کتاب های تصادفی 1382

... به خاموشی نقطه‌ها بر صفحه‌ی برف ...: گزیده نامه‌ها و اشعار امیلی دیكنسون (دوزبانه)


پدید اورندگان : امیلی دیكنسون , سعید سعیدپور ,
سال نشر : 1382
ناشر : مروارید ,
نوع کتاب : ترجمه

... آنگاه هدایت شدم


پدید اورندگان : سیدمحمدتیجانی سماوی , سیدمحمدجواد مهری ,
سال نشر : 1382
ناشر : بنیاد معارف اسلامی ,
نوع کتاب : ترجمه

... آنگاه هدایت شدم


پدید اورندگان : سیدمحمدتیجانی سماوی , سیدمحمدجواد مهری ,
سال نشر : 1382
ناشر : بنیاد معارف اسلامی ,
نوع کتاب : ترجمه

(یادی شاعیرانی كورد)


پدید اورندگان : حامد حسامی ,
سال نشر : 1382
ناشر : مسعود , حامد حسامی ,
نوع کتاب : تالیف

(كامپیوتر آسان): سایتهای خوب برای بچه‌های خوب


پدید اورندگان : خانواده‌مندل , شهاب صقری ,
سال نشر : 1382
ناشر : شركت انتشارات فنی ایران ,
نوع کتاب : ترجمه

(كامپیوتر آسان) 101 كار با كامپیوتر


پدید اورندگان : گیلیان دوهرتی , میترا معرفت , محمدرضا افضلی ,
سال نشر : 1382
ناشر : شركت انتشارات فنی ایران ,
نوع کتاب : ترجمه

(فیلمنامه) قتل در استانبول


پدید اورندگان : علی شاه‌حاتمی , میترا بابك ,
سال نشر : 1382
ناشر : سوره مهر ,
نوع کتاب : تالیف

(فیلمنامه) عقاب صحرا


پدید اورندگان : عباس اكبری , تبسم آتشین‌جان ,
سال نشر : 1382
ناشر : سوره مهر ,
نوع کتاب : تالیف

(فیلمنامه) سماور ساز (حمام برنجی)


پدید اورندگان : سیدحسین ترابی , مینا غرویان ,
سال نشر : 1382
ناشر : سوره مهر ,
نوع کتاب : تالیف

(فیلمنامه) سفارت


پدید اورندگان : مجید امامی , تبسم آتشین‌جان ,
سال نشر : 1382
ناشر : سوره مهر ,
نوع کتاب : تالیف

(فیلمنامه) تشخیص هویت


پدید اورندگان : جعفر حسنی ,
سال نشر : 1382
ناشر : سوره مهر ,
نوع کتاب : تالیف

(فیلمنامه) به امید دیدار


پدید اورندگان : كیومرث پوراحمد ,
سال نشر : 1382
ناشر : سوره مهر ,
نوع کتاب : تالیف

(فیلمنامه) آن روزها


پدید اورندگان : احمد مرادپور ,
سال نشر : 1382
ناشر : سوره مهر ,
نوع کتاب : تالیف

(دایره‌المعارف) یوگا (معبد تن) (تحقیقی، پژوهشی، كاربردی)


پدید اورندگان : دیوید واینرب , جوآن واینرب , منوچهر البرزی ,
سال نشر : 1382
ناشر : امیرقلم ,
نوع کتاب : ترجمه

(حیدر بابایه سلام)


پدید اورندگان : محمدحسین شهریار , سیدمهدی دری ,
سال نشر : 1382
ناشر : سیدمهدی ‌دری ,
نوع کتاب : ترجمه

(ایران را بهتر بشناسیم)


پدید اورندگان : مریم ثقفی ,
سال نشر : 1382
ناشر : شعاع ,
نوع کتاب : شعر

(المختصر النافع) (فی احكام البیع) همراه با ترجمه و شرح فارسی


پدید اورندگان : علی دلفانی ,
سال نشر : 1382
ناشر : عرش‌ اندیشه ,
نوع کتاب : تالیف

(آزیاشا، انسان یاشا)


پدید اورندگان : حسن احسانی , خالد اروجعلی‌پور ,
سال نشر : 1382
ناشر : حسن ‌احسانی ,
نوع کتاب : تالیف

(IELTS ) مهارت‌ها و دستورالعمل‌‌ها (دستورالعمل‌هایی در آزمون)


پدید اورندگان : ثریا آذرنیاكورعباسلو , احمدرضا احسانی ,
سال نشر : 1382
ناشر : كتاب امروز ,
نوع کتاب : تالیف