گفتگو با فاطمه رجبي

فاطمه رجبي گفت: از آفت هاي بعد از انقلاب ما مسئله آقازادگي است که يکي از مصاديقش هم اين است که بزرگاني از دنيا مي روند و خانواده هاي آنها يک طبقه اشراف آقازادگان را تشکيل مي دهند که به نظر من رسانه ها و سايت ها هم درمطرح شدن آنها نقش مهمي بازي مي کنند.   
 
به گزارش باشگاه جواني برنا، "فاطمه رجبي"، استاد دانشگاه در گفت و گو با برنا ضمن انتقاد شديد از شکل گيري طبقه اي با نام آقازادگي در جامعه افزود: از آفت هاي بعد از انقلاب ما مسئله آقازادگي است که يکي از مصاديقش هم اين است که بزرگاني از دنيا مي روند و خانواده هاي آنها يک طبقه اشراف آقازادگان را تشکيل مي دهند که به نظر من رسانه ها و سايت ها هم درمطرح شدن آنها نقش مهمي بازي مي کنند.
 
وي با تاکيد بر اينکه اصلا معلوم نيست اين آقا زادگان در گذشته چه کساني بودند و تنها با گفتن "پدرم اين طور بود و يا من از پدرم اين خاطره را دارم" سعي در مطرح کردن خود دارند خاطر نشان کرد: اين طبقه در جامعه به وجود آمده و رشد کرده. برخي از اين آقازاده ها از امتيازات ويژه برخوردار شده اند.
 
اين استاد دانشگاه افزود: متاسفانه برخي از اين آقازاده ها هم از خانواده هاي روحانيون هستند که در حال حاضر آفت جامعه اسلامي و نظام اسلامي شده اند و به جاي اينکه روحانيت را در دل مردم جاي دهند با کارهايشان نگاه مردم را نسبت به عموم روحانيت تغيير داده اند.
 
رجبي با اشاره به اينکه در ميان قشرهاي کم بضاعت جامعه نخبگاني وجود دارند که هرگز کسي درباره آنها سخني نمي گويد، افزود: پديده آقازادگي اجازه نمي دهد که توده هاي مردم رشد کنند. اين آفتي است که اگر 10 سال ديگر ادامه پيدا کند، همه چيز را متلاشي خواهد کرد. جايگاه آقازادگي مثل همان چيزي شده است که در عصر ساسانيان براي طبقه موبدان وجود داشت.
 

فرزند علامه دواني تاکيد کرد: نبايد اجازه داد آقازادگي در ميان جامعه باقي بماند. همانطور که پدرم هميشه تاکيد داشت من هم مي گويم آقازاده ها به جايي نمي رسند. اما بايد مبارزه کرد با آقازداگي چرا که اين قشر هم به اسلام هم به تشيع و هم به روحانيت ضربه مي زنند. اينها مانع رشد توده محروم هستند توده هايي که آقا زاده نيستند. آقازداگي را بايد رسانه ها بشکنند، نبايد اجازه داد اين آقازاده ها حلقه هاي گستره تري ايجاد کنند و قوي تر شنود و بايد بگذاريد توده ها نفس بکشند. 
بنا بر گزارش برنا رجبي همچنين در خصوص پدرش مرحوم علامه دواني گفت: هر کسي که اهل کار تحقيقي و تاليفي باشد اگر نگاهي به آثار پدرم داشته باشد، متوجه مي شود که تعهد عامل تخصص او بود نه اينکه اول تخصصي پيدا کرده باشد و بعد به وسيله آن تخصص تعهدي يابد.
وي خاطر نشان کرد: اين تعهد نه به تاريخ اسلام و تاريخ ايران نه تاريخ شاهان و سلاطين بلکه تاريخ اسلام و تاريخ روحانيت بود. پدرم تعهد سختي به تشيع داشتند من از قول پدر نمي گويم بلکه ديد خودم است که پدرم ابدا حاضر نبود به هر بهانه سياسي و غير سياسي به اندازه سر سوزن از تاريخ تشيع غفلت کند و کوتاه بيايد. 


 
همسر غلامحسين الهام وزير و سخنگوي دولت نهم، يا حتي مدرس دانشکده خبر معرف بهتري از خود "فاطمه رجبي" براي او نيست. فاطمه رجبي امروز به سبب اظهارت سياسي و نوشته هايي چون کتاب "احمدي نژاد معجزه هزاره سوم" بسيار شهره تر از آن است که نياز به عبارت معرف داشته باشد. اين  گفتگوي اختصاصي خبرنگار برنا با خانم رجبي است که در منزل وي انجام شده است. منزلي در كيلومتر 5 جاده مخصوص كرج، فارغ از هرگونه تجملات، با 2 طبقه كه يك طبقه آن حسينيه است.