کتاب های تصادفی 1385

‌"گدازه‌های چاه و آه‌" گزینه اشعار با پیش درآمدی بر فرایند شكل‌گیری شعر جنگ


پدید اورندگان : غلامرضا رحمدل , اكرم رحمانی ,
سال نشر : 1385
ناشر : دهسرا ,
نوع کتاب : تالیف

‌"شعر تأملی‌" در ادبیات عربی معاصر


پدید اورندگان : سیدفضل‌الله میرقادری ,
سال نشر : 1385
ناشر : نوید شیراز ,
نوع کتاب : تالیف

‌"دقت"‌ در آموزش گام ‌به گام دیكته‌نویسی "‌كلمه‌ها" براساس كتاب‌های فارسی بخوانیم - بنویسیم ویژه‌ی نوآموزان پایه‌ی اول دبستان


پدید اورندگان : عبدالرحمان صفارپور ,
سال نشر : 1385
ناشر : سازمان‌ پژوهش ‌و برنامه ‌ریزی ‌آموزشی، ‌انتشارات ‌مدرسه ,
نوع کتاب : تالیف