0
مسیر جاری :
ویژه نامه ها
مشاوره ازدواج

در انتخاب کسی که به دلم ننشسته ولی وضعیت مالیش خوبه موندم!


روانشناسی

در مرحله آشنایی هستم و نسبت به فرد مقابل دچار شک می شوم، چه کنم؟


مشاوره مذهبی

لباسم نجس بوده و نمی دونستم آیا مکان هایی که رفتم نجس شده است؟


روانشناسی

به خانمی علاقمند شدم که بزرگتر از خودم است، چه کنم؟


روانشناسی

وقتی در جمعیت وسایل نقلیه عمومی قرار می گیرم حالم بد می شود، مشکلم چیست؟


مشاوره مذهبی

چه کاری انجام دهم تا اراده ام برای ترک گناه قوی شود؟


مشاوره مذهبی

پولی بدهکار به صاحب مغازه بودم، اما ایشان را پیدا نمی کنم، تکلیف چیست؟


مشاوره خانواده

مادرم


مشاوره مذهبی

آیا ذکر منبع از سایت هایی که علامت کپی رایت دارند، ایرادی دارد؟


مشاوره ازدواج

آیا واقعا من هم می توانم یک روز ازدواج کنم؟