگان : Peter Liley ,
نوع کتاب : تالیف
سال نشر : 1370
ناشر : طراحان نشر ,

105 Man And His World


پدید اورندگان : Languagecenter ,
نوع کتاب : تالیف
سال نشر : 1370
ناشر : حكیم ,

101 پاسخ درباره رماتیسم


پدید اورندگان : هانری پیكارد , آلبرت آنتونی , نصرالله عایلی ,
نوع کتاب : ترجمه
سال نشر : 1370
ناشر : جانزاده ,

101 پاسخ به بیماران قلبی - عروقی


پدید اورندگان : ماكس شوب , نصرالله عایلی ,
نوع کتاب : ترجمه
سال نشر : 1370
ناشر : جانزاده ,

1002 تست ترسیم فنی و آشنائی با اشكال و احجام


پدید اورندگان : جواد كیانی ,
نوع کتاب : تالیف
سال نشر : 1370
ناشر : نور ,

1001 روش جالب برای مات كردن در شطرنج


پدید اورندگان : فردرین فلد , محمدمهدی پاك‌فطرت ,
نوع کتاب : ترجمه
سال نشر : 1370
ناشر : ایران زمین ,

1000 نكته و 1000 تست از: اصول طب داخلی هاریسون 1991


پدید اورندگان : تنسلی‌راندولف هریسون , مهرداد صلاحی ,
نوع کتاب : ترجمه
سال نشر : 1370
ناشر : صاحب اثر ,

1000 فامیل


پدید اورندگان : علی شعبانی ,
نوع کتاب : تالیف
سال نشر : 1370
ناشر : بوعلی ,

1 و 2 و 3 آی موش و گربه زنگ مدرسه


پدید اورندگان : منیرو روانی‌پور ,
نوع کتاب : تالیف
سال نشر : 1370
ناشر : سحر ,

... تا رهایی: منظومه‌ها و شعرها


پدید اورندگان : حمید مصدق ,
نوع کتاب : تالیف
سال نشر : 1370
ناشر : نشر نو ,

... تا پیروزی


پدید اورندگان : مهدی پوررضائیان , مرتضی سرهنگی , سیدمهدی شجاعی ,
نوع کتاب : تالیف
سال نشر : 1370
ناشر : وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی , محراب قلم ,

... به رهبری مرتضی حنانه (پیوست: بررسی زندگی، آثار و نقش مرتضی حنانه)


پدید اورندگان : تورج زاهدی , علیرضا میرعلینقی ,
نوع کتاب : تالیف
سال نشر : 1370
ناشر : فیلم ,