6 جور ديگر بايد ديد!

بعضي‌ها در هر فرصتي كه پيش مي‌آيد به مشكلات خود مي‌انديشند اما برخي‌ها در مشكلات به فرصت‌ها مي‌انديشند. برخي از نردبان نگرش‌هاي سازنده صعود مي‌كنند و برخي به علت داشتن نگرش‌هاي غلط سقوط مي‌كنند. نگرش‌ها در بركشيدن يا فرو كشيدن انسان بسيار موثرند. براي فهم و درك بيشتر تاثير نگرش‌ها در زندگي آدمي، توجه به نكات ذيل ضروري است.
يکشنبه، 1 اسفند 1389
تخمین زمان مطالعه:
موارد بیشتر برای شما
6 جور ديگر بايد ديد!

6 جور ديگر بايد ديد!
6 جور ديگر بايد ديد!


 

 
در جستجوي نگاهي تازه به زندگي روزمره
بعضي‌ها در هر فرصتي كه پيش مي‌آيد به مشكلات خود مي‌انديشند اما برخي‌ها در مشكلات به فرصت‌ها مي‌انديشند. برخي از نردبان نگرش‌هاي سازنده صعود مي‌كنند و برخي به علت داشتن نگرش‌هاي غلط سقوط مي‌كنند. نگرش‌ها در بركشيدن يا فرو كشيدن انسان بسيار موثرند. براي فهم و درك بيشتر تاثير نگرش‌ها در زندگي آدمي، توجه به نكات ذيل ضروري است.

نگاه اول
 

نگرش‌ها نوع زندگي ما را مشخص و تعيين مي‌كنند:
نگرش‌ها نمايانگر توقعات ما از زندگي است. زندگي ما بي‌شباهت به هواپيما نيست. اگر نوک آن رو به بالا باشد صعود مي‌كنيم و اگر رو به پايين باشد خطر سقوط وجود دارد. حقيقت يكي است. اين واقعيت‌ها هستند كه متفاوت جلوه مي‌كنند. ادراك انسان‌ها تابع افكار و انديشه‌هايشان است. براي تغيير زندگي منتظر تغيير ديگران يا منتظر عوض شدن دنيا نباشيد بلكه تغيير را در خود جستجو كنيد و منتظر معجزه نباشيد بلكه خود معجزه‌گر باشيد. بزرگي مي‌گويد 25 سال تلاش كردم براي زندگي بهتر زنم را تغيير دهم، نتوانستم. 25 دقيقه فكر كردم كه خودم را تغيير دهم، وقتي كه خودم را تغيير دادم زندگي جهنمي ما به بهشت تبديل شد. آحاد جامعه ما نيازمند اين پيام بزرگ هستند تا باور كنند كه مي‌توان جور ديگر ديد و به گونه‌اي ديگر هم زيست.

نگاه دوم
 

نگاه و نگرش ما تكليف روابط ما را با مردم معلوم مي‌كند:
سرتاسر زندگي ما متاثر از روابط با مردم است اما همچنان چگونگي ارتباط موثر با مردم يكي از چالش‌هاي دشوار زندگي ماست. با برخي مردم نمي‌توان ارتباط موثر ايجاد كرد و بدون آنها نيز نمي‌توان كارها را پيش برد. در برقراري ارتباط با ديگران به ياد داشته باشيم كه: آنچه درون وجود ما اتفاق افتاده، درون وجود هيچ‌كس ديگر به همان صورت رخ نداده است. گاهي طرز برخورد ما مانند آن راننده‌اي است كه پس از تصادف از خودرو بيرون مي‌پرد و فرياد كنان به راننده مقابل مي‌گويد: «شما چه مرگتان شده است؟ امروز تو پنجمين نفري هستي كه به ماشين من مي‌زني!» نگرش مثبت عامل موفقيت است. افرادي پيشرفت و ترقي مي‌كنند كه نگرش سازنده داشته‌اند. پيشرفت و ترقي به اين افراد نگرش برجسته نمي‌دهد بلكه نگرش برجسته است كه سبب موفقيت آنها مي‌شود. زندگي ما عكس‌العمل‌هايي از عمل ما است. يك انديشه زيبا و مثبت، يك بهشت را در زندگي مي‌سازد و يك انديشه غلط و منفي جهنمي را در دنياي انسان خلق مي‌كند. انسان‌ها هر آنچه را بينديشند خلق مي‌كنند. فرق يك انسان موفق با يك انسان شكست خورده در نظام تفكر و انديشه آنها نهفته است. انسان‌ها همان هستند كه مي‌انديشند.

نگاه سوم
 

تنها فرق ميان موفقيت و شكست، نوع نگاه است:
شما در هر كاري اگر فكر كنيد كه موفق مي‌شويد يا فكر كنيد كه شكست مي‌خوريد، در هر دو صورت درست فكر كرده‌ايد. اگر فكر كنيد كه موفق خواهيد شد، اين انديشه مثبت به عنوان موتور محركه شما را به حركتي و عملي وا مي‌دارد كه آن حركت و عمل، شما را به موفقيت مي‌رساند و اگر از قبل فكر كنيد كه شكست خواهيد خورد، نوع رفتار و عملتان به گونه‌اي شما را به شكست رهنمون خواهد کرد. افرادي كه دايم روي بدبختي‌ها، ناراحتي‌ها و مشكلات زندگي متمركز مي‌شوند، زندگيشان به شكست مي‌انجامد و آنهايي كه مرتب به زيبايي‌ها، شادي‌ها و موفقيت‌هاي زندگي متمركز مي‌شوند، به موفقيت نيز مي‌رسند. به همين علت گفته مي‌شود از قدرت تمرکز خود مراقبت كنيد، به عنوان مثال تمركز روي يك منظره زيبا در انسان روحيه بالاو فكر مثبت ايجاد مي‌كند و تمركز روي منظره زشت و دلخراش انسان را مايوس کرده و فكر منفي توليد مي‌كند. ارتباط ميان دو انسان ارتباط ميان دو دل است، بر هر دل قفل رمزداري هست كه هنر انسان‌ها در پيدا كردن رمز آن است. البته در ارتباطات هدف فقط گشودن قفل خانه دل نيست بلكه بايد توانايي اين را داشت که پس از گشودن بتوانيم در آن نقش زيبايي نيز به تصوير بکشيم.

نگاه چهارم
 

نگرش اوليه در انجام هر كاري بسيار مهم‌تر است:
وجود نگرش درست در شروع هر كار و فعاليتي ضامن موفقيت نتيجه كار است. سرنوشت و نتيجه بسياري از كارها پيش از شروع معلوم مي‌شود. حكايت ذيل بيانگر نوع نگرش اوليه دو فروشنده است. دو فروشنده مامور مي‌شوند به جزيره‌اي رفته و در آنجا كفش بفروشند. فروشنده اول به محض ورود به جزيره يكه خورد، زيرا متوجه شد كه اهالي آن جزيره كفش ندارند بنابراين بي‌درنگ تلگرافي به شركت سازنده كفش فرستاد و پيغام داد ما فردا برمي‌گرديم در اينجا هيچ كس كفش نمي‌پوشد. فروشنده دوم با ديدن همان صحنه ذوق زده شد و بي‌درنگ به شركت تلگراف فرستاد و در آن تقاضا كرد فورا 10هزار جفت كفش براي من بفرستيد زيرا همه افراد اين جزيره كفش لازم دارند.

نگاه پنجم
 

نگرش‌ها مي‌توانند گرفتاري و مشكلات را به خير و رحمت مبدل سازند:
فرصت و مانع با هم چه فرقي دارند؟ فرق آنها در ديد ما است. هر فرصتي مشكلي دارد و هر مشكلي فرصتي، اغلب انسان‌ها دو گونه هستند: برخي از انسان‌ها مثبت‌اند و اميدوار، چهره‌اي گشاده و متبسم دارند و از لحظه، لحظه زندگي لذت مي‌برند. در هر پيشامدي به فرصت‌هاي آن مي‌انديشند و هرگونه موانع و مشكلات پيشامدها آنها را تسليم خود نمي‌كند و اعتقاد دارند آينده بهتر از گذشته خواهد بود. از مشكلات به دليل اينكه فرصت‌هايي در خود دارند، استقبال مي‌كنند و اعتقاد دارند فقط در گورستان، امنيت فراوان است و در‌به‌در به دنبال حادثه و فرصت هستند. نوع دوم انسان‌ها بر خلاف دسته اول منفي‌نگر هستند. مرتب به نارسايي‌ها و كمبودهاي خود تمركز دارند. همواره فكر و خيال منفي در سر دارند. چنين افرادي روحيه افسرده و غمگين دارند و چهره آنها همواره عبوس و گرفته است و از لحظه، لحظه زندگي رنج مي‌برند. اين گونه افراد پنجره فرصت‌ها را بسته و از پشت پنجره نظاره‌گر رخدادهاي بد هستند و از ترس اينكه ممكن است در دل هر فرصتي مشكل باشد فرصت‌ها را يكي پس از ديگري از دست مي‌دهند. چه بايد کرد؟ سوال اين است كه چگونه انسان‌هاي نوع دوم به انسان‌هاي نوع اول تبديل مي‌شوند؟ براي پرواز در آسمان زندگي به دو بال نياز است: بال روحيه و بال باور. با ايجاد باورهاي درست و روحيه عالي مي‌توان مثل عقاب بلند پرواز شد. با باورهاي غلط و روحيه ضعيف فقط مي‌توان مثل جغد در خرابه آشيانه ساخت.

نگاه ششم
 

نگرش ما مي‌تواند آينده‌هاي بسيار نويد بخش براي ما به ارمغان بياورد:
نگرش‌هاي ما آينده را مي‌سازند، نگرش‌هاي خوب و زيبا آينده خوب و نگرش‌هاي منفي آينده‌اي بد را مي‌آفرينند. در نبرد داود وجالوت، سربازان وقتي جالوت را مي‌ديدند وحشت زده با خود مي‌گفتند: «اين هيولا آن‌قدر بزرگ است كه نمي‌توان او را كشت.» اما داود همين غول را ديد و گفت: «ضربه‌هاي من حرام نمي‌شوند چون به هر جا بزنم به بدن او مي‌خورد.» از فرنك لويد رايت، معمار بزرگ و نامدار در سن 83 سالگي پرسيدند از ميان كارهاي بزرگي كه كرده‌اي كدام را بيشتر مي‌پسندي، او پاسخ داد كار بعدي را! از يك راننده تريلي 18 چرخ كه همواره در مسافرت و رانندگي است، سوال مي‌کنند، چه مي‌كني كه خسته نمي‌شوي؟ در پاسخ مي‌گويد: «بعضي راننده‌ها صبح‌ها سركار مي‌روند ولي من از اين شهر به آن شهر ماشين سواري مي‌كنم.» از پيش آينده‌اي وجود ندارد بلكه آينده را مي‌سازند. انسان‌هايي كه نگرش‌هاي مثبت دارند آينده‌اي پر از موفقيت خواهند داشت زيرا باورهاي خوب، انديشه‌هاي زيبا و در نتيجه تلاش‌هاي موثر خواهند داشت. آنهايي كه نگرش‌هاي منفي، باورهاي غلط و انديشه‌هاي نادرست دارند، نمي‌توانند آينده‌اي زيبا و مناسب براي خود بسازند.
منبع:http://www.salamat.com ارسال نظر
با تشکر، نظر شما پس از بررسی و تایید در سایت قرار خواهد گرفت.
متاسفانه در برقراری ارتباط خطایی رخ داده. لطفاً دوباره تلاش کنید.
مقالات مرتبط