عضویت العربیة English
امام صادق علیه‌السلام: بهترین راحتى و آسودگى، بى توقعى از مردم است. کافى، ج8، ص243

نظريه ها و انديشه هاي سياسي

مباني هستي شناختي قدرت نامطلوب

مباني هستي شناختي قدرت نامطلوب
يکي از مباني قدرت نامشروع آن است که قدرتمندان همه چيز را در همين دنيا جستجو مي‌کنند و مي‌پندارند همه چيز در همين دنيا به پايان مي‌رسد. در اين نگره آنچه اصالت مي‌يابد، ارزش‌ها، اصول و هنجارهاي دنيوي است؛ انديشه‌هاي اخروي و ادامه ...

شاخص‌هاي قدرت مطلوب در قرآن

شاخص‌هاي قدرت مطلوب در قرآن
وقتي مي‌گوييم قدرت مطلوب، قطعاً بايد داراي هويت خاص خود باشد و شاخص‌هايي نيز آن را از قدرت نامطلوب جدا کند و داراي مرزهاي ويژه‌ي خود باشد. در ادامه به اختصار شاخص‌هاي قدرت مطلوب را از منظر قرآن مي‌کاويم. ادامه ...

مباني قدرت مطلوب

مباني قدرت مطلوب
«مبنا» بناي پايه‌داري است که نظام سياسي و قدرت حاکم بر آن استوار باشد. مباني همواره زيرساخت ارزش‌ها و هنجارهاي جامعه‌ها را تبيين مي‌کنند و با توجه به همين نکته است که هر نظام فکري مباني خاص خود و به پيروزي از آنها هدف‌هاي ادامه ...

خاستگاه قدرت مطلوب

خاستگاه قدرت مطلوب
يکي از پرسش‌هاي بنيادين در فلسفه‌ي سياسي، سؤال از منشأ قدرت و حاکميت است. اين پرسش يکي از دغدغه‌هاي جدي فيلسوفان و انديشمندان سياسي در گستره‌ي تاريخ بوده است. به نظر مي‌رسد اين بحث معمولاً با مؤلفه‌ها منابع قدرت خلط مي‌شود. ادامه ...

مؤلفه‌هاي قدرت سياسي از ديدگاه قرآن کريم «2»

مؤلفه‌هاي قدرت سياسي از ديدگاه قرآن کريم «2»
استقلال سياسي که يکي از مؤلفه‌هاي کليدي قدرت سياسي در حوزه‌ي معنوي به شمار مي‌آيد، به معناي آن است که کشور و واحد سياسي بتواند در عرصه‌ي سياسي با آزادي تصميم بگيرد و زير فشار و نفوذ ديگر قدرت‌ها نباشد. به بيان ديگر ادامه ...

مؤلفه‌هاي قدرت سياسي از ديدگاه قرآن کريم «1»

مؤلفه‌هاي قدرت سياسي از ديدگاه قرآن کريم «1»
براي رسيدن به فهم بهتر و روشن‌تر از قدرت سياسي، بررسي مؤلفه‌هاي آن امر ضروري به نظر مي‌رسد. قدرت محصول اراده و همراه با دانايي است که براي هدف خاص طراحي مي‌شود. نيز در عرصه‌ي سياست، به اِعمال و تحميل اراده‌ي خود ادامه ...

بررسي ماهيت قدرت

بررسي ماهيت قدرت
وقتي از ماهيت پديده‌اي مي‌پرسيم، از مشخصه‌ها و ويژگي‌هاي آن به نوعي سؤال مي‌کنيم؛ البته منشأ، مبدأ، عوامل شکل‌گيري، هدف و مؤلفه‌هاي آن را نيز مي‌توان در زير مجموعه‌ي بحث ماهيت بررسي کرد. درباره‌ي ماهيت قدرت، بايد اشاره ادامه ...

قدرت سياسي و مفهوم‌هاي مرتبط با آن

قدرت سياسي و مفهوم‌هاي مرتبط با آن
قدرت از مفهوم‌هاي کليدي سياست و حاکميت در هر نظامي است. به بيان ديگر، هر گاه مجموعه و نظام سياسي برپا مي‌شود، بحث از قدرت نيز مطرح است؛ حال مطلوب يا نامطلوب باشد، مشروع يا نامشروع. از آنجا که در قرآن کريم، مفهوم‌ها ادامه ...

تبيين مفهوم قدرت سياسي در قرآن

تبيين مفهوم قدرت سياسي در قرآن
يکي از اساسي‌ترين مفهوم‌ها در حوزه‌ي علوم سياسي و اجتماعي قدرت است؛ تا آنجا که برخي آن را موضوع علم سياست مي‌دانند. در نگاه بنيادين، قدرت در نظريه‌هاي سياسي و اجتماعي، اغلب مفهوم بحث‌انگيزي بوده است. ادامه ...

گفتمان ولایتعهدی امام رضا (ع) میان دو رویکرد «زیست - قدرت» و «زیست - سیاست»

گفتمان ولایتعهدی امام رضا (ع) میان دو رویکرد «زیست - قدرت» و «زیست - سیاست»
طرح موضوع ولایتعهدی امام رضا (علیه‌السلام) به توسط مأمون عباسی، یکی از حوادث بسیار مهم تاریخی است که به شدت با مسئله‏ی امامت، حاکمیت و حکومت اسلامی مرتبط بوده و نیازمند تحلیل گفتمانی ویژه می‌باشد. دوره‌ی مأمون یک ادامه ...