0

کتاب های تصادفی 1379

... و روزی پر می‌كشیم


پدید اورندگان : حسین اسكندری ,
نوع کتاب : تالیف
سال نشر : 1379
ناشر : عصمت ,

... به خاموشی نقطه‌ها بر صفحه‌ی برف ...


پدید اورندگان : امیلی دیكنسون , سعید سعیدپور ,
نوع کتاب : تالیف
سال نشر : 1379
ناشر : مروارید ,

... اگر آید نزدیك


پدید اورندگان : علی‌اكبر چگنی ,
نوع کتاب : تالیف
سال نشر : 1379
ناشر : موسسه‌ انتشارات‌ امید ,

(قوجا تبریز)


پدید اورندگان : حسن احسانی ,
نوع کتاب : تالیف
سال نشر : 1379
ناشر : آشینا ,

(قوجا تبریز)


پدید اورندگان : حسن احسانی ,
نوع کتاب : تالیف
سال نشر : 1379
ناشر : آشینا ,

(قصاب اوغلو حسین) بالوولو میسكین (شعر لر)


پدید اورندگان : حمید شافعی , جمال آیریملو ,
نوع کتاب : گردآوری
سال نشر : 1379
ناشر : نشر ادیبان ,

(دره البیضاء): تفسیر الائمه ناسخ تفاسیر الامه


پدید اورندگان : محمدرضا افضل ,
نوع کتاب : تالیف
سال نشر : 1379
ناشر : سعید نوین ,

(در حریم غریم ...)


پدید اورندگان : سعید مقدس ,
نوع کتاب : تالیف
سال نشر : 1379
ناشر : برگ‌نفیس ,

(ایسلام پیغمبری حضرت محمد موصطفی (ص) این حیاتی)


پدید اورندگان : سیدمحمدتقی مدرسی , عباد ممی‌زاده ,
نوع کتاب : ترجمه
سال نشر : 1379
ناشر : محبان الحسین (ع) ,

(الامرین بالمعروف و النهی عن المنكر)


پدید اورندگان : محمدجواد پاكنهاد ,
نوع کتاب : تالیف
سال نشر : 1379
ناشر : فرهان ,

... آنگاه هدایت شدم


پدید اورندگان : سیدمحمدتیجانی سماوی , سیدمحمدجواد مهری ,
نوع کتاب : ترجمه
سال نشر : 1379
ناشر : بنیاد معارف اسلامی ,

(اتوماسیون) خودكاری با PLC


پدید اورندگان : سیدحجت سبزپوشان , زهرا بشیری ,
نوع کتاب : تالیف
سال نشر : 1379
ناشر : دانشگاه علم و صنعت ایران ,

$ 100,000: Grade 4


پدید اورندگان : Jennifer Bassett ,
نوع کتاب : افست
سال نشر : 1379
ناشر : وداد ,