عضویت العربیة English
امام صادق علیه‌السلام: هرکس غم روزى‌ خود را بخورد، برایش یک گناه نوشته مى‌شود. امالى طوسى، ص300

انقلاب

دینی کردن جهان یا جهانی کردن دین؟

آرمان‌گرایی اسلامی و وضع کنونی جهان

دینی کردن جهان یا جهانی کردن دین؟
نظام جمهوری اسلامی بی‌نیاز از آن نیست که به تکمیل و تعمیق برداشت خود از آرمان‌های دینی‌اش بپردازد. ریشه‌ای‌ترین و حساس‌ترین تفاوت بین نظرگاه انقلاب‌اسلامی از آرمان‌گرایی اسلامی و قرائت جهان اهل سنت از آرمان‌گرایی ادامه ...

انقلاب دائمی‌

انقلاب دائمی‌
این عبارت به معنای جریان یافتن دو نوع دگرگونی انقلابی در یک فرایند مستمر است. با این که منشاءِ این اصطلاح روشن نیست، ولی خود کارل مارکس بود که آن را وارد تفکر مارکسیستی کرد. اما نظریه‌ی کامل و تمام عیار انقلاب دائمی ‌به ادامه ...

انقلاب

انقلاب
در تفکر سیاسی، انقلاب به معنای مصادره‌ی غیرقانونی و معمولاً خشونت‌آمیز قدرت است که موجب تغییر بنیادی در نهادهای حکومت‌ می‌شود. اما مفهوم انقلاب به شیوه‌های گوناگون و به معناهای متفاوت به کار‌ می‌رود. «انقلاب» گاهی برای ادامه ...

انقلاب‌ها و جنگهای ملی در قرن 19 میلادی

انقلاب‌ها و جنگهای ملی در قرن 19 میلادی
در روز 22 فوریه سال 1848 شورش‌هائی در پاریس بروز کرد و علت آن این بود که از تشکیل یک جلسه سیاسی جلوگیری به عمل آمده بود. پادشاه، گیزو را از کار برکنار کرد ولی حاضر به قبول اصلاحات مورد درخواست ادامه ...

انقلاب فرانسه

انقلاب فرانسه
نخستین علت انقلاب، مسأله مالی بود. جنگهای قرن هجدهم برای فرانسه بسیارگران تمام شد و دربار مخارج بی حساب داشت؛ ملت از سنگینی مالیاتها به جان آمده بود و طبقات ممتاز برای بهبود اوضاع اقدامی نمی‌کردند. علت دوم وضع ادامه ...

جنبش دانشجویی فرانسه 1968

جنبش دانشجویی فرانسه 1968
چیزی به نام یک عمل انقلابی انتزاعی وجود ندارد. اعمالی که می‌توانند جامعه را دچار تحول سازند با دیگر اعمالی و فعالیت‌ها مرتبط و همبسته اند، و بخشی از یک جنبش عمومی را تشکیل می‌دهند که قوانین رشد مربوط به خود را دارند. ادامه ...

تحول انقلابی زن الجزایری

تحول انقلابی زن الجزایری
شیوه‌ی لباس پوشیدن مردم، همراه با سنت‌های جامه‌ی رسمی بر تن کردن و خود را زیور آلات آراستن که به مقتضای رسوم محلی صورت می‌گیرد، متمایزترین و مشخص ترین شکل و تجانس یک جامعه است که بلافاصله به چشم می‌خورد. ادامه ...

انقلاب کوبا

انقلاب کوبا
اهمیت تاریخی - جهانی انقلاب کوبا در این است که برای اولین بار در نیمکره ی غربی تحت نام سوسیالیم انقلابی به وقوع پیوسته است. انقلاب کوبا اولین انقلاب سوسیالیستی است که درتمام مراحل اصلی اش به وسیله افراطیون مستقل ادامه ...

انقلاب مکزیک

انقلاب مکزیک
اعتقاد من بر این است که مردم مکزیک از مدت‌ها پیش می‌دانسته‌اند که انقلاب مکزیک مرده است، هرچند هنوز نمی دانند یا به خوبی درنیافته اند که چرا این واقعیت را به جای آنکه آشکارا اعلام دارند پنهان کرده اند. بدین سان مدت‌ها چنین ادامه ...

جنگ خلق در چین و ویتنام

جنگ خلق در چین و ویتنام
با اینکه کمک‌های جبهه‌ی رهایی بخش طی ویتنام جنوبی به جنگ خلقی از لحاظ نظری و عملی در ردیف مهم ترین دستآوردهای انقلابی عصر ما قرار می‌گیرد، از این رو اگر به مطالعه و بررسی نشریات علمی و درسی بپردازیم که ادامه ...