تاثیر سهم مالیات از تولید ناخالص داخلی کشور و افزایش رونق تولید
امروزه مالیات بر تولید ناخالص داخلی بخش مهمی از درآمدهای مالیاتی کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه محسوب می‌شود، اما متاسفانه در ساختار اقتصاد...
سه‌شنبه، 7 بهمن 1399
نقش معافیت های مالیاتی از قشر ضعیف بر افزایش اعتماد به دولت و افزایش رونق تولید
امکانات و زیرساخت های متعددی در جهت افزایش سرمایه گذاری و تولید داخلی وجود دارند که کشور را به سمت توسعه اقتصادی و جهش تولید هدایت می کند. معافیت...
سه‌شنبه، 7 بهمن 1399
چگونه اخذ مالیات باعث تامین هزینه های پشتیبانی تولید و تحقق شعار جهش تولید می گردد؟
یکی از بهترین فرصت‌ها برای رفع بیکاری و ایجاد رونق اقتصادی، عملی کردن شعار جهش تولید است. با این حال تا وقتی که موانع و مشکلات تولید برطرف نشود،...
سه‌شنبه، 7 بهمن 1399
مالیات بر ارزش افزوده، تهدید یا فرصت در مسیر دستیابی به جهش تولید؟
درآمدهای مالیاتی به ویژه درآمدهای حاصل از مالیات بر ارزش افزوده یکی از منابع مهم دولت ها است. دولت ها، مدیریت منابع مالی حاصل از درآمد مستمر...
دوشنبه، 6 بهمن 1399
مالیات بر سود سپرده های بانکی چه تاثیری بر افزایش درآمد دولت در راستای تحقق شعار جهش تولید دارد؟
در این متن، اثرات وضع مالیات بر نرخ سود سپرده های بانکی بر افزایش درآمد دولت در راستای تحقق شعار جهش تولید را مورد بررسی قرار خواهیم داد. در...
دوشنبه، 6 بهمن 1399
نقش پر رنگ دولت در جلوگیری از فرارهای مالیاتی و گذر از فرهنگ سودجویی به فرهنگ تولید
فرار مالیاتی اصطلاحا به تلاشی قانونی یا غیر قانونی اطلاق می شود که یک کسب و کار به منظور عدم پرداخت میزان مقرر مالیات قانونی به طور کلی و یا...
دوشنبه، 6 بهمن 1399
انتقال ثروت از درآمدهای مالیاتی به واحدهای تولیدی چگونه به تحقق عدالت اجتماعی در سال جهش تولید یاری می رساند؟
در دولت های مختلف برای انجام اقدامات مختلفی همچون اداره کشور، تامین امنیت و محافظت از مرزها، گسترش زیرساخت های لازم برای مصارف اقتصادی و اجتماعی...
دوشنبه، 6 بهمن 1399
انتقال پول از محل مالیات به محل تولید، آینده سازی به جای آینده فروشی
مالیات قسمتی از دارایی و درآمد افراد است که توسط دولت و به موجب قانون از افراد جامعه دریافت می شود تا وسیله پرداخت هزینه های عمومی باشد یا در...
دوشنبه، 6 بهمن 1399
معافیت های مالیاتی برای واحدهای تولیدی تازه احداث؛ مشوقی برای جهش تولید
جهش تولید و اقتصاد مقاومتی نه تنها به حمایت مردم نیاز دارد، بلکه به توجه خاصی از سوی دستگاه های دولتی نظام نیز، نیاز دارد. بنگاه ها و مشاغلی...
دوشنبه، 6 بهمن 1399
نظام عادلانه مالیاتی؛ سنگ بنای عدالت اجتماعی و تکانه جمعی برای جهش تولید
در راستای پیشبرد نظام عادلانه مالیاتی در کشور لازم است تا دولت در ابتدا از تجارب سایر کشورها در مورد مقوله مالیات اطلاعاتی کسب کند و صحیح ترین...
دوشنبه، 6 بهمن 1399
بررسی ارتباط متقابل مالیات و جهش تولید
پرداخت مالیات و داشتن سیستم عدالت مالیاتی در کشور باعث می شود که درصدی از درآمد و سرانه درآمدی کشور همیشه به صورت دائم در دل اقتصاد کشور جریان...
يکشنبه، 5 بهمن 1399
برگزیده ها