0
مسیر جاری :
ویژه نامه ها
مشاوره مذهبی

آیا رفت و آمد با فرد شرابخوار و خرید مایحتاج از وی اشکال دارد؟


مشاوره ازدواج

اصلا روم نمیشه مادر همسرم رو مامان صدا کنم


مشاوره خانواده

پدر و مادرم خیلی اذیتم می کنن


مشاوره خانواده

دوست ندارم مادرشوهرم شب هایی که همسرم نیست خونه ام بیاید


مشاوره خانواده

احساس می کنم مادرم را دوست ندارم، چه کنم؟


مشاوره خانواده

به پدرم بی احترامی کردم و دسترسی به ایشون ندارم، چطور حلالیت بطلبم؟


تربیت فرزند

چرا بابام واسم گوشی نمیخره؟


مشاوره ازدواج

خانوادم نمی گذارند با کسی که از شهر ما نیست، ازدواج کنم!


مشاوره ازدواج

ترس و اضطراب از ازدواج دارم، چه کنم؟


مشاوره تحصیلی

آیا امکان ورود به رشته حقوق برای کسی که رشته تجربی است، وجود دارد؟