عضویت العربیة English
پیامبر اکرم صلّی‌الله‎علیه‎‌وآله: اگر می‌‏توانید هر روز را نوروز کنید؛ یعنی در راه خدا به‌هم هدیه دهید و با یکدیگر پیوند داشته باشید. دعائم‌الاسلام، ج۲ ص۳۲۶
  • آیا معنای نام خود را می‌دانید؟
  • فریب آواکس های آمریکایی
  • گرایش به هم‌جنس در دانش آموزان

بیداری اسلامی

آیا انقلاب‌های عربی بی‌خطر است؟

آیا انقلاب‌های عربی بی‌خطر است؟
با توجه به عوامل متعدد دخیل در انقلاب‌های عربی، پیش بینی سمت وسوی آینده‌ی این جریان كار دشواری است. هر گونه تلاش برای پیش بینی آینده‌ی خاورمیانه، به ویژه پیش بینی‌هایی كه بر مبنای امور و شواهد قطعی صورت ادامه ...

نتایج ناپایدار انقلاب‌های عربی

نتایج ناپایدار انقلاب‌های عربی
در سال 2011، هنگامی كه سه دیكتاتور عربی قدرتمند به وسیله‌ی مردم كشورشان سرنگون شدند، همه امیدوار شدند كه جهان عرب موج سوم دموكراتیزاسیون را در پیش خواهد گرفت. با وجود این، بلین معتقد است اكنون كه ادامه ...

پویش‌های نابرابر

پویش‌های نابرابر
از زمانی كه مردم در دسامبر 2010 در تونس به خیایان‌ها ریختند (این تاریخ به اتفاق، تاریخ شروع قیام‌های عربی معرفی شده است)، هجده ماه سپری شد. اگر چه بسیار زود است تا درباره‌ی نتایج نهایی این قیام‌ها اندیشه ورزی ادامه ...

مسری بودن جنبش‌های خاورمیانه

مسری بودن جنبش‌های خاورمیانه
بدیهی است كه دامنه اعتراضات و حوادث از تونس به مصر و سایر نقاط خاورمیانه تسری یافت. حتی بیرون از شمال افریقا و خاورمیانه در ایالت ویسكانسین، امریكا نیز كه در اواخر فوریه 2011 علیه قطع دستمزدهای خود به ادامه ...

جرقه‌ها و دومینوها

جرقه‌ها و دومینوها
چرا در دسامبر 2011 همه جریانات به طور ناگهانی با آمیزه‌ای تحریك پذیر، تركیب شدند و نهایتاً اعتراضات توده‌ای خیابانی در بسیاری از كشورها منتهی گردیدند؟ ادامه ...

تأثیر فناوری‌های ارتباطی بر كنش‌های جمعی

تأثیر فناوری‌های ارتباطی بر كنش‌های جمعی
صرف نظر از اینكه آیا بسیج جمعی مردم را می‌توان به مردم بدون رهبر، جامعه مدنی و غیر جنبش‌های اجتماعی نسبت داد یا نه، فنّاوری‌های ارتباطی - اطلاعاتی به ویژه سراچه‌های (سایت‌های) شبكه اجتماعی ادامه ...

فروپاشی قرارداد اجتماعی

فروپاشی قرارداد اجتماعی
مجموعه‌ای از عیوب ساختاری در نظام اجتماعی كشورهای خاورمیانه و شمال افریقا وجود دارد. این وضعیت، تأثیرات عمیق اقتصادی - اجتماعی در درون كشورهای یادشده گذاشته است. پیش از این، نظریه توسعه اقتصادی - ادامه ...

نارضایتی‌های ساختاری در انقلاب‌های عربی

نارضایتی‌های ساختاری در انقلاب‌های عربی
اولین جنبه‌ای كه در بررسی انقلاب‌های عربی باید مورد توجه قرار گیرد نابرابری‌های ساختاری جمعیتی و اقتصادی است كه در طی زمان به درجه‌ای رسید كه دیگر نادیده گرفتن آنها امكان پذیر نبود. البته این نابرابری‌ها، از ادامه ...

انعطاف پذیری اقتدارگرایی

انعطاف پذیری اقتدارگرایی
پایان پارادایم گذار، تأثیر مهمی بر نحوه مطالعه حاكمیت سیاسی از سوی محققان مسائل سیاسی منطقه‌ی خاورمیانه داشته است. هنگامی كه بحث بر این موضوع متمركز شد كه چرا بسیاری از كشورهای عرب در فرایند گذار به ادامه ...

چرا نتوانستیم انقلاب‌های عربی را پیش بینی كنیم؟

چرا نتوانستیم انقلاب‌های عربی را پیش بینی كنیم؟
هنگامی كه هیجان اولیه ناشی از شوك رویدادهای اخیر در خاورمیانه فروكش كرد، اولین پرسشی كه برای اغلب محققان منطقه‌ی خاورمیانه مطرح شد این بود: چرا هیچ كس قادر نبود امواج اعتراضات مردم را كه در دسامبر ادامه ...