0
ویژه نامه ها

خلقت انسان بر بهترین شکل

خدا انسان را به منظور فرمان برداری و لبیک عاشقاند، آزاد و مسئولیت پذیراند خلق کرد. در باب سوم سفر پیدایش آمده است که آدم و حوا در این خصوص در پیشگاه خدا قصور کردند. آدم و حوا با رعایت نکردن محدودیت هایی که در خلقت وضع شده بود
خلقت انسان بر  بهترین شکل
قصور  آدم و حوا در  خصوص اطاعت در پیشگاه خداوند متعال
 
چکیده:
خدا انسان را  به منظور فرمان برداری و لبیک عاشقاند، آزاد و مسئولیت پذیراند خلق کرد. در باب سوم سفر پیدایش آمده است که آدم و حوا در این خصوص در پیشگاه خدا قصور کردند. آدم و حوا با رعایت نکردن محدودیت هایی که در خلقت وضع شده بود

تعداد کلمات: 1028 کلمه / تخمین زمان مطالعه: 5 دقیقه
 

خلقت انسان بر  بهترین شکل
 نویسنده: رضا گندمی نصر آبادی

خدا انسان را به منظور فرمان برداری و لبیک عاشقاند، آزاد و مسئولیت پذیراند خلق کرد. در باب سوم سفر پیدایش آمده است که آدم و حوا در این خصوص در پیشگاه خدا قصور کردند. آدم و حوا با رعایت نکردن محدودیت هایی که در خلقت وضع شده بود، سعی کردند با نافرمانی شبیه خدا شوند، و بدین وسیله انسانیت را به ورطه گناه و ارتباط اجباری و تصنعی با خدا، با انسان ها و بقیه مخلوقات  کشاندند و هماهنگی خدا- انسان به بیگانگی نآموزون تبدیل شد. صورت خدا، گرچه هرگز محو نشد، اما کدر شد و زنگار گرفت، و حال نیازمند تجدید حیات است. اما خدا با وفادار ماندن   به خلقت نیکو پیوسته خواهان دوستی و رابطه با انسان است. لذا وعده داد خطاها را بی اثر و خنثا کند. بحث نجات بخشی در مسیحیت و نیز خلق آدم دوم برای جبران گناهان آدم نخست ریشه در این آیات دارد.
 

در تفسیر سفر پیدایش آمده است که خداوند هفت فرمان به فرزندان  نوح اعطا کرده است. قوانین  هفت گانه  عبارت است از: برپا داشتن دادگاه های شرعی، منع کفر، بت پرستی، فساد جنسی، آدم کشی، دزدی، و نخوردن عضو جداشده از حیوانات زنده. قوانین فوق در هیچ جای کتاب مقدس  همچون ده فرمان موسی به شماره در نیامده اند، بلکه فقط در سفر پیدایش به طور کلی به عهد خدا با نوح اشاره شده است. خداوند آسمان و زمین را به عنوان شاهد می خواند: روح پارسایی متوقف است بر ایکه هر شخصی چه رفتار و کرداری انجام دهد، اعم از اینکه یهودی یا غیریهودی، مرد یا زن، نوکر یا آقا باشد. دروازه ها همیشه به روی انسآنهای عادل و پرهیزکار باز است و هر کس بخواهد می تواند وارد شود، و همچنان که فرمآنهای هفت گانه  نوح تمام امت ها را در بر می گیرد، اعتقاد به آیین حنیف و توحید نیز که ابراهیم داعیه دار آن بود تمام انسآنها را در بر می گیرد، به گونه ای که هر کس به یگانگی خدا شهادت دهد، از فرزندان  ابراهیم به شمار خواهد رفت. همانطور که ملاحظه می کنید، صرف ایمان به یگانگی خدا کافی است تا انسان در زمرۀ فرزندان  ابراهیم در آید و « جمیع امت های جهان از او برکت خواهد یافت؛ زیرا او را می شناسیم که فرزندان  و اهل خانۀ خود را بعد از خود امر خواهد فرمود تا طریق خداوند را حفظ کنند و عدالت و انصاف را به جا آورند تا خداوند آنچه به ابراهیم گفته، به وی برساند‌».
 خدا انسان را بر صورت خود و به منظور فرمان برداری و لبیک عاشقاند، آزاد و مسئولیت پذیراند خلق کرد. در باب سوم سفر پیدایش آمده است که آدم و حوا در این خصوص در پیشگاه خدا قصور کردند. آدم و حوا با رعایت نکردن محدودیت هایی که در خلقت وضع شده بود، سعی کردند با نافرمانی شبیه خدا شوند، و بدین وسیله انسانیت را به ورطه گناه و ارتباط اجباری و تصنعی با خدا، با انسان ها و بقیه مخلوقات  کشاندند و هماهنگی خدا- انسان به بیگانگی نآموزون تبدیل شد.
 قوانین  هفت گانه  نوح قوانین  اخلاقی حداقلی اند که همه انسان ها به آنها امر شده اند. نهی از بت پرستی، کفرگویی، خون ریزی، گناهان جنسی، دزدی و خوردن حیوانات زنده هفت قانون  فوق را تشکیل می دهند. گناهانی که این هفت قانون  را رعایت کنند مانند یهودیان واجد احترام و توجه ویژه خواهند بود. از نظر ابن میمون، جنگ مقدس  که یگانه  جنگ موجه است فقط برای گستراندن   قوانین  نوح و اصول اساسی آن جایز است. او می گوید: «موسی از طرف خدا مأمور شد که همه مردمان را به پذیرش فرمان های سفارش شده به پسران نوح را دارد. هر کس آن را نپذیرد باید کشته شود‌».

در باب ششم سفر پیدایش عبارتی است که می گوید خدا از اینکه جهان را خلق کرده ناراحت است و تآسف می خورد، و به ویرانی جهان می اندیشد. اما نوح نظر لطف خدا را جلب می کند و به واسطه او خلایق نجات می یابند. خداوند بعد از طوفان، با مخلوقات خود عهد کلی بست که جهان را دیگر به این شکل مجازات نکند. نوح، نظیر آدم که قبل از او بوده و پیامبرانی که سر از او آمده اند، نمایندۀ آرمانی و انسانیت است؛ یعنی ارتباط خدا با کل نوع بشر کاملا تأمین می شود.

   بیشتر بخوانید :   ظهور دین یهود

عهد خدا با نوح به عنوان نیای تمام بشر را در ذهن خود مرور کنید. خداوند به نوح وعده داد تا دیگر بلآیایی را که قبلا بر بشز نازل می شد، فرو نخواهد فرستاد. در سفر پدایش آمده است: ‌«اینک من عهد خود را با شما و بعد از شما با ذریت شما ... و حتی با حیوانات استوار می گردانم ». بدیهی است که این عهد که با تمام بشر بسته شده یک جانبه نیست، بلکه فرزندان  نوح نیز باید به دستورهای خداوند که در هفت قانون  نوح تجلی یافته، پای بند باشند و خدا را اطاعت کنند، و بت پرستی را به کناری نهند. بنابراین، نجات فقط از آن قوم برگزیده یا کسانی که از طریق نودینی به یهودیت پیوسته‌اند نیست، بلکه باب آن به روی تمام انسان ها گشوده خواهد بود، شروط به ایکه قوانین  الهی  را به کار بندند و پارسایی پیشه کنند.

برخی از دانشمندان یهود میان برگزیدگی بنی اسرائیل و عمل آنها به تورات رابطه تنگاتنگی قائل اند. به نظر آنها، بنی اسرائیل برتری ذاتی بر سایر ملل ندارند  تا به سبب آن شایسته لطف و مرحمت ویژه الهی  شوند، بلکه تا زمانی که فرمان های تورات را گردن می نهند مقام و منزلت خود را حفظ خواهند کرد و در غیر این صورت جایگاه خود را از دست خواهند داد. از طرفی، آنها تورات را از آن بنی اسرائیل نمی دانند، بلکه معتقدند تورات برای تمام بشر آمده است، لذا گفته اند: « هر جمله ای که از سوی خدای قادر مطلق گفته می شد، به هفتاد زبان به گوش می رسید». همین مضمون در برشیت ربا نیز آمده است: « موسی تورات را به هفتاد زبان شرح می داد‌». از این جملات و نظایر آن جهان شمولی یهودیت استفاده می شود. در باب هجدهم سفر لاویان نیز آیه ای وجود دارد که بر این نکته مهم دلالت دارد: « پس فرایض و احکام مرا نگاه دارید، که هر آدمی که آنها را به جا آورد ، در آنها زیست خواهد کرد». در اینجا تعبیر‌ «هر آدمی » به کار رفته است نه هر کاهن، لاوی یا اسرائیلی که این خود دلیل بر جهان شمولی یهودیت است. در تفسیر این آیه آمده است‌ « اگر یک غیریهودی فرمان های تورات را به جا آورد ، او با کاهن اعظم برابر خواهد بود». حتی قربانی هایی که در معبد بیت المقدس  تقدیم می شد برای سلامتی و سعادت نوع بشد بود ».
 
منبع:
رویکرد یهودیت به ادیان دیگر، رضا گندمی نصر آبادی  ، انتشاران دانشگاه ومذاهب ، قم 1394 شمسی
 

  بیشتر بخوانید :
  پیامدهای عملی برگزیدگی
  جایگاه انسان و حقوق افراد در یهودیت
  همه نگری در کتاب‌های مقدس

 
ارسال نظر
با تشکر، نظر شما پس از بررسی و تایید در سایت قرار خواهد گرفت.
متاسفانه در برقراری ارتباط خطایی رخ داده. لطفاً دوباره تلاش کنید.
موارد بیشتر برای شما
مادری سنتی و مدرن، تقابل یا تعامل
مادری سنتی و مدرن، تقابل یا تعامل

مادری سنتی و مدرن، تقابل یا تعامل

گزگز دست و پا و چگونگی تشخیص و درمان آن
گزگز دست و پا و چگونگی تشخیص و درمان آن

گزگز دست و پا و چگونگی تشخیص و درمان آن

انتقال کرونا از سطوح یا غذا ممکن نیست!!!
انتقال کرونا از سطوح یا غذا ممکن نیست!!!

انتقال کرونا از سطوح یا غذا ممکن نیست!!!

وقتی شلوار نتانیاهو از پاش می افتد!!!
وقتی شلوار نتانیاهو از پاش می افتد!!!

وقتی شلوار نتانیاهو از پاش می افتد!!!

ارتباط مؤثر با یادگیری مهارت های ارتباطی/ دکتر همتی
ارتباط مؤثر با یادگیری مهارت های ارتباطی/ دکتر همتی

ارتباط مؤثر با یادگیری مهارت های ارتباطی/ دکتر همتی

یک نکته ی تربیتی/ پرهیز از مشاجره ی بین والدین
یک نکته ی تربیتی/ پرهیز از مشاجره ی بین والدین

یک نکته ی تربیتی/ پرهیز از مشاجره ی بین والدین

حساب بردن و حرف شنوی کودکان به چه معناست؟/ دکتر همتی
حساب بردن و حرف شنوی کودکان به چه معناست؟/ دکتر همتی

حساب بردن و حرف شنوی کودکان به چه معناست؟/ دکتر همتی

کودکان کند ذهن/ استاد همتی
کودکان کند ذهن/ استاد همتی

کودکان کند ذهن/ استاد همتی

شلیک با سلاح تهاجمی تمام ایرانی "مصاف"
شلیک با سلاح تهاجمی تمام ایرانی "مصاف"

شلیک با سلاح تهاجمی تمام ایرانی "مصاف"

10 گل برتر منچستریونایتد به چلسی
10 گل برتر منچستریونایتد به چلسی

10 گل برتر منچستریونایتد به چلسی

جو بایدن تحریمها را کاهش نمی دهد
جو بایدن تحریمها را کاهش نمی دهد

جو بایدن تحریمها را کاهش نمی دهد

همه چیز درباره بیماری فلج مغزی
همه چیز درباره بیماری فلج مغزی

همه چیز درباره بیماری فلج مغزی

معایب و محاسن فضای مجازی!
معایب و محاسن فضای مجازی!

معایب و محاسن فضای مجازی!

عوامل موفقیت کیا در ایران
عوامل موفقیت کیا در ایران

عوامل موفقیت کیا در ایران

پاس گل طارمی و سوپرگل اولیویرا...
پاس گل طارمی و سوپرگل اولیویرا...

پاس گل طارمی و سوپرگل اولیویرا...

چرا پاپ به عراق آمد؟/ دکتر رویوران
چرا پاپ به عراق آمد؟/ دکتر رویوران

چرا پاپ به عراق آمد؟/ دکتر رویوران

حکمت | ظرفیتت رو بالا ببر / استاد دارستانی
حکمت | ظرفیتت رو بالا ببر / استاد دارستانی

حکمت | ظرفیتت رو بالا ببر / استاد دارستانی

شکست امیر علی اکبری مقابل کانگ جی وون از کره جنوبی
شکست امیر علی اکبری مقابل کانگ جی وون از کره جنوبی

شکست امیر علی اکبری مقابل کانگ جی وون از کره جنوبی

با آلرژی ها چه کنیم؟
با آلرژی ها چه کنیم؟

با آلرژی ها چه کنیم؟

کشوری که خود را با منافع ما وفق ندهد، لِه می‌کنیم!
کشوری که خود را با منافع ما وفق ندهد، لِه می‌کنیم!

کشوری که خود را با منافع ما وفق ندهد، لِه می‌کنیم!

اگر اتمام حجت نباشد عقوبتی در کار نیست/ استاد کاشانی
اگر اتمام حجت نباشد عقوبتی در کار نیست/ استاد کاشانی

اگر اتمام حجت نباشد عقوبتی در کار نیست/ استاد کاشانی