0

کتاب های تصادفی 1374

یادگیری و حافظه، زبانپریشی


پدید اورندگان : بهزاد گودرزی‌ملایری ,
نوع کتاب : تالیف
سال نشر : 1374
ناشر : آوای نور ,

یادگیری قرآن مجید به روش آسان همراه با تجوید و روش‌تدریس قرآن در مدارس


پدید اورندگان : ابراهیم محمودی‌هاشمی ,
نوع کتاب : تالیف
سال نشر : 1374
ناشر : آستان قدس رضوی، موسسه چاپ و انتشارات ,

یادگیری حروف الفبا با شعر


پدید اورندگان : یگانه عالمی ,
نوع کتاب : تالیف
سال نشر : 1374
ناشر : راستی نو ,

یادگیری حروف الفبا با شعر


پدید اورندگان : یگانه عالمی ,
نوع کتاب : تالیف
سال نشر : 1374
ناشر : راستی نو ,

یادگیری حركتی


پدید اورندگان : آنه ورتستین , امیلی وگالتر , محسن بلوریان ,
نوع کتاب : ترجمه
سال نشر : 1374
ناشر : وزارت آموزش و پرورش، اداره كل تربیت بدنی ,

یادگیری اعداد با شعر


پدید اورندگان : علاء مهدوی , سیاوش ذوالفقاریان ,
نوع کتاب : تالیف
سال نشر : 1374
ناشر : صاحب اثر ,

یادگار زریران


پدید اورندگان : یحیی ماهیارنوابی ,
نوع کتاب : ترجمه
سال نشر : 1374
ناشر : اساطیر ,

یادداشتهایی درباب اخلاق، سیاست، تمدن در دوران تحول


پدید اورندگان : واتسلاف هاول , محمد رفیعی‌مهرآبادی ,
نوع کتاب : ترجمه
سال نشر : 1374
ناشر : وزارت فرهنگ و آموزش عالی، علمی و فرهنگی ,

یادداشتهای یك دوست


پدید اورندگان : آنتونی رابینز , مهدی مجردزاده‌كرمانی ,
نوع کتاب : ترجمه
سال نشر : 1374
ناشر : مجمع علمی و فرهنگی مجد ,

یادداشتهای توضیحی سیستم هماهنگ‌شده توصیف و كدگذاری كالا


پدید اورندگان : شورای‌همكاری‌گمركی , شورای‌گمركات‌بروكسل , گمرك‌جمهوری‌اسلامی ,
نوع کتاب : ترجمه
سال نشر : 1374
ناشر : قبله ,

یادداشتهای توضیحی سیستم هماهنگ‌شده توصیف و كدگذاری كالا


پدید اورندگان : شورای‌همكاری‌گمركی , شورای‌گمركات‌بروكسل , گمرك‌جمهوری‌اسلامی ,
نوع کتاب : ترجمه
سال نشر : 1374
ناشر : قبله ,

یادداشتهای توضیحی سیستم هماهنگ‌شده توصیف و كدگذاری كالا


پدید اورندگان : شورای‌همكاری‌گمركی , شورای‌گمركات‌بروكسل , گمرك‌جمهوری‌اسلامی ,
نوع کتاب : ترجمه
سال نشر : 1374
ناشر : قبله ,

یادداشتهای توضیحی سیستم هماهنگ‌شده توصیف و كدگذاری كالا


پدید اورندگان : شورای‌همكاری‌گمركی , شورای‌گمركات‌بروكسل , گمرك‌جمهوری‌اسلامی ,
نوع کتاب : ترجمه
سال نشر : 1374
ناشر : قبله ,

یادداشتهای توضیحی سیستم هماهنگ‌شده توصیف و كدگذاری كالا


پدید اورندگان : شورای‌همكاری‌گمركی , شورای‌گمركات‌بروكسل , گمرك‌جمهوری‌اسلامی , گروه‌كارشناسان‌گمرك ,
نوع کتاب : ترجمه
سال نشر : 1374
ناشر : قبله ,

یادداشتهای استاد علامه، جلال‌الدین همایی درباره معانی‌و بیان


پدید اورندگان : ماهدخت‌بانو همایی ,
نوع کتاب : تالیف
سال نشر : 1374
ناشر : نشر هماذر ,

یادداشتها


پدید اورندگان : آلبر كامو , خشایار دیهیمی ,
نوع کتاب : ترجمه
سال نشر : 1374
ناشر : تجربه ,

یاد مهدی (عج)


پدید اورندگان : علی لباف , محمد جعفریان ,
نوع کتاب : تالیف
سال نشر : 1374
ناشر : دفتر تحقیقات ‌و انتشارات ‌بدر ,

یاد عاشورا


پدید اورندگان : محمدحسین داعی‌پاریزی ,
نوع کتاب : تالیف
سال نشر : 1374
ناشر : ایران ,

یاد ایام


پدید اورندگان : حمید داوودآبادی ,
نوع کتاب : تالیف
سال نشر : 1374
ناشر : سوره مهر ,

یا مهدی (عج)


پدید اورندگان : علی لباف ,
نوع کتاب : تالیف
سال نشر : 1374
ناشر : دفتر تحقیقات ‌و انتشارات ‌بدر ,