0
جستجوی الفبائی
شبحي در همسايگي

پدید اورندگان : آر.ال. استاين , غلامحسين اعرابي ,
نوع کتاب : ترجمه
سال نشر : 1390
ناشر : پليكان ,

شرح و ترجمه مقامات بديع‌الزمان همداني (همراه با تحليل صرفي و بلاغي و تعليقات و بر افزوده‌ها) براي دانشجويان كارشناسي ارشد و دكتري زبان و ادبيات فارسي

پدید اورندگان : كرمعلي قدمياري ,
نوع کتاب : تاليف
سال نشر : 1390
ناشر : دانشگاه اروميه ,

شكست ستمگران

پدید اورندگان : مرواريد تقي‌بيك , شيلا خزانه‌داري ,
نوع کتاب : تاليف
سال نشر : 1390
ناشر : گوهر انديشه ,

شگفتي‌هاي انديشه اقبال

پدید اورندگان : سيدابوالحسن‌علي ندوي , عبدالقادر دهقان ,
نوع کتاب : ترجمه
سال نشر : 1390
ناشر : نسيم حجاز ,

شناخت حيوانات قرآني (به همراه رنگ‌آميزي)

پدید اورندگان : زينب اسكندري‌راد , علي‌اكبر اسكندري‌راد , زهره سيدمراغه ,
نوع کتاب : تاليف
سال نشر : 1390
ناشر : نگين هشتم ,

شناخت و آموزش حيوانات به همراه رنگ‌آميزي (فارسي - انگليسي)

پدید اورندگان : علي‌اكبر اسكندري‌راد , مجتبي عبدي‌اسكندري , زهره سيدمراغه ,
نوع کتاب : تاليف
سال نشر : 1390
ناشر : نگين هشتم ,

شناخت و آموزش ميوه‌ها به همراه رنگ‌آميزي (فارسي - انگليسي)

پدید اورندگان : علي‌اكبر اسكندري‌راد , مجتبي عبدي‌اسكندري , زهره سيدمراغه ,
نوع کتاب : تاليف
سال نشر : 1390
ناشر : نگين هشتم ,

شنگول و منگول و حبه انگور در عصر جديد

پدید اورندگان : مجتبي عبدي‌اسكندري , علي‌اكبر اسكندري‌راد , زهره سيدمراغه ,
نوع کتاب : تاليف
سال نشر : 1390
ناشر : نگين هشتم ,

شيمي (3)

پدید اورندگان : نيما سپهري , شبنم شكور , نازنين سداد , مهدي اسحق‌زاده , مهدي افشار ,
نوع کتاب : تاليف
سال نشر : 1390
ناشر : خيلي سبز ,

شيمي پيش‌دانشگاهي 1 و 2 (مشترك رشته‌هاي رياضي و تجربي)

پدید اورندگان : محمدعلي زيرك , بهزاد زنجاني‌نژاد ,
نوع کتاب : تاليف
سال نشر : 1390
ناشر : ايران باستان ,