عضویت العربیة English
امام صادق علیه‌السلام: بهترین راحتى و آسودگى، بى توقعى از مردم است. کافى، ج8، ص243

کارآمدی،عدالت و پیشرفت

فقر و محرومیت در هند و كشورهای صحرای آفریقا

فقر و محرومیت در هند و كشورهای صحرای آفریقا
در حال حاضر فقر شدید بیشتر در دو منطقه خاص كشورهای صحرای آفریقا و هند متمركز شده است. درآمد سرانه این دو منطقه از همه مناطق دنیا كمتر است، اما این ایده‌ی كافی درباره‌ی ماهیت و محتوای محرومیت‌های مربوطه و حتی فقر ادامه ...

بیكاری و محرومیت ناشی از كمبود قابلیت

بیكاری و محرومیت ناشی از كمبود قابلیت
اظهارنظر در مورد نابرابری در فضای درآمدی كه می‌تواند از قابلیت‌های مرتبط به آن كاملاً متفاوت باشد را می‌توان به سادگی با برخی مثال‌های تجربی مهم نشان داد. در ارتباط با اروپا، این تقابل به خاطر وجود بیكاری وسیع در آن، به طور ادامه ...

نابرابری در چه؟

نابرابری در چه؟
به هنگام مواجهه با نابرابری، در ارزیابی‌های اقتصادی و اجتماعی، مسائل غامض متعددی پیش می‌آید. نابرابری‌های ذاتی را مشكل است بتوان برحسب الگوهای انصاف تعریف كرد. توجه و علاقه آدام اسمیت به منافع فقرا (و خشم او از ادامه ...

فقر درآمدی و فقر ناشی از نقصان قابلیت

فقر درآمدی و فقر ناشی از نقصان قابلیت
گرچه تمایز مفهومی بین تصور فقر به مثابه‌ی كمبود قابلیت و تصور فقر به مثابه‌ی كمبود درآمد حایز اهمیت است، [باید خاطرنشان كرد كه] این دو منظر به رغم یكی نبودن، مرتبط با هم هستند. درآمد ابزار مهمی برای دست‌یابی به قابلیت‌هاست؛ ادامه ...

فقر به مثابه محرومیت از قابلیت‌ها

فقر به مثابه محرومیت از قابلیت‌ها
نوعی رویكرد قوی وجود دارد كه مزیت افراد را برحسب قابلیت‌های آنها بیان می‌كند. در این نوع نگاه، فقر باید به عنوان محرومیت از قابلیت‌های اساسی تعریف شود نه فقط كمبود درآمد كه معیار متعارف استاندارد برای شناسایی فقر است. البته، ادامه ...

ارائه‌ی مدل مفهومی الزامات و ضرورت‌ها در تدوین الگوی توسعه‌ی اسلامی-ایرانی

ارائه‌ی مدل مفهومی الزامات و ضرورت‌ها در تدوین الگوی توسعه‌ی اسلامی-ایرانی
تمدن ایرانی-اسلامی در محدوده‌ی سرزمین ایران کنونی بیش از یک سده است که با هجوم فکری، فرهنگی، فناوری و نظامی غرب با شالوده‌ی فلسفی سکولاریستی مواجه بوده است. در این رویارویی، غالب نخبگان بومی به ویژه در ادامه ...

بررسی فرایند انواع تفکر در راستای دانش افزایی و پیشرفت علمی

بررسی فرایند انواع تفکر در راستای دانش افزایی و پیشرفت علمی
حقیقت آن است که دایره‌ی مجهولات بشر نسبت به معلومات عالم بسیار وسیع‌تر است؛ چنانچه اگر مجهولی توسط افراد نوع بشر کشف شود، ضمن گسترده‌تر شدن دایره‌ی دانش بشری، گویی به همراه خود دوایر زیادی از مجهولات را ایجاد ادامه ...

مبانی انسان‌شناسی قرآنی الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت

مبانی انسان‌شناسی قرآنی الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت
مهم‌ترین عنصر مفهوم «الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت»، بازگشت به واژه‌ی «پیشرفت»، می‌باشد. پیشرفت نوعی تغییر و تحول تکاملی است. از سوی دیگر هر یک از شاخه‌های علوم درصدد تبیین یک پدیده و یا لااقل یک جنبه از یک ادامه ...

مفهوم اسلامیت الگوی پیشرفت

احیای فکر دینی در چشم انداز گفتمان پیشرفت

احیای فکر دینی در چشم انداز گفتمان پیشرفت
الگوی دین شناختی پیشرفت بیش از آنکه پیشتر تصور می‌رفت، به حوزه‌ی کلام دینی مرتبط است؛ حوزه‌ای که آکنده از پیش فرض‌ها و انتظارات آدمی از دین است. در حقیقت این حوزه، ریشه‌های پنهان مقوله‌ی احیای فکر دینی را از ادامه ...

درآمدی بر روش‌شناسی نظریه‌ی الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت

درآمدی بر روش‌شناسی نظریه‌ی الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت
یکی از پرسش‌های بنیادینی که در خصوص الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت وجود دارد این است که شناسایی الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت چگونه امکان‌پذیر است؟ مقاله‌ی حاضر در راستای جست و جوی پاسخ مناسبی به این پرسش به ادامه ...