حاملان قرآن
پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
اِن اکرم العباد الي الله بعد الانبياء العلماء ثم حملة القرآن يخرجون من الدنيا کما يخرج الانبياء و يحشرون من قبورهم مع الانبياء ... .
همانا گرامي ترين مردم در نزد پروردگار بعد از پيامبران، علماء و سپس حاملان قرآن هستند، آنها خارج مي شوند از دنيا همان گونه که انبياء خارج مي شوند و برانگيخته مي شوند از قبور همراه انبياء و مي گذرند از صراط با انبياء و مي گيرند ثواب و پاداش انبياء را پس چه خوب پاداشي است براي طالب علم و حامل قرآن.
مستدرک الوسائل، ج 4، ص 244
پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
يا معاشر قرّاء القرآن اتقوالله عز و جل فيما حمّلکم به من کتابه فَانّي مسئوول و انکم مسئولون اني مسؤول عن تبليغ الرسالة و امّا انتم فتُسألون عمّا حمّلتم من کتاب الله و سنّتي.
اي گروه قرآن خوانان تقواي الهي پيشه کنيد در آن چه از کتاب خود به شما داده است، زيرا که من مسئولم و شما هم مسئول هستيد، من مسئولم نسبت به رساندن و تبليغ رسالت و شما مسئول هستيد نسبت به آن چه از قرآن و سنت من در برداريد.
الکافي، ج 2، ص 443
پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
يوضع يوم القيامة منابر من نور و عند کل منبر نجيب من نُجُب الجنة ثم ينادي منادٍ من قِبَل رب العزه: أين حملة کتاب الله اجلسوا علي هذه المنابر فلا خوف عليکم ... .
برپا مي شود در روز قيامت منبرهايي از نور که نزد هر منبر، شتري از شتران برگزيده بهشتي است، پس ندا مي دهد منادي از طرف خداوند: کجايند، حاملين کتاب خدا، بنشينيد بر اين منبرها، پس ترسي بر شما نيست و شما محزون نباشيد تا خدا از حساب خلايق فارغ شود، پس سوار مي شويد بر اين شترها و مي رويد به سوي بهشت.
مستدرک الوسائل، ج 1، ص 290