0
ویژه نامه ها

من قدرت تصمیم گیری ندارم، راهنمایی ام کنید لطفا


اعتماد به نفس پایینی دارم و زود وابسته می شم، چه کنم؟


مادرم مکررا خواب خانواده اش که به او ظلم کرده اند را می بیند، چه کنیم؟


چطور به دوستم کمک کنم که فیلم های ناجور نبیند؟!


در مرحله آشنایی هستم و نسبت به فرد مقابل دچار شک می شوم، چه کنم؟


به خانمی علاقمند شدم که بزرگتر از خودم است، چه کنم؟


وقتی در جمعیت وسایل نقلیه عمومی قرار می گیرم حالم بد می شود، مشکلم چیست؟


احساس می کنم مادر خوبی نیستم، چه کار کنم؟


زود عصبی می شوم و فرزند را کتک می زنم؛ چه کنم؟


فکر و خیال در شب آزارم می دهد و دچار افسردگی شدم، چه کنم؟