برگزیده‌ها
شهره ی شهر

مرتضی-اخوان-خراسانی مرتضی اخوان خراسانیحجه‏الاسلام والمسلمین آقا شیخ مرتضى بن العلامه الشیخ محمدحسین مدرس خراسانى مذكور از علماء و فقها حوزه علمیه نجف مى‏باشند كه با برادر ارجمند فوق‏الذكرش در سال 1391 قمرى اخراج به ایران و سرانجام اقامه در قم را انتخاب نموده و به وظائف دینى و روحى اشتغال دارند. تولد ایشان در سال 1321 قمرى واقع شده و بعد ادامه ...