0
ویژه نامه ها
ویژه نامه طرح مدیریت مصرف سوخت

ویژه نامه طرح مدیریت مصرف سوخت

دوشنبه، 27 آبان 1398
ویژه نامه دهه وقف

ویژه نامه دهه وقف

شنبه، 11 آبان 1398

اعتماد کاربران به فیس بوک

این تحقیق بیانگر این است که اگر محدودیت ها با بیان دلایل و ارزش های عقلانی و هویتی بیان شوند نه تنها محدودیت نام نخواهد گرفت، بلکه زمینه ساز تحولات فراوانی در اعتقادات و بحران های هویتی خواهند شد.
اعتماد کاربران به فیس بوک
شبکه اجتماعی فیس بوک در سالهای اخیر با هدف ایجاد زندگی آواتار گونه و نهایتا تغییر نرم سبک زندگی فعالیتهای خود را گسترش داده است. این شبکه با ایجاد تناقض بین حقایق و فضای مجازی باعث سردرگمی و بحران هویتی کاربران خود شده است و در نهایت با روش های تبلیغاتی جذاب هویت مورد نظر را به مخاطب خود تزریق می کند. اما تعداد زیادی از کاربران ایرانی این شبکه با اعتمادی بیش از حد و با عدم اطلاع از اهداف نهایی آن تحت بازی روانی هویتی موجود قرار می گیرند و با انتشار مطالب و تصاویر شخصی و محرمانه خود که در ایران اسلامی برخلاف عرف اکثریت جامعه است این شبکه و کاربران آن را محرمی بسیار نزدیکی برای خود می پندارند. در این تحقیق به چگونگی اعتماد هویتی کاربران ایرانی به فیس بوک پرداخته شده است و با پژوهش و بررسی در نوع و تعداد تصاویر صد کاربر زن و مرد ایرانی و مطالب منتشر شده توسط آنها به چگونگی این اعتماد پی بردیم. یکی از دلایل اعتماد هویتی کاربران به این شبکه عدم آگاهی نسبی آنها است و نکته دیگر ضعف در تقویت ارزش های دینی و اخلاقی در فضای مجازی است. این تحقیق بیانگر این است که اگر محدودیت ها با بیان دلایل و ارزش های عقلانی و هویتی بیان شوند نه تنها محدودیت نام نخواهد گرفت، بلکه زمینه ساز تحولات فراوانی در اعتقادات و بحران های هویتی خواهند شد. از سوی دیگر با بیان ماهیت اصلی این شبکه‌ها و معرفی اعتقادات و ارزش های دینی بعضا فراموش شده می توان از اعتماد کاربران ایرانی به این شبکه‌ها کاست.
 
مهم ترین چالش دوره جوانی، هویت‌یابی است. هویت یابی، فرایند انسجام تغییرات فردی، تقاضاهای اجتماعی و انتظارات برای آینده می باشد. در جوامع سنتی، هویت یابی در جوانان متأثر از محیط اطراف مانند خانواده و همسالان بود. اما در دنیای پیشرفته امروز، منابع هویت یابی متنوع و متعدد هستند و اغلب جوانان در یافتن این منابع دچار سردرگمی می گردند. از طرفی با توجه به جذابیت فراوانی که اینترنت، شبکه‌های اجتماعی آنلاین و به صورت کلی فضای مجازی برای این قشر از جامعه دارد، موارد مذکور به مهم ترین منابع هویت یابی در جوانان مبدل شده اند.
 
سؤال تحقیق: آیا بین هدف استفاده از اینترنت ( آموزشی، ارتباطی و تفریحی) و ابعاد هویت یابی (هویت ارتباطی، اجتماعی، جمعی و شخصی) در دانشجویان رابطه معناداری وجود دارد؟
 
فرضیه و نتیجه تحقیق: بین هدف استفاده از اینترنت و ابعاد هویت یابی در دانشجویان رابطه معناداری وجود دارد. روش تحقیق، گردآوری و تحلیل دادهها: در این راستا محقق با به کارگیری روش تحقیق توصیفی - پیمایشی و توزیع دو پرسشنامه؛ ۱- پرسشنامه استاندارد، ابعاد هویت - نسخه چهارم که توسط چیک، اسمیت و تروپ در سال ۲۰۰۲ میلادی ساخته شده و به بررسی ابعاد چهارگانه (هویت ارتباطی، اجتماعی، جمعی و شخصی می پردازد و ۲- پرسشنامه محقق ساخته استفاده از اینترنت که هدف و میزان استفاده کاربران از اینترنت را در سه بعد (آموزشی، ارتباطی و تفریحی) مورد بررسی قرار می دهد، در بین دانشجویان کارشناسی روانشناسی دانشگاه تهران به عنوان نمونه آماری در دسترس داده های مورد نیاز خود را جمع آوری نموده است و با به کار گیری روش های آماری توصیفی و استنباطی به بررسی فرضیه های تحقیق پرداخته است.
 
هویت ملی بیش از آن که در واقعیت دیده شود، انگارهای ذهنی است که پایه و اساس پایبندی و تعلقات مشترک، احساسات مشترک، سنت و رسوم و ارزش های یک ملت را تشکیل می دهد. امروزه اینترنت به سریع ترین، گسترده ترین و مناسب ترین وسیله ارتباطی و اطلاع رسانی تبدیل شده است و با رشد روزافزون خدمات اینترنت و افزایش شمار کاربرانی که از فضای مجازی و امکانات گسترده آن استفاده می کنند به خصوص نسل جوان جامعه، شاهد تأثیر گذاری روزافزون این تکنولوژی بر ابعاد مختلف زندگی افراد جامعه و به طور مشخص بر نحوه شکل گیری هویت ملی ایشان هستیم. موضوع اصلی مقاله حاضر نیز بررسی رابطه بین استفاده از فضای مجازی و شکل گیری ابعاد مختلف هویت ملی جوانان در شهر همدان می باشد. در این راستا به بررسی رابطه بین استفاده از اینترنت (وب سایت های فارسی و انگلیسی زبان داخلی و خارجی) با ابعاد مختلف هویت ملی با هفت بعد (اجتماعی، تاریخی، جغرافیایی، سیاسی، فرهنگی، دینی و زبانی) پرداخته ایم.
 
برای بررسی موضوع مورد مطالعه در حوزه هویت ملی از نظریات اندیشمندانی همچون: کاستلز، لرنز، گیدنز، دور کیم و در خصوص تأثیر رسانه اینترنت از نظریه‌های حوزه عمومی هابرماس، آدرنو، برجسته سازی، نیاز جویی مخاطبان و نظریه یادگیری اجتماعی استفاده شده است. روش تحقیق در این پژوهش پیمایشی بوده و برای سنجش متغیر اصلی (استفاده از اینترنت) و وابسته تحقیق (هویت ملی )از پرسشنامه در قالب طیف لیکرت استفاده شده است. جامعه آماری مورد پژوهش را کلیه جوانان ۱۵ تا ۲۹ ساله شهر همدان تشکیل می دهند که در زمان انجام مطالعه (پائیز ۹۲) در این شهر ساکن بوده اند. جهت تعیین حجم نمونه نیز از فرمول کوکران استفاده شده است. حجم نمونه ۴۰۰ نفر و شیوه نمونه گیری هم خوشهای چند مرحله ای بوده است. داده ها با استفاده از تکنیکهای آمار استنباطی، ضرایب همبستگی پیرسون و اسپیرمن و آمار توصیفی (جداول توافقی) و هم چنین تحلیل رگرسیون به کمک نرم افزار آماری spss مورد توصیف و تحلیل قرار گرفته اند. در مجموع نتایج تحقیق نشان دهنده آن است که جوانان زمان زیادی از اوقات فراغت خود را در فضای مجازی سپری می کنند و این امر تغییراتی را در عقاید و نگرش های آنان در خصوص هویت ملی ایجاد خواهد کرد. نتایج محاسبات آماری مربوطه رابطه معنی دار با سطح ( ۰ / ۰۰) و منفی (0.159-) بین میزان استفاده از اینترنت و گرایش به هویت ملی در بین جوانان نشان را نشان می دهد به گونه ای که هرچه میزان استفاده از فضای مجازی بیشتر شود، ابعاد مختلف هویت ملی تضعیف خواهد شد. همچنین در تحلیل رگرسیونی مشخص گردید که متغیر استفاده از اینترنت به صورت کلی با ضریب Beta ( 0.432-) بر هویت ملی تأثیرگذار می باشد.
 
منبع: فضای مجازی و هویت، دکتر شقایق حیدری، انتشارات تمدن ایرانی، چاپ دوم، تهران، 1394
ارسال نظر
با تشکر، نظر شما پس از بررسی و تایید در سایت قرار خواهد گرفت.
متاسفانه در برقراری ارتباط خطایی رخ داده. لطفاً دوباره تلاش کنید.
سه‌شنبه، 28 آبان 1398
تخمین زمان مطالعه:
بازدید: 2
موارد بیشتر برای شما
رئیس‌جمهور ۱۷ آذر لایحه بودجه ۹۹ را تقدیم مجلس می‌کند
رئیس‌جمهور ۱۷ آذر لایحه بودجه ۹۹ را تقدیم مجلس می‌کند

رئیس‌جمهور ۱۷ آذر لایحه بودجه ۹۹ را تقدیم مجلس می‌کند

توضحاتی درباره امضای دیجیتالی
توضحاتی درباره امضای دیجیتالی

توضحاتی درباره امضای دیجیتالی

هستی شناسی انسان کامل (قسمت اول)
هستی شناسی انسان کامل (قسمت اول)

هستی شناسی انسان کامل (قسمت اول)

هستی شناسی انسان کامل (قسمت دوم)
هستی شناسی انسان کامل (قسمت دوم)

هستی شناسی انسان کامل (قسمت دوم)

اگر توانایی انجام مسئولیت را ندارید وکیل و وزیر نشوید

اگر توانایی انجام مسئولیت را ندارید وکیل و وزیر نشوید

هستی شناسی انسان کامل (قسمت سوم)
هستی شناسی انسان کامل (قسمت سوم)

هستی شناسی انسان کامل (قسمت سوم)

سخن آوا | سلام بر بانوی کرامت
سخن آوا | سلام بر بانوی کرامت

سخن آوا | سلام بر بانوی کرامت

مباحث عرفانی ریشه دار
مباحث عرفانی ریشه دار

مباحث عرفانی ریشه دار

کمال انسان در مختلف ادیان
کمال انسان در مختلف ادیان

کمال انسان در مختلف ادیان

بررسی شکاف دیجیتالی بین نسل ها و راه حل هایی برای رفع آن
بررسی شکاف دیجیتالی بین نسل ها و راه حل هایی برای رفع آن

بررسی شکاف دیجیتالی بین نسل ها و راه حل هایی برای رفع آن

راجع به فایروال ها چه میدانید؟
راجع به فایروال ها چه میدانید؟

راجع به فایروال ها چه میدانید؟

جایگاه انسان کامل (قسمت اول)
جایگاه انسان کامل (قسمت اول)

جایگاه انسان کامل (قسمت اول)

جایگاه انسان کامل (قسمت دوم)
جایگاه انسان کامل (قسمت دوم)

جایگاه انسان کامل (قسمت دوم)

تاثیرات تکنولوژی بر خانواده ها

تاثیرات تکنولوژی بر خانواده ها

معرفی اپلیکیشن های کاربردی برای ترک سیگار
معرفی اپلیکیشن های کاربردی برای ترک سیگار

معرفی اپلیکیشن های کاربردی برای ترک سیگار

پیامدهای حضور بیش از حد در فضای مجازی
پیامدهای حضور بیش از حد در فضای مجازی

پیامدهای حضور بیش از حد در فضای مجازی

بیایید زیرآبی برویم!
بیایید زیرآبی برویم!

بیایید زیرآبی برویم!

زیارت نامه حضرت فاطمه معصومه (س) / تصویری
زیارت نامه حضرت فاطمه معصومه (س) / تصویری

زیارت نامه حضرت فاطمه معصومه (س) / تصویری

انسان باید کامل باشد (قسمت اول)

انسان باید کامل باشد (قسمت اول)

انسان باید کامل باشد (قسمت دوم)
انسان باید کامل باشد (قسمت دوم)

انسان باید کامل باشد (قسمت دوم)

نماهنگ تمنا؛ حضرت فاطمه معصومه (س)
نماهنگ تمنا؛ حضرت فاطمه معصومه (س)

نماهنگ تمنا؛ حضرت فاطمه معصومه (س)