0
ویژه نامه ها

شرح گزاره هاي نامه 53 نهج البلاغه

شايسته سالاري از منظر امام علي (ع)

اخلاق مديريتي در مدرسه ي امام علي (ع) جز بر اساس شايسته سالاري شکل نمي گيرد و جز با بقاي شايستگي هاي لازم، استمرار نمي يابد؛ و به محض اين که ويژگي هاي شايستگيِ تصدي مديريت آسيب ببيند، اخلاق ياد شده در
شايسته سالاري از منظر امام علي (ع)
 شايسته سالاري از منظر امام علي (ع)

 

نويسنده: مصطفي دلشاد تهراني

 

 شرح گزاره هاي نامه 53 نهج البلاغه

« وَ اجعَل لِرَأسِ کُلِّ أمرٍ مِن أمُورِکَ رَأسًا مِنهُم، لَا يَقهَرُهُ کَبِيرُهَا، وَ لَا يَتَشَتَّتُ عَلَيهِ کَثِيرُهَا. »
و براي سرپرستي هر کاري از کارهايت، سرآمدي از آنان را بگذار، [ آن چنان کسي که ] نه سنگيني کار او را از پا درآورد، و نه بسياريِ آن ها وي را به پراکندگي و آشفتگي دچار کند.
اخلاق مديريتي در مدرسه ي امام علي (ع) جز بر اساس شايسته سالاري شکل نمي گيرد و جز با بقاي شايستگي هاي لازم، (1) استمرار نمي يابد؛ و به محض اين که ويژگي هاي شايستگيِ تصدي مديريت آسيب ببيند، اخلاق ياد شده در اين مبحث، به شدّت افول مي کند. اميرمؤمنان علي (ع) درباره ي اين پايگاه اساسي در مديريت به مالک اشتر فرموده است که براي سرپرستي هر کاري از کارهايش، مسئولي بگمارد که چنان توانا و کارآمد باشد، که نه سنگيني کار او را از پا درآورد، و نه بسياريِ کارها، وي را به پراکندگي و آشفتگي دچار کند؛ مديري که به درستي، بر مبناي احراز ويژگي ها و شروط لازم، گزيده شود و در جايگاه مناسب خود قرار گيرد. امام (ع) در اين باره مالک اشتر را توجّه داده و فرموده است:
« ثُمَّ انظُر فِي أمُورِ عُمَّالِکَ، فَاستَعمِلهُمُ اختِبَارًا، وَ لَا تُوَلِّهِم مُحَابَاةً وَ أثَرَةً، فَإِنَّهُمَا جِمَاعٌ مِن شُعَبِ الجَورِ وَ الخِيَانَةِ. » (2)
آن گاه در کارهاي کارگزارانت نيک بنگر، و آنان را از روي آزمودن به کار گمار، و بر پايه ي دوستي [ و پيوند و بخشش ]، و تبعيض [ و دلخواه خود ]، آنان را سرپرست مکن، که آن دو، گونه هايي از شاخه هاي ستمگري و خيانت ورزي است.
لازمه ي تحقق شايسته سالاري، به کار گماردن کارگزاران - در هر مرتبه اي که باشند - بر اساس معيارهاي روشن و درست است، و قرار گرفتن اشخاص در جايگاه مديريتي، بدون ارزيابي هاي لازم و سنجش هايي که بايد صورت گيرد، و بر مبناي نزديکي، خويشاوندي، پيوندهاي گروهي و حزبي، نظر شخصي و مانند اين ها، ستم و خيانتي است به فرد منصوب شده، فردِ منصوب کننده، دولت و سازمان، امکانات و دارايي ها، و همه ي مردمان؛ و از اين رو به جدّ لازم است از آن پرهيز شود، و کسي بدون دانايي، توانايي و مدّبري لازم در جايي قرار نگيرد؛ و اين امور نيز بايد احراز شده باشد، و طي يک دوران، مشخص شده باشد که فرد شايستگي هاي لازم براي کارگزاري را دارد. امام علي (ع) در اين جهت به مالک اشتر فرموده است:
« ثُمَّ لَا يَکُن اختِيَارُکَ إِيَّاهُم عَلَي فِرَاسَتِکَ، وَ استِنَامَتِکَ، وَ حُسنِ الظَّنِّ مِنکَ، فَإِنهَّ الرِّجَالَ يَتَعَرَّضُونَ لِفِرَاسَاتِ الوُلَاةِ بِتَصَنُّعِهِم وَ حُسنِ خِدمَتِهِم، وَ لَيسَ وَرَاءَ ذلِکَ مِنَ النَّصِيحَةِ وَ الأمَانَةِ شَيءٌ. » (3)
آن گاه [ بدين نکته توجّه کن که ] نبايد گزينش آنان به وسيله ي تو بر پايه ي دريافت و زيرکي، و آسوده سازي خودت، و خوش گماني ات باشد، زيرا افراد براي جلب نظر سرپرستان، به آراستن ظاهر مي پردازند، و خوش خدمتي را پيشه مي کنند، امّا در پس آن، نه خيرخواهي هست، و نه از امانتداري نشاني.
بنابراين، براي تحقق شايسته سالاري، لازم است از هر گونه عمل بي معيار يا بر معيارهاي غلط پرهيز کرد، و بر مبناي امور واهي عمل ننمود، زيرا چنين چيزي راه فريب خوردن را مي گشايد و اشخاص بي صلاحيت و فاقد شايستگي هاي لازم به مراتب بالا راه مي يابند و تباهي سازمان را در بر مي گيرد. اميرمؤمنان علي (ع) در آموزه اي هشدار دهنده فرموده است:
« وَ قَد عَلِمتُم أنَّهُ لَا يَنبَغِي أن يَکُونَ الوَالِي عَلَي الفُرُوجِ وَ الدِّماءِ وَ المَغَانِمِ وَ الأحکَامِ وَ إِمَامَةِ المُسلِمينَ البَخيلُ، فَتَکُونَ فِي أموَالِهِم نَهمَتُهُ، وَ لَا الجَاهِلُ، فَيُضِلَّهُم بِجهلِهِ، وَ لَا الجَافِي، فَيَقطَعَهُم بِجَفائِهِ، وَ لَا الحَائِفُ لِلدُّوَلِ، فَيَتَّخِذَ قَومًا دُونَ قَومٍ، وَ لَا المُرتَشِي فِي الحُکم، فَيَذهَبَ بِالحُقُوقِ، وَ يَقِفَ بِهَا دُونَ المَقَاطِعِ، وَ لَا المُعَطِلُ لِلسُّنَّةِ فَيُهلِکَ الأُمَّةَ. » (4)
شما خوب مي دانيد که نه جايز است که بخيل بر ناموس و جان و غنيمت ها و احکام مسلمانان ولايت يابد و پيشوايي آنان را عهده دار شود تا در دارايي هاي آنان حريص گردد؛ و نه نادان تا به ناداني خويش مسلمانان را به گمراهي بَرَد؛ و نه ستمکار تا به ستم، عطاي آنان را بِبُرَد؛ و نه حيف و ميل کننده ي اموال، تا به مردمي ببخشد و مردمي را محروم سازد؛ و نه آن که به خاطرِ حکم کردن رشوه ستانَد تا حقوق را پايمال کند، و آن را چنان که بايد نرسانَد؛ و نه آن که سنّت را ضايع سازد، و امّت را به هلاکت دراندازد.
از منظر امام علي (ع) شايسته سالاري اساسي ترين تمهيد و مقوّمِ اخلاق مديريتي است، که با آسيب ديدن آن، همه ي امور مديريت آسيب مي بيند؛ بنابراين، لازم است بيش از هر چيز در آن دقّت شود. در اين جهت است که امام (ع) در عهدنامه ي مالک اشتر، در مواقع متعدد به اين موضوع پرداخته و راه نموده است؛ از جمله، به مالک اشتر - بنابر روايت ابن شُعبة حَرّاني از عهدنامه - فرموده است:
« فَاصطِف لِوِلَايَةِ أعمَالِکَ، أهلَ الوَرَعِ وَ العِلمِ وَ السِّيَاسَةِ. » (5)
براي سرپرستي کارهايت، پرواداران و دانايان و تربيت يافتگان و فرهيختگانِ باتدبير را برگزين.
همچنين به وي فرموده است:
« و تَوَخَّ مِنهُم أهلَ التَّجرِبَةِ وَ الحَيَاءِ، مِن أهلِ البُيُوتَاتِ الصَّالِحَةِ، وَ القَدَمِ فِي الإِسلَامِ المُتَقَدِّمَةِ، فَإِنَّهُم أکرَمُ أخلَاقًا، وَ أصحُّ أعرَاضًا، وَ أقَلُّ فِي المَطَامِعِ إِشرَاقًا، وَ أبلَغُ فِي عَوَاقِبِ الأمُورِ نَظَرًا. » (6)
[ براي سرپرستي کارها ] کساني را جستجو کن و برگزين که تجربت دارند و حيا، از خاندان هاي شايسته و پارسا، که در مسلماني قدمي پيش تر دارند - و دلبستگي بيش تر -، زيرا اينان داراي اخلاق گرامي ترند، و آبروهايي پاک تر، و طمعشان کم تر است، و عاقبت نگري شان فزون تر.
و نيز در همين جهت فرموده است:
« وَلکِنِ اختَبَرهُم بِمَا وُلُّوا لِلصَّالِحِينَ قَبلَکَ، فَاعمِد لِأحسَنِهِم کَانَ فِي العَامَّةِ أثَرًا، وَ أعرَفِهِم بِالأمَانَةِ وَجهًا، فَإِنَّ ذلِکَ دَلِيلٌ عَلَي نَصِيحَتِکَ للهِ وَ لِمَن وُلِّيتَ أمرَهُ. » (7)
بلکه آنان را با پيشينه اي که در خدمت شايستگان پيش از تو به دست آورده اند بيازماي، آن گاه به فردي از آنان روي بياور و او را بگزين که ميان همگان اثري نيکو نهاده، و به امانتداري از همه شناخته تر باشد [ و امتحان خود را داده ]؛ که [ چنين شيوه ي گزينشي ] نشانگر خيرخواهي تو براي خدا و براي کسي است که سرپرستي کار او را به گردن گرفته اي.
در اين آموزه ها اميرمؤمنان علي (ع) در گزينش و به کارگرفتن کارگزاران - به منظور شايسته سالاري -، بر معيارهايي چون: دانايي و تربيت يافتگي و فرهيختگي همراه با تدبيرمندي، پرواداري، تجربه ي کاري، باحيايي، پاکي و صلاحيت خانوادگي، سابقه ي اعتقادي، امانتداري، کارايي و تأثيرگذاري تأکيد کرده است.

پي نوشت ها :

1- بر مبناي آموزه هاي نهج البلاغه، شاستگي هاي لازم براي مديريت پنج ويژگي است که لازم است پيوسته در مديران باشد و به تناسب نوع مديريت و مرتبه ي آن، تعريف ويژه گردد، و در طول زمان رشد يابد و کارآمدي اش حفظ شود، و آن پنج ويژگي عبارت است:
درايت
معرفت
عدالت
قوّت
سلامت
ر.ک: دلالت دولت، صص 171-176.
2- نهج البلاغه، نامه ي 53.
3- همان.
4- همان، کلام 131.
5- تحف العقول، ص 91.
6- نهج البلاغه، نامه ي 53.
7- همان.

منبع مقاله :
دلشاد تهراني، مصطفي؛ (1390)، رايت درايت: اخلاق مديريتي در عهدنامه ي مالک اشتر، تهران: انتشارات دريا، چاپ اول 

 

ارسال نظر
با تشکر، نظر شما پس از بررسی و تایید در سایت قرار خواهد گرفت.
متاسفانه در برقراری ارتباط خطایی رخ داده. لطفاً دوباره تلاش کنید.
موارد بیشتر برای شما
بیانات رهبر انقلاب پس از دریافت نوبت دوم واکسن ایرانی کرونا
بیانات رهبر انقلاب پس از دریافت نوبت دوم واکسن ایرانی کرونا

بیانات رهبر انقلاب پس از دریافت نوبت دوم واکسن ایرانی کرونا

دُز دوم واکسن ایرانی کرونا به رهبر انقلاب تزریق شد
دُز دوم واکسن ایرانی کرونا به رهبر انقلاب تزریق شد

دُز دوم واکسن ایرانی کرونا به رهبر انقلاب تزریق شد

استوری/ محبت امیرالمومنین(ع)
استوری/ محبت امیرالمومنین(ع)

استوری/ محبت امیرالمومنین(ع)

کاردستی/ پنکه کاغذی زیبا
کاردستی/ پنکه کاغذی زیبا

کاردستی/ پنکه کاغذی زیبا

فقط به عشق علی(ع)/ کلیپ عید غدیر
فقط به عشق علی(ع)/ کلیپ عید غدیر

فقط به عشق علی(ع)/ کلیپ عید غدیر

صحبت های جناب خان درباره خوزستان
صحبت های جناب خان درباره خوزستان

صحبت های جناب خان درباره خوزستان

معرفی تفسیر بیان المعانی
معرفی تفسیر بیان المعانی

معرفی تفسیر بیان المعانی

معرفی تفسیر البیان فی تفسیر القرآن آیت الله خویی
معرفی تفسیر البیان فی تفسیر القرآن آیت الله خویی

معرفی تفسیر البیان فی تفسیر القرآن آیت الله خویی

در باره خشکسالی‌های بزرگ
در باره خشکسالی‌های بزرگ

در باره خشکسالی‌های بزرگ

آزمایش گلوکز چیست و چرا انجام میشود؟
آزمایش گلوکز چیست و چرا انجام میشود؟

آزمایش گلوکز چیست و چرا انجام میشود؟

انواع زایمان و فرق زایمان طبیعی و سزارین و مزایا و معایب هرکدام
انواع زایمان و فرق زایمان طبیعی و سزارین و مزایا و معایب هرکدام

انواع زایمان و فرق زایمان طبیعی و سزارین و مزایا و معایب هرکدام

کدام روش آزمایش تشخیص بارداری بهتر است
کدام روش آزمایش تشخیص بارداری بهتر است

کدام روش آزمایش تشخیص بارداری بهتر است

رهبر انقلاب نوبت دوم واکسن ایرانی کرونا را دریافت کردند+ واکنش ها
رهبر انقلاب نوبت دوم واکسن ایرانی کرونا را دریافت کردند+ واکنش ها

رهبر انقلاب نوبت دوم واکسن ایرانی کرونا را دریافت کردند+ واکنش ها

آخرین اخبار مربوط به کرونا در ایران و جهان در مرداد 1400
آخرین اخبار مربوط به کرونا در ایران و جهان در مرداد 1400

آخرین اخبار مربوط به کرونا در ایران و جهان در مرداد 1400

معرفی تفسیر بیان السعاده فی مقامات العباده
معرفی تفسیر بیان السعاده فی مقامات العباده

معرفی تفسیر بیان السعاده فی مقامات العباده

استفاده ترکیبی از واکسن‌های کرونا، و این که اصلاً چگونه کار می‌کنند
استفاده ترکیبی از واکسن‌های کرونا، و این که اصلاً چگونه کار می‌کنند

استفاده ترکیبی از واکسن‌های کرونا، و این که اصلاً چگونه کار می‌کنند

معرفی تفسیر بلابل القلاقل
معرفی تفسیر بلابل القلاقل

معرفی تفسیر بلابل القلاقل

معرفی تفسیر بصائر یمینی
معرفی تفسیر بصائر یمینی

معرفی تفسیر بصائر یمینی

معرفی تفسیر البصائر
معرفی تفسیر البصائر

معرفی تفسیر البصائر

معرفی تفسیر البرهان
معرفی تفسیر البرهان

معرفی تفسیر البرهان

آیا باید به نوزادان و کودکان نوپا اجازه تماشای تلویزیون را داد؟
آیا باید به نوزادان و کودکان نوپا اجازه تماشای تلویزیون را داد؟

آیا باید به نوزادان و کودکان نوپا اجازه تماشای تلویزیون را داد؟