تولید، شاهراه تجارت، جهش تولید چگونه با شکوفایی تجارت باعث مهار تورم می شود؟

تحقق جهش تولید می تواند منجر به شکوفایی اقتصادی و توسعه کشور در صنایع مختلف تولیدی شود. در واقع تولیدکنندگان داخلی یکی از مهمترین ارکان رشد و تحقق جهش تولید محسوب می شوند. در شرایط کنونی که کشور با تحریم های مختلف احاطه شده، رونق تولید داخلی و توسعه صادرات است که می تواند کشور را به سمت آبادانی هدایت کند.
پنجشنبه، 2 بهمن 1399
تخمین زمان مطالعه:
موارد بیشتر برای شما
تولید، شاهراه تجارت، جهش تولید چگونه با شکوفایی تجارت باعث مهار تورم می شود؟

تولید، شاهراه تجارت، جهش تولید چگونه با شکوفایی تجارت باعث مهار تورم می شود؟

با توجه به آمار رشد جمعیت، کاهش منابع تجدید ناپذیر، افزایش بیکاری، مشکلات معیشتی و... اهمیت رونق تولیدات داخلی و جهش تولید بیشتر احساس می شود. نظام اقتصادی کشور ما بر پایه بخش دولتی، خصوصی و تعاونی اداره می شود. هر کدام از این بخش ها به واسطه فعالیت و برنامه ریزی های انجام شده، در تحقق جهش تولید نقش دارند.

همان طور که مطلع هستیم اقتصاد کشور دیگر به درآمدهای نفتی وابسته نیست. در شرایط سخت کنونی تمام توجهات به سمت گسترش تولیدات داخلی و ایجاد بستر مناسب برای توسعه صادرات و تجارت است. برای مشاهده تأثیر بلندمدت صادرات غیرنفتی باید در ابتدا برای رونق تولیدات داخلی و جهش تولید، راهبردهایی اساسی وضع کرد. (1)

بخش هایی از اقتصاد کشور ظرفیت بالایی در جهت توسعه دارند که با شناسایی این ظرفیت ها می توان به تحقق جهش تولید کمک کرد. متأسفانه در سال هایی که کشور در صادرات نفتی درآمد قابل توجهی داشت، برای توسعه و تقویت زیرساخت های صادراتی اقدامات مؤثری انجام نشد.

به همین دلیل تحریم ها در ابتدا ضربه سختی به بدنه اقتصاد کشور وارد کردند. در این موقعیت بود که دولت توجه خود را به تقویت زیرساخت های صادراتی معطوف کرد. در سال جهش تولید همه تلاش دولت در جهت رونق تولیدات داخلی است تا مسیری امن و موفق به سمت توسعه صادرات باز شود. (1)

تولید، شاهراه تجارت، جهش تولید چگونه با شکوفایی تجارت باعث مهار تورم می شود؟

تحقق جهش تولید تنها در صورتی امکان پذیر است که بستر مناسبی برای فعالیت واحدها و بنگاه های تولیدی فراهم شود. در حال حاضر اقتصاد کشور حول محور رونق تولید و گسترش آن است. ظرفیت های خالی موجود در کشور باید توسط برنامه ریزی و ارائه راهکارهای اساسی تکمیل شده و از امکانات بالقوه بخش های مختلف برای تبدیل به احسن استفاده شود.

ایجاد بستر مناسب و حمایت از تولیدکنندگان از مواردی هستند که در تحقق جهش تولید نقشی مهم دارند. همچنین موانع پیش روی تولیدکنندگان داخلی نیز باید برطرف شوند. تولیدکننده داخلی با وجود موانع و عدم حمایت، به تنهایی نمی تواند از ظرفیت و توانایی های خود بهره مند شود. (1)

با رونق و جهش تولید زمینه لازم برای توسعه صادرات نیز فراهم می شود. برای ایجاد بازارهای خارجی و رقابت در صحنه بین المللی، تولیدکنندگان باید نسبت به تولید بیشتر و با کیفیتی مطلوب، تشویق شوند. این انگیزه در صورتی در تولیدکننده ایجاد می شود که مسیر برای او فراهم شده و زیرساخت های تولید نیز به خوبی تقویت شده باشند. حمایت از تولید داخلی در بهترین شکل به توسعه صادرات و تجارت منتهی می شود.

باید به این نکته توجه داشت که نقش صادرات نسبت به تولید در جهت تحقق جهش تولید، بسیار پررنگ تر است. با این حال این تولید است که می تواند اقتصاد یک کشور را به صادرات و تجارت خارجی نزدیک تر کند.

فعالان اقتصادی تأکید بسیاری بر روی چالش های موجود بر سر راه صادرات و تجارت داشته اند. تا زمانی که این موانع از بین نروند و کشور توسط رونق تولید به خودکفایی نرسد، توسعه صادرات و تجارت نیز امکان پذیر نخواهد بود. تمام سران کشور باید برای تحقق جهش تولید و به تبع توسعه صادرات تلاش کنند.

قوه قضائیه نیز باید در این خصوص از سرمایه تولیدکنندگان داخلی حمایت کرده و از روند رو به رشد رانت و فساد در کشور جلوگیری کند. با حمایت از تولید داخلی، حمایت از صادرات شکل می گیرد. (1)

تولید، شاهراه تجارت، جهش تولید چگونه با شکوفایی تجارت باعث مهار تورم می شود؟

رونق تولید درجهت کاهش نرخ تورم

رشد نرخ اقتصادی یکی از مهمترین اهداف توسعه یک کشور است. این پدیده ارتباط مستقیمی با بخش سرمایه گذاری در تولیدات داخلی دارد. برخی از افراد تصور می کنند که تورم موجود در اقتصاد تنها به منابع مالی ارتباط دارد. باید به این نکته توجه داشت که رونق تولید نقش چشمگیری در کاهش تورم دارد.

در واقع عوامل مختلفی هستند که به کاهش تورم در کشور کمک می کنند. از هر زاویه ای که به مبحث تولید و جهش تولید نگاه می اندازیم، متوجه این موضوع می شویم که تولید به تنهایی چه نقش مؤثری در توسعه و آبادانی کشور ایفا می کند. (2)
 

عوامل مؤثر بر کاهش تورم

با رونق تولید و افزایش تولیدات داخلی، اشتغال زایی پایدار ایجاد شده و وضعیت معیشتی مردم نیز بهبود پیدا می کند. این عوامل مقدمات کاهش تورم در کشور را نیز فراهم می کنند. برای تحقق جهش تولید باید از ظرفیت های جوامع شهری و مناطق روستایی بهترین استفاده را کرد. هر منطقه امکانات بالقوه ای دارد که با بهره مندی از تخصص و دانش نیروی انسانی در منطقه می توان به تحقق جهش تولید نزدیک تر شد. (2)

یکی دیگر از عوامل مؤثر در کاهش تورم، هدایت نقدینگی به سمت تولید است. این حمایت از تولید باعث ایجاد شغل های بیشتر و توسعه کسب و کارهای خانگی شده و در نهایت منجر به اشتغال زایی پایدار می شود. اگر نقدینگی به درستی و بر اساس برنامه ریزی اصولی به سمت تولید هدایت شود، مانع بزرگی بر سر راه فساد و رانت محسوب می شود.

حمایت از تولید داخلی بی شک منجر به توسعه اقتصاد، تجارت و کاهش تورم خواهد شد. با هدایت نقدینگی به سمت تولید، ظرفیت های خالی نیز تکمیل شده و زمینه برای رونق تولید فراهم می شود. نامگذاری سال جدید با عنوان جهش تولید به این دلیل بود تا دولت و ملت متوجه اهمیت تولید داخلی و رسیدن به خودکفایی شوند. (2)

تولید، شاهراه تجارت، جهش تولید چگونه با شکوفایی تجارت باعث مهار تورم می شود؟

با رشد و گسترش تولیدات داخلی، همه بخش های مختلف کشور تحت تأثیر قرار می گیرند. رونق تولید، اشتغال زایی پایدار را به همراه دارد. همچنین با افزایش تولید، کالاهای داخلی نیز در سطحی وسیع تر عرضه شده و تورم نیز به همان نسبت کاهش پیدا می کند. در واقع مهار تورم نیز یکی از عوامل اصلی در راه رسیدن به جهش تولید است.

کنترل افزایش قیمت ها در این میان باعث می شود تا تولیدات داخلی به شکل مطلوبی عرضه شده و تورم نیز به مرور مهار شود. به طور کلی تولید و تورم نسبت به یکدیگر تعریف می شوند. با افزایش تولید نرخ تورم کاهش پیدا کرده و بالعکس نیز با کاهش تولید، تورم به شکل قابل  توجهی افزایش پیدا خواهد کرد. (2)

برای کاهش نرخ تورم باید از ظرفیت ها و امکانات بالقوه کشور در جهت رشد تولید استفاده کنیم. در این زنجیره همه عوامل به یکدیگر متصل هستند و کیفیت هر کدام منوط به رفتار دیگری است. شناسایی ظرفیت ها به راه اندازی کسب و کارهای خانگی و ایجاد شغل بیشتر کمک می کند.

در ادامه نیز هر چه مشاغل جدید افزایش پیدا کنند، اشتغال زایی پایدار نیز به شکل مؤثرتری ایجاد می شود. به این ترتیب است که در تولیدات داخلی به رشد و رونق بهتری می رسیم. رونق تولید نیز منجر به توسعه صادرات و کاهش نرخ تورم می شود. همه این موارد که در این زنجیره هستند در نهایت به تحقق جهش تولید کمک می کنند. (2)
 

تحقق جهش تولید و رونق اقتصادی

رونق اقتصادی بر اساس عوامل مختلفی به تحقق می رسد. مهمترین عامل در رونق اقتصادی، پیشرفت در تولید داخلی است. در مبحث تولید، کشور باید از راهکارها و روش های جدید تولید استفاده کرده تا بازدهی بیشتری داشته باشد. برای رشد تولید نیاز به نیروی انسانی متخصص و متعهد داریم.

در کشور ما افراد بسیاری هستند که با وجود تخصص و دانش بیکار بوده و از توانایی های خود بهره مند نمی شوند. با شناسایی ظرفیت های مناطق مختلف می توان از قابلیت های این افراد در جهت توسعه تولید و آبادانی کشور استفاده کرد. (3)

دولت باید از سرمایه خود برای رونق تولید استفاده کرده و در بخش های مختلف با سرمایه گذاری، روند رونق اقتصادی را سرعت ببخشد. در حال حاضر مشکل اصلی کشور وجود تحریم ها نیستند. یکی از مهمترین عوامل کاهش رونق اقتصادی، وجود نقص و کاستی در سیستم تولیدات داخلی است. مشکلاتی که درون کشور در خصوص اقتصاد وجود دارد باعث می شود تا با پدیده هایی همچون رشد تورم روبرو شویم.

دستگاه های سیاست گذار و فعالان اقتصادی باید این موضوع را جدی گرفته و از سیاست هایی اصولی در جهت تحقق جهش تولید بهره مند شوند. افراد بسیاری در بخش های دولتی و خصوصی هستند که دانش کافی نسبت به امور جاری نداشته و باعث بروز مشکلات بیشتری در کشور می شوند. (3)

سازمان های دولتی باید نسبت به ضعف مدیریت حساس بوده و از انتصاب افراد بی صلاحیت خودداری کنند. تمام این موارد آسیب هایی جدی به بدنه اقتصاد کشور وارد می کند. تورم یکی از پدیده های اقتصادی در هر کشوری است که در صورت افزایش، آن کشور را با صدمات جبران ناپذیری روبرو می کند.

با افزایش تورم، مقدار قابل توجهی از هزینه های مربوط به مبادلات تجاری افزایش پیدا کرده و سرمایه گذاری در بخش های تولیدی نیز کاهش پیدا می کند.

برای رسیدن به رونق اقتصادی، نیاز به حمایت از فعالیت های تولیدی داریم. دولت باید سرمایه کافی در جهت حمایت از این بخش ها که در جهش تولید نقشی اساسی دارند، اختصاص دهد. (3)

در حال حاضر مشکلات معیشتی از مهمترین موضوعات در مبحث اقتصاد کشور است. گرانی و تورم، معیشت قشر زیادی از مردم کشور را تحت تأثیر قرار داده است. برای رفع این مشکل ها دولت باید گام هایی اساسی در جهت حمایت از رونق تولید بردارد. رونق اقتصادی مرهون رشد تولیدات داخلی است. افزایش تولید باعث توسعه صادرات و حضور کشور در رقابت بازارهای خارجی و هدفمندی رونق اقتصادی خواهد شد. در واقع این رونق تولید است که قدرت اقتصادی کشور را در سطحی جهانی افزایش می دهد. (3)

تولید، شاهراه تجارت، جهش تولید چگونه با شکوفایی تجارت باعث مهار تورم می شود؟

در حال حاضر افزایش تولید مهمترین اصل در رشد و رونق اقتصادی است. دولت و ملت باید از تحریم ها و شرایط موجود در جهت رسیدن به خودکفایی استفاده کرده و مسیر را برای رشد تولیدات داخلی هموار کنند. پیشرفت کشور ما در گروی تحقق جهش تولید است. اگر کشور به رونق اقتصادی برسد به آسانی می تواند تورم را مهار کرده و زمینه لازم برای توسعه صادرات و تجارت را فراهم کند.

ایجاد کارگاه های تولیدی کوچک و بزرگ، حمایت از این کارگاه ها، مجهز کردن شرکت های تولیدی به منابع مورد نیاز، توسعه زیرساخت های مختلف در کشور، افزایش کیفیت تولید و... از مواردی هستند که بستر مناسب برای رونق اقتصادی و در مقابل کاهش تورم را فراهم می کنند. همچنین در کنار تولید، نظام بانکی کشور نیز در جهت رونق اقتصادی و کاهش تورم باید اقدامات لازم را انجام دهد. نظام بانکی هر کشور باید در جهت رونق تولید و اقتصاد گام بردارد.

بانک ها می توانند با تخصیص اعتبارات و تسهیلات بانکی شرایط لازم را برای سرمایه گذاری در بخش تولید داخلی فراهم کنند. تمام این عوامل در کنار یکدیگر زمینه ای را در صادرات کشور ایجاد می کنند که سرمایه گذاران، تولیدکنندگان و صادرکنندگان، با احساس امنیت بیشتر به فعالیت بپردازند. (3)
 
نتیجه گیری و جمع بندی
تحقق جهش تولید، موضوعات و مشکلات مختلفی را تحت تأثیر قرار می دهد. برای تحقق شعار سال نیازمند رسیدگی به عوامل مختلفی هستیم و به نوعی تمام این عناصر در خودکفایی و توسعه اقتصاد کشور سهیم هستند.

رونق تولید، اصلی اساسی در کاهش نرخ تورم در کشور است که در صورت توجه به آن می توان مشکلات ناشی از تورم مانند گرانی و فقر را ریشه کن کرد. کشور ما در رونق تولید نیاز به تفکر و برنامه ریزی دارد؛ سیاست گذاری ها نیز باید به شکلی دقیق و اصولی انجام شوند.

دولت باید حمایت همه جانبه خود را از بخش های مختلف تأثیرگذار در رونق اقتصادی را اعلام کند. همچنین مبارزه با فساد در دستگاه های اداری و اقتصادی نیز از مهمترین موارد در کاهش نرخ تورم هستند. تسهیلات و اعتبارات بانکی باید به سمت فعالیت هایی هدایت شوند که در رونق اقتصادی نقش دارند.

نظام بانکی، بنگاه های اقتصادی و صندوق های سرمایه با تخصیص اعتبار و بودجه باید حمایت خود از تولیدات داخلی را نشان دهند. بهبود فضای کسب و کارهای خانگی، زمینه ساز ایجاد اشتغال زایی پایدار بوده که نتیجه آن رونق داخلی و توسعه صادرات است.

دولت باید در زمینه توسعه زیرساخت های اقتصادی از حداکثر توانایی های خود استفاده کند. همچنین برای کارکرد بهتر بنگاه های اقتصادی باید موانع تولید را برطرف کرده و ظرفیت های خالی را تکمیل کند. واحدها و ظرفیت هایی در کشور وجود دارند که از بازدهی جا مانده اند و نقشی در چرخه تولید ندارند.

شناسایی این ظرفیت ها و تکمیل آن ها کشور را به رونق اقتصادی و کاهش تورم نزدیک می کند. تحقق جهش تولید با هدف کاهش تورم و رونق اقتصادی، نیاز به توجه بیشتر نسبت به موارد مختلفی مانند جذب سرمایه گذاری، حمایت از بخش های مختلف جامعه، حمایت از کسب و کارهای خانگی، توانمند نمودن قشر آسیب پذیر و... دارد.

پی نوشتها
  1. www.mehrnews.com
  2. www.eghtesadonline.com
  3. www.sid.ir


ارسال نظر
با تشکر، نظر شما پس از بررسی و تایید در سایت قرار خواهد گرفت.
متاسفانه در برقراری ارتباط خطایی رخ داده. لطفاً دوباره تلاش کنید.
موارد بیشتر برای شما
شهرستان عنبر آباد کجاست؟ از پیش شماره این شهر تا مناطق گردشگری و مشاهیر آن
شهرستان عنبر آباد کجاست؟ از پیش شماره این شهر تا مناطق گردشگری و مشاهیر آن
شعرخوانی مدیحه سرای یمنی در وصف رئیس جمهور شهید
play_arrow
شعرخوانی مدیحه سرای یمنی در وصف رئیس جمهور شهید
شعرخوانی شاعر عراقی در وصف رئیس جمهور شهید
play_arrow
شعرخوانی شاعر عراقی در وصف رئیس جمهور شهید
ماجرای تصفیۀ برخی قضات فاسد در زمان رئیسی
play_arrow
ماجرای تصفیۀ برخی قضات فاسد در زمان رئیسی
بخشی از صحبت‌های منتشر نشده از شهید رئیسی در دهه ۷۰
play_arrow
بخشی از صحبت‌های منتشر نشده از شهید رئیسی در دهه ۷۰
استاندار محبوب دهه شصتی
play_arrow
استاندار محبوب دهه شصتی
سرود اختصاصی حزب الله لبنان برای سید شهید
play_arrow
سرود اختصاصی حزب الله لبنان برای سید شهید
شخصیت شهید امیرعبداللهیان به روایت عمار حکیم
play_arrow
شخصیت شهید امیرعبداللهیان به روایت عمار حکیم
بدون تعارف با وزیر خارجه‌ای که آسمانی شد
play_arrow
بدون تعارف با وزیر خارجه‌ای که آسمانی شد
ویدیویی دیده نشده از شهید رئیسی در دیدار نیروهای حزب الله لبنان
play_arrow
ویدیویی دیده نشده از شهید رئیسی در دیدار نیروهای حزب الله لبنان
خاطره‌ای از خستگی ناپذیری شهید رئیسی از سریلانکا تا کرج
play_arrow
خاطره‌ای از خستگی ناپذیری شهید رئیسی از سریلانکا تا کرج
شهرستان صوفیان کجاست؟ از پیش شماره این شهر تا مناطق گردشگری و مشاهیر آن
شهرستان صوفیان کجاست؟ از پیش شماره این شهر تا مناطق گردشگری و مشاهیر آن
طرز تهیه ساندویچ مرغ لقمه‌ای با پنیر
play_arrow
طرز تهیه ساندویچ مرغ لقمه‌ای با پنیر
جلسه دفاعیه شهید رئیسی از رساله دکتری
play_arrow
جلسه دفاعیه شهید رئیسی از رساله دکتری
«پنجره»ای به مراسم بزرگداشت رئیس‌جمهور شهید و همراهان گرامی ایشان
play_arrow
«پنجره»ای به مراسم بزرگداشت رئیس‌جمهور شهید و همراهان گرامی ایشان