0
ویژه نامه ها

عاشق دختر دایی م شدم. چطور بهش بگم؟


دلیل اینکه داروهای اعصاب و روان باعث ورم بدن میشه، چیه؟


علت حمله پانیک چیه؟


بخاطر مسائل کوچیک زود گریه م میگیره، چیکار کنم؟


تشخیص اختلالات روانی به چه صورت است؟


نمیتونم جلوی خودارضایی م رو بگیرم. چبکار باید کنم؟


چرا در تصیم گیری اینقدر مردد هستم؟


چگونه با شخصی که اسکیزوفرنی است برخورد کنیم؟


دلم میخواد عمل زیبایی انجام بدم. نمیدونم این علاقه طبیعی هست یا نه؟


کنترل عصبانیت