عضویت العربیة English
امام رضا علیه‌السلام: به بزرگترهایتان احترام بگذارید و با کوچکترها مهربان باشید و صله رحم نمایید. عیون اخبار الرضا، ج2، ص265

قوم گرایی

روابط نژادی و قومی

روابط نژادی و قومی
«تعصب شامل نگرشهای قالبی است که مردم به صورتی بی چون و چرا در قبال برخی دیگر از مردم دارند.» این نگرشها کل یک گروه از مردم را دربر می‌گیرد نه یک فرد خاص را. تعصب ممکن است به صورتی مثبت ابراز شود، ادامه ...

Ethnicity

قومیت

قومیت
قومیت یکی از ویژگی‌های اجتماعی اصلی آدمیان است. برای درک قومیت باید نشان دهیم که چگونه می‌توان آن را از نژاد، طبقه، منزلت، و رسته تمیز داد، و همچنین باید نحوه‌ی تعامل قومیت را برای شکل‌گیری گروه‌ها و نظام‌های ادامه ...

سیاست های تغییر جمعیت اقوام

سیاست های تغییر جمعیت اقوام
قرن بیستم شاهد جا به جایی‌های جمعیتی بسیار زیادی بوده است. البته این یك مفهوم عام است كه می تواند همه انواع جریان توده ای پناه جویان و طردشدگان یا كسانی را كه از یك ترور، یك رژیم، یك دولت یا یك ارتش گریخته اند، ادامه ...

دستكاری در قومیت ها و مفهوم قومیت

دستكاری در قومیت ها و مفهوم قومیت
در مورد اقوام، ما از یك سو با اطلاعات تحریف شده رو به رو هستیم كه دولت ها به وجود می آورند تا ملت های به رسمیت شناخته شده را به مقام بالایی برسانند و به این ترتیب سبب شوند كه نوعی همبستگی میان دولت ها بتواند از ادامه ...

بازخواهی ها و سلطه جویی های دولت ها

بازخواهی ها و سلطه جویی های دولت ها
توسعه طلبی یكی از گرایش های ذاتی دولت است و دولت ملی علاقه وافری دارد برای توجیه انگیزه حیاتی رشد، كه درون خود دارد و عمدتاً گرایشی سلطه جویانه است، از این استدلال استفاده كند كه نیاز به كامل كردن سرزمین خود و به ادامه ...

دولت ملی: همزیستی سیاسی میان قوم ها

دولت ملی: همزیستی سیاسی میان قوم ها
دولت ملی در نخستین معنایی كه در اروپای غربی به خود گرفت، تبلوری از مفهوم ملت بود؛ و ملت در معنای اصیل و قرون وسطایی خود به مجموعه ای بوم زاد (1) ‌و طبیعی از مردمی اطلاق می شد كه به وسیله یك زبان مشترك به ادامه ...

تعدد موجودیت های زیر دولتی

تعدد موجودیت های زیر دولتی
در چشم اندازی تاریخی، انجام اقدامات پی در پی برای تضمین جایگاهی قانونی تر به این یا آن قوم و این یا آن زبان، در جهت ایجاد تعادل بهتری در بافت اداری و سیاسی در موجودیت واقعی جوامع حركت می كند. برای مثال، برای ادامه ...

مردمان بومی یا بدون دولت

مردمان بومی یا بدون دولت
در این دو میدان جامِعِگی یعنی از یك سو « مردم طبیعی » و از سوی دیگر « مردم فرهنگی » ، مردم شناسی از یك طرف و جامعه شناسی، سیاست شناسی و تاریخ از طرف دیگر به فعالیت [ پژوهشی ] خود ادامه داده اند. در ادامه ...

هویت قومی؛ هویت زبانی؛ هویت دولتی

قوم، در جستجوی دولت

قوم، در جستجوی دولت
نخستین مرحله در پویایی قومی آن است كه قوم به مثابه یك گروه واقعی یعنی جماعتی به رسمیت شناخته شده و آگاه به وجود خویش، شكل بگیرد و در نگاه دیگران، و بیش از آنها در نگاه خویش، از نیستی به هستی درآید. در سال ادامه ...

جدول وفاداری ها: قومیت و سرزمین

جدول وفاداری ها: قومیت و سرزمین
ترسیم شبكه ای جهانی از تعلق ها این امكان را به وجود می آورد كه در هریك از موقعیت ها، تعلق های هنوز موجود را نسبت به تعلق هایی كه از میان رفته اند، مشخص نمود. به این ترتیب می توان به میزان تراكم عاطفی و بار نهادینه ای ادامه ...