0
ویژه نامه ها

احساس هویت ملی

در سطح ملی، زندگی در جوامع جهان وطن قویا با جهت گیری‌های ناسیونالیستی رابطه منفی دارد.
احساس هویت ملی
هر یک از مشخصه‌های اجتماعی در سطح ملی را می توان به عنوان عواملی که دارای اثر معنادار و قوی در زمینه احساس هویت ملی هستند. به ویژه، توسعه اقتصادی اثر نیرومندی بر اعتماد به به نفس دارد؛ همانگونه که تحقیقات پیشین نیز نشان دادند، مردم کشورهایی که سطح رفاه بالاتری دارند، در مقایسه با مردم کشورهایی که سطح رفاه آن پایین تر است، اعتماد بیشتری به مردمان سایر کشورها و ادیان دارند. اما شایان ذکر است که آزادی رسانه‌ای نسبت به توسعه اقتصادی، اثر قوی‌تری بر اعتماد به خارجیان دارد. این امر بیانگر آن است که کشورهایی که دارای منابع رسانه‌ای متکثر هستند و حداقل محدودیت‌های داخلی را بر آزادی بیان اعمال می کنند، بیشترین میزان اعتماد به خارجیان و مردم دیگر ادیان را دارند. اثرات جداگانه دسترسی به رسانه‌ها و شاخص KOF جهانی شدن بر اعتماد نیز به لحاظ آماری معنادار بود اما از توان پیش بینی کننده شاخص مرکب جهان وطن گرایی ضعیف تر بودند.
 
سرانجام، این مدل‌ها تاثیر متقابل بین سطحی را نیز نشان داده اند؛ نتایج، اثر مثبت استفاده از رسانه‌ها بر اعتماد را در جوامع جهان وطن تر تایید می کنند. ضرایب نیز معنادار و نسبتا قوی هستند؛ به عنوان مثال بر روی مقیاس ۱۰۰ نقطه ای، پس از اعمال تمام کنترل های آماری، کاربرانی که در جوامع جهان وطن استفاده زیادی از اخبار داشتند، نسبت به دیگران، حدود ۸ درصد اعتماد بیشتری به خارجیان داشتند. مدل‌های چندسطحی از این استدلال دفاع می کنند که پذیرش خارجیان و پیروان سایر ادیان تحت تاثیر استفاده از رسانه‌های خبری و میزان نفوذپذیری جامعه‌ای است که افراد در آن زندگی می کنند.
 
ما به منظور اثبات اینکه آیا این یافته‌ها نیرومند هستند، از مدل‌های مشابه برای اکتشاف عامل‌های مرتبط با هویت‌های ملی استفاده می کنیم. مقیاس مرکب ناسیونالیسم با جمع پاسخهای سه گویه ساخته شد. این سه گویه عبارت بودند از: میزان احساس عرق ملی پاسخگویان، میزان تمایل پاسخگویان به جنگیدن برای کشورشان و اینکه پاسخگویان تا چه حد خود را «شهروندان ملی» و اعضای «اجتماع محلی» خود می دانند. برخی از جهان وطن‌ترین جوامع مانند سوئیس، آلمان، سوئد و ژاپن پایین ترین سطوح ناسیونالیسم را دارند. در عین حال، برخی از محلی ترین جوامع مانند مالی، غنا و اردن، بالاترین سطح ناسیونالیسم را دارند. اما کشورهای زیادی (شامل جوامع محلی مانند اندونزی، چین و اکراین) نیز وجود دارند که خیلی ناسیونالیست نیستند و همبستگی ضعیفی بین این دو متغییر در آنها دیده می شود..عوامل بسیاری به ظهور این الگوها کمک می کنند؛ در این زمینه رگرسیون چندسطحی می تواند در تفسیر داده ها به ما کمک کند. نتایج حاکی از آن است که پس از اعمال تمامی کنترل های آماری متغیرهای سطح فردی، به طور کلی، هویت‌های ملی همبستگی مثبت و معناداری با استفاده از رسانه‌ها در سطح فردی دارند. بعلاوه احساس ناسیونالیسم با وارد کردن متغیر تحصیلات در مدل، کاهش می یابد، اما این احساس در خانواده های مرفه تر، نسل های قدیمی تر و مردان قوی تر است.
 
در سطح ملی، زندگی در جوامع جهان وطن قویا با جهت گیری های ناسیونالیستی رابطه منفی دارد. نتایج سایر مدل ها نیز بیانگر آن است که به طور کلی میزان جهانی شدن قوی ترین پیش بین نگرش‌های ناسیونالیستی در سطح ملی بوده، هر چند اثرات جهانی شدن، توسعه اقتصادی و دسترسی به رسانه‌ها در سطح اجتماعی خیلی مشابه بودند. انتظار می رود بسیاری از عوامل همبسته با توسعه اقتصادی به تضعیف ناسیونالیسم کمک کنند. از جمله این عوامل می توان به دسترسی بیشتر به تحصیلات، رشد طبقه متوسط متخصص و رفاه ایجاد شده به واسطه رشد اقتصادی اشاره کرد.
 
اما، این نتایج بیانگر آن نیز هستند که گسترش دسترسی به رسانه‌های جمعی و تجربه مستقیم زندگی در جامعه‌ای با نفوذپذیری بیشتر در برابر تأثیرات خارجی نیز نقش مهمی در این فرآیند ایفا می کنند. سرانجام، اثر متقابل استفاده از رسانه‌های خبری در جوامع جهان وطن معنادار و منفی بود. معمولا استفاده از رسانه‌های خبری با هویت‌های ناسیونالیستی (اندکی) قوی تر، رابطه داشت. سیستم های رادیو - تلویزیونی ملی و روزنامه‌های ملی می توانند احساس تعلق به «یک اجتماع واحد» و همبستگی با دولت ملی، مانند احساس عرق ملی یا تمایل به خدمت سربازی و دفاع نظامی از کشور، را تقویت کنند. اما این تأثیر، مشروط به بافتاری است که مردم در آن زندگی می کنند؛ در غالب جوامع جهانی شده مانند هلند، سوئیس و سوئد که دارای شبکه‌های متراکم ارتباطات جهان وطنانه با دسترسی آسان به کانال های تلویزیونی خارجی و نیز شبکه‌های ارتباطی بین المللی هستند، هویتهای ناسیونالیستی ضعیف تر هستند. خصوصا افرادی که در چنین کشورهایی از «اخباره استفاده می کنند، هویت ملی ضعیفی دارند. با وجود نگرانی برخی و امیدواری برخی دیگر، به نظر می رسد که ارتباطات متقابل متراکم تر و سریع تر در سراسر مرزهای زمینی به تدریج سبب فرسایش پیوندهای پیشین گردد و به تقویت اخلاق چندفرهنگی منجر شود. استفاده از رسانه‌ها در این فرآیند نیرومدترین عامل نیست، اما عاملی مهمی محسوب می شود که دارای رابطه متقابل با تجربه مستقیم زندگی در دنیایی است که به شکل فزاینده جهانی می شود.
 
منبع: جهانی شدن و تنوع فرهنگی، پیپا نوریس و رونالد اینگلهارت، ترجمه: عبدالله فاضلی و ساجده علامه،صص216-212 چاپ و نشر سپیدان، تهران، چاپ اول، ۱۳۹۵
ارسال نظر
با تشکر، نظر شما پس از بررسی و تایید در سایت قرار خواهد گرفت.
متاسفانه در برقراری ارتباط خطایی رخ داده. لطفاً دوباره تلاش کنید.
موارد بیشتر برای شما
ماجرای کنار گذاشته شدن بیرانوند توسط کالدرون
ماجرای کنار گذاشته شدن بیرانوند توسط کالدرون

ماجرای کنار گذاشته شدن بیرانوند توسط کالدرون

هنر آشپزی در خانه نشینی
هنر آشپزی در خانه نشینی

هنر آشپزی در خانه نشینی

ویدئو بی‌نظیره از تقابل مورچه ها و موریانه ها
ویدئو بی‌نظیره از تقابل مورچه ها و موریانه ها

ویدئو بی‌نظیره از تقابل مورچه ها و موریانه ها

ظریف: ایران کسی که جنگ را شروع کند، ادب می‌کند
ظریف: ایران کسی که جنگ را شروع کند، ادب می‌کند

ظریف: ایران کسی که جنگ را شروع کند، ادب می‌کند

️توصیه مشاوران رئیس جمهور آمریکا به وی برای ایجاد بحران مصنوعی در منطقه!
️توصیه مشاوران رئیس جمهور آمریکا به وی برای ایجاد بحران مصنوعی در منطقه!

️توصیه مشاوران رئیس جمهور آمریکا به وی برای ایجاد بحران مصنوعی در منطقه!

تصادف وحشتناک در حیاط خانه
تصادف وحشتناک در حیاط خانه

تصادف وحشتناک در حیاط خانه

کاهش 50 درصدی مصرف سوخت در پایتخت
کاهش 50 درصدی مصرف سوخت در پایتخت

کاهش 50 درصدی مصرف سوخت در پایتخت

گاف کرونایی نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی در خصوص ایران
گاف کرونایی نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی در خصوص ایران

گاف کرونایی نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی در خصوص ایران

آیا کرونا به ظهور امام زمان(عج) ارتباط دارد؟
آیا کرونا به ظهور امام زمان(عج) ارتباط دارد؟

آیا کرونا به ظهور امام زمان(عج) ارتباط دارد؟

خواص بی نظیر دانه های کنجد
خواص بی نظیر دانه های کنجد

خواص بی نظیر دانه های کنجد

از نامه‌های عاشقانه تا حمام روح؛ مرور آثار جبران خلیل جبران
از نامه‌های عاشقانه تا حمام روح؛ مرور آثار جبران خلیل جبران

از نامه‌های عاشقانه تا حمام روح؛ مرور آثار جبران خلیل جبران

وقتی فرانسوی‌ها سگ و گربه می‌خوردند
وقتی فرانسوی‌ها سگ و گربه می‌خوردند

وقتی فرانسوی‌ها سگ و گربه می‌خوردند

گزارش بی‌بی‌سی از بحران کرونا در غرب
گزارش بی‌بی‌سی از بحران کرونا در غرب

گزارش بی‌بی‌سی از بحران کرونا در غرب

صف های طولانی خرید از فروشگاه های مواد غذایی در پی شیوع کرونا در لندن
صف های طولانی خرید از فروشگاه های مواد غذایی در پی شیوع کرونا در لندن

صف های طولانی خرید از فروشگاه های مواد غذایی در پی شیوع کرونا در لندن

تجاوز به دیکتاتوری: نگاهی به سقوط صدام در حمله امریکا و متحدانش به عراق
تجاوز به دیکتاتوری: نگاهی به سقوط صدام در حمله امریکا و متحدانش به عراق

تجاوز به دیکتاتوری: نگاهی به سقوط صدام در حمله امریکا و متحدانش به عراق

افشای نحوه مقابله آمریکا با کرونا، توسط خبرنگار الجزیره در واشنگتن:
افشای نحوه مقابله آمریکا با کرونا، توسط خبرنگار الجزیره در واشنگتن:

افشای نحوه مقابله آمریکا با کرونا، توسط خبرنگار الجزیره در واشنگتن:

پرسه گوزن ها در خیابان های خلوت هند درپی قرنطینه شهر
پرسه گوزن ها در خیابان های خلوت هند درپی قرنطینه شهر

پرسه گوزن ها در خیابان های خلوت هند درپی قرنطینه شهر

سخنگوی دولت: بیماری، انگ نیست!
سخنگوی دولت: بیماری، انگ نیست!

سخنگوی دولت: بیماری، انگ نیست!

جهان بدون ظلم در روز جهانی مستضعفان: پایان ظلم در حکومت امام جهان
جهان بدون ظلم در روز جهانی مستضعفان: پایان ظلم در حکومت امام جهان

جهان بدون ظلم در روز جهانی مستضعفان: پایان ظلم در حکومت امام جهان

راه های حمایت از مردم و اصناف آسیب دیده از کرونا
راه های حمایت از مردم و اصناف آسیب دیده از کرونا

راه های حمایت از مردم و اصناف آسیب دیده از کرونا

اگه نمی تونید اینجوری بدوید از خونه بیرون نرید
اگه نمی تونید اینجوری بدوید از خونه بیرون نرید

اگه نمی تونید اینجوری بدوید از خونه بیرون نرید