0

کتاب های تصادفی 1370

یادگیری قرآن مجید به روش آسان همراه با تجوید


پدید اورندگان : ابراهیم محمودی‌هاشمی ,
نوع کتاب : تالیف
سال نشر : 1370
ناشر : آستان قدس رضوی، موسسه چاپ و انتشارات ,

یادگیری حروف الفبا با شعر


پدید اورندگان : یگانه عالمی ,
نوع کتاب : تالیف
سال نشر : 1370
ناشر : راستی نو ,

یادگیری حروف الفبا با شعر


پدید اورندگان : یگانه عالمی , كامران مهرزاد ,
نوع کتاب : تالیف
سال نشر : 1370
ناشر : راستی نو ,

یادگار گنبد دوار: تلخیص و تحلیلی از خسرو و شیرین نظامی


پدید اورندگان : منصور ثروت ,
نوع کتاب : تالیف
سال نشر : 1370
ناشر : موسسه‌ انتشارات‌ امیر‌كبیر ,

یادگار شعرا شامل: سینه‌زنی، زنجیرزنی و نوحه مناقب اهل بیت اطهار علیه‌السلام


پدید اورندگان : یعقوب پیری ,
نوع کتاب : تالیف
سال نشر : 1370
ناشر : پیری ,

یادگار دوست


پدید اورندگان : مهدی مرادحاصل , پرویز اقبالی ,
نوع کتاب : تالیف
سال نشر : 1370
ناشر : كانون انتشارات پیام نور ,

یادگار خون سرو


پدید اورندگان : هوشنگ ابتهاج ,
نوع کتاب : تالیف
سال نشر : 1370
ناشر : توس ,

یادگار حیرانی اردبیلی: قیام الحسینی


پدید اورندگان : یوسف حیرانی‌اردبیلی ,
نوع کتاب : تالیف
سال نشر : 1370
ناشر : صاحب اثر ,

یادداشتهایی درباره دانش، تكنولوژی و آموزش علوم و تاثیر آنها در رشد جنوب


پدید اورندگان : عبدالسلام , لطیف كاشیگر ,
نوع کتاب : ترجمه
سال نشر : 1370
ناشر : فیروز ,

یادداشتهای سیاسی كنت دوكوبینو


پدید اورندگان : آدریان هی‌تیه , عبدالرضاهوشنگ مهدوی ,
نوع کتاب : ترجمه
سال نشر : 1370
ناشر : جویا ,

یادداشتهای دكتر فینلی: مجموعه داستانهای كوتاه


پدید اورندگان : آرچیبالدجوزف كرونین , فریدون مجلسی ,
نوع کتاب : ترجمه
سال نشر : 1370
ناشر : رسانه ,

یادداشتهای خرمشهر: شهید بهروز مرادی


پدید اورندگان : بهروز مرادی , دفترادبیات‌وهنرمقاومت ,
نوع کتاب : تالیف
سال نشر : 1370
ناشر : سوره مهر ,

یادداشتهای پریماكف در جنگ خلیج فارسی جنگی كه پرهیز از آن ممكن بود


پدید اورندگان : یوگنی پریماكف , محمود شمس ,
نوع کتاب : ترجمه
سال نشر : 1370
ناشر : وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان چاپ و انتشارات ,

یادداشتها: مجموعه مقالات


پدید اورندگان : غلامحسین یوسفی ,
نوع کتاب : تالیف
سال نشر : 1370
ناشر : سخن ,

یاد: نگرشی كوتاه بر زندگی شهدای انقلاب در استان خراسان


پدید اورندگان :
نوع کتاب : تالیف
سال نشر : 1370
ناشر : بنیاد شهید انقلاب اسلامی ,

یاد یاران


پدید اورندگان : حمید داوودآبادی ,
نوع کتاب : تالیف
سال نشر : 1370
ناشر : سوره مهر ,

یاد معاد


پدید اورندگان : عبدالله جوادی‌آملی ,
نوع کتاب : تالیف
سال نشر : 1370
ناشر : مركز نشر فرهنگی رجاء ,

هیدرولیك كاربردی جریانهای میرا در خطوط انتقال شبكه‌های توزیع، كانالها و نیروگاهها "ضربه فوچ"


پدید اورندگان : سیدجلال آشفته , علیرضا پزشكی‌نژاد ,
نوع کتاب : تالیف
سال نشر : 1370
ناشر : صاحب اثر ,

هیدرولوژی مهندسی


پدید اورندگان : شجاع‌الدین سیمافر ,
نوع کتاب : تالیف
سال نشر : 1370
ناشر : دانشگاه صنعتی سهند ,

هیدرولوژی آبهای سطحی


پدید اورندگان : ژان لو , مجید زاهدی ,
نوع کتاب : ترجمه
سال نشر : 1370
ناشر : نیا ,