از آینده و تردید شغلی که دارم، میترسم! راهکارتان چیست؟


20 سال است که وسواس دارم و پیشرفتی در زندگی حس نمی کنم! چه کنم؟


افسردگی دارم و اعتماد به نفس ندارم


هیچ دوستی ندارم!


رفیقی دارم که بیش از حد بهم وابسته است، چه کنم؟


شک به استفاده از مواد مخدر همسرم


عدم داشتن مدیریت مالی صحیح


همه فکر میکنن من چیزی نمی فهمم!


تنبلی بیش از حد ، چه کنم؟


می دانم انجام کاری به صلاح من است اما آن را به تعویق می اندازم، چه کنم؟