نبایدهای اقتصادی
پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
قالَ الشّیطانُ لَعَنهُ اللَّهُ: لَن یسلَمَ مِنّى صاحِبُ المالِ من احدى ثلاثٍ أغدو علَیهِ بهِنَّ وأرُوحُ: أخذُهُ مِن غیرِ حِلِّهِ، وانفاقُهُ فى غیرِ حَقِّهِ، واحَبِّبُهُ الَیهِ فیمنَعُهُ مِن حَقِّهِ.
شیطان، که خدایش لعنت کند، گفت: شخص دارا در یکى از سه مورد از چنگ من نخواهد رست و صبح و شب با این سه ‌پیش او مى‌روم: به دست آوردن مال از راه غیر حلال، خرج کردن نابجاى آن و این که مال را محبوب او مى‌گردانم و در نتیجه، حقّ و حقوق آن را نمى‌پردازد.
میزان الحکمه: 12/ 5718 ؛ الترغیب والترهیب: 4/ 182