سید جمال الدین واعظ اصفهانی

انديشه سياسي واعظ اصفهاني

انديشه سياسي واعظ اصفهاني
تا آن جا كه ما مي دانيم سيد هيچ اثر يا رساله اي در باب انديشه ي سياسي ننوشته و تنها مرجع آگاهي از كم و كيف آراء او، تعدادي از سخنراني هاي منبري اوست كه در روزنامه ي الجمال به چاپ رسيده است. الجمال روزنامه اي بود كه ادامه ...

واعظ اصفهاني و انجمن هاي سياسي

واعظ اصفهاني و انجمن هاي سياسي
سيدجمال در اين زمان با انجمن هاي ملي و برخي انجمن هاي سرّي همكاري نزديك داشت. در اوايل مشروطيت انجمن هاي متعددي در تهران تأسيس شد. اين محافل غيررسمي كه طبق گفته ي تقي زاده تعدادشان به صد و چهل انجمن رسيده ادامه ...

مبارزه در راه مشروطه

مبارزه در راه مشروطه
پس از صدور فرمان مشروطه در 14 جمادي الثاني 1324ق. مجلس موقتي در 17جمادي الثاني در محل مدرسه ي نظام افتتاح شد. وظيفه ي اين مجلس فراهم كردن مقدمات تشكيل دارالشوري از جمله نوشتن نظامنامه انتخابات بود. ادامه ...

سيدجمال واعظ در آستانه مشروطه

سيدجمال واعظ در آستانه مشروطه
مقارن ورود سيدجمال واعظ به تهران، امين السلطان در رجب 1321ق. از صدارت بركنار شده، شاهزاده عين الدوله به جاي وي نشسته بود. استقراض جديد از روسيه، برقراري تعرفه ي گمركي به ضرر بازرگانان ايراني و گسترش زمينه ادامه ...

نقش وعظ و وعاظ در نهضت ضد استبدادي

نقش وعظ و وعاظ در نهضت ضد استبدادي
براي درك بهتر نقش وعاظ و خطبا در نهضت ضداستبدادي منتهي به مشروطيت، ابتدا بايد به جايگاه اين صنف در ميان روحانيت و مردم پرداخت. نهاد روحانيت شيعه در ايران اواخر قاجار شامل يك طيف وسيع از گروه ها با ادامه ...

آثار واعظ اصفهاني

آثار واعظ اصفهاني
سيدجمال طي بيست سال فعاليت در اصفهان دو اثر از خود برجاي گذاشت: لباس التقوي و رؤياي صادقه. افزون بر اين، سيد مقاله هايي در روزنامه هاي ايراني چاپ خارج، از قبيل حبل المتين و اختر نگاشته است، اما چون نام خود را ادامه ...

فعاليت هاي سياسي اجتماعي واعظ اصفهاني

فعاليت هاي سياسي اجتماعي واعظ اصفهاني
اصفهانِ دوره ي زندگي سيدجمال دو ويژگي عمده دارد: نفوذ و اقتدار دستگاه حكومت و قدرت فوق العاده ي روحانيان. حكومت ظل السلطان نمونه ي يك حكومت مقتدر به شمار مي رفت. ظل السلطان فرزند ارشد ناصرالدين شاه كه سه سال ادامه ...

تولد شهيد آزادي

تولد شهيد آزادي
سيدجمال الدين واعظ همداني معروف به سيدجمال الدين واعظ اصفهاني در سال 1279ق. در همدان ديده به جهان گشود. پدرش سيد عيسي عاملي، روحاني اي بود كه از عتبات به همدان مهاجرت كرده بود. ادامه ...

آخرین مقالات
دنیای رفاقت

دنیای-رفاقتدنیای رفاقت، دنیایی پر از فراز و نشیب است. روزهای خوب و بد ما در کنار دوستان‌مان تجربه می‌شود. عیار دوستان ادامه ...

ترک عادت موجب ...

ترک-عادت-موجبرفتار ما محصول کارخانه معتبر و مشهوری است به نام فکر. هر جور که فکر کنیم، به همان شکل هم رفتار خواهیم ادامه ...

مقبره‎ی شیخ صوفی عبدالله

مقبره-ی-شیخ-صوفی-عبداللهمقبره‌ی صوفی عبدالله در بخش جالق از توابع شهرستان سراوان در هشتاد و پنج کیلومتری شمال شرقی در نزدیکی ادامه ...

حالا این علیرضا کی بود؟

حالا-این-علیرضا-کی-بود«امشب شب جمعه است. شب دعا و نیایش. عزیزان خوبان، دل‌هاتونو روانه‌ی درگاه الهی کنید!» این‌ها را آقای قیصری ادامه ...

واقعیت غیر قابل دانستن اقلیدس

واقعیت-غیر-قابل-دانستن-اقلیدسهر عمل فکر، آن چنان که بالفعل وقوع می یابد، مثل هر تجربه ی دیگر، به عنوان بخشی از پیکر حیات متفکر، در ادامه ...

نگاهی به مفهوم کلی تاریخ (قسمت اول)

نگاهی-به-مفهوم-کلی-تاریخ-قسمت-اولاگر تجربه به عنوان جریان حالات متوالی مفهوم شود، فکر باید در حکم چیزی مفهوم شود که می تواند ساختار این ادامه ...

نگاهی به مفهوم کلی تاریخ (قسمت دوم)

نگاهی-به-مفهوم-کلی-تاریخ-قسمت-دوممسلم است که با امتداد عمل عام حافظه در مورد خاص که هر چه به یاد آورده می شود یک عمل تفکر است، بازسازی ادامه ...

نگاهی به مفهوم کلی تاریخ (قسمت سوم)

نگاهی-به-مفهوم-کلی-تاریخ-قسمت-سومویژگی فکر این است که علاوه بر وقوع اینجا و اکنون در این بستر، می تواند خود را در یک تغییر بستر دیگر حفظ ادامه ...

درک واقعیات گذشته در شرایط کنونی (قسمت اول)

درک-واقعیات-گذشته-در-شرایط-کنونی-قسمت-اولاعمال تفکر به یقین در زمان های معین وقوع می یابند؛ ارشمیدس ایده‌ی وزن مخصوص را در گرما به کشف کرد. ولی ادامه ...