0

کتاب های تصادفی 1379

یكصد قصه از تولستوی


پدید اورندگان : لی‌یف‌نیكالایویچ تولستوی , مجید خورسند ,
نوع کتاب : تالیف
سال نشر : 1379
ناشر : شركت توسعه كتابخانه‌های ایران ,

یكصد روستای شگفت‌انگیز


پدید اورندگان : حسن زنده‌دل , هیات ‌مولفان ,
نوع کتاب : تالیف
سال نشر : 1379
ناشر : ایرانگردان ,

یكصد خاطره از حضرت امام خمینی (ره): ویژه دانش‌آموزان


پدید اورندگان :
نوع کتاب : تالیف
سال نشر : 1379
ناشر : عابد ,

یكصد آزمون آماری


پدید اورندگان : كنجی , سیدحسن صانعی , نورالدین موسوی‌نسب ,
نوع کتاب : تالیف
سال نشر : 1379
ناشر : عابد ,

یك، یك دوستی داشتم (ویژه دانش‌آموزان ابتدایی)


پدید اورندگان : داوود كیانیان ,
نوع کتاب : تالیف
سال نشر : 1379
ناشر : مدرسه برهان ,

یكصد آهنگ


پدید اورندگان : نیك مانولوف , فرهاد شهابی‌كیا , محمدصادق سراج ,
نوع کتاب : ترجمه
سال نشر : 1379
ناشر : رهام ,

یك هلو و هزار هلو


پدید اورندگان : صمد بهرنگی ,
نوع کتاب : تالیف
سال نشر : 1379
ناشر : محور ,

یك هفته رژیم برای تناسب فكر شما


پدید اورندگان : جان اوكیف , سیمین‌دخت جهان‌پناه , ارمغان جزایری ,
نوع کتاب : ترجمه
سال نشر : 1379
ناشر : نشر پیكان ,

یك نقش برای كاوه


پدید اورندگان : جمشید خانیان ,
نوع کتاب : تالیف
سال نشر : 1379
ناشر : سوره مهر ,

یك نعلبكی پر از اسرار: اشعار تك، آلبومها و كارهای سولوی اعضای پینك فلوید


پدید اورندگان : امیرعلی راسترو ,
نوع کتاب : گردآوری
سال نشر : 1379
ناشر : دانش‌آرا ,

یك مرد بی ستاره‌ی آبانی: مجموعه شعر


پدید اورندگان : حامد ابراهیم‌پور ,
نوع کتاب : تالیف
سال نشر : 1379
ناشر : تهران صدا ,

یك مترونیم سفر و جاده‌های كف دست


پدید اورندگان : فرشید فرهمندنیا ,
نوع کتاب : تالیف
سال نشر : 1379
ناشر : معیار ,

یك گلوله برای شاه (شرح چگونگی ترور ناصرالدین‌شاه قاجار از زبان درباریان)


پدید اورندگان : حسن شیدا ,
نوع کتاب : تالیف
سال نشر : 1379
ناشر : فرهنگستان یادواره ,

یك گلابی برای تو، یك گلابی برای من


پدید اورندگان : فریبا كلهر , كاظم طلایی ,
نوع کتاب : تالیف
سال نشر : 1379
ناشر : نبا ,

یك كوله‌بار غم


پدید اورندگان : ناهید پژواك ,
نوع کتاب : تالیف
سال نشر : 1379
ناشر : فوژان فاخر ,

یك كوانتوم، عرفان و درمان (تئوری شعور، پزشكی هومیوپاتی)


پدید اورندگان : مسعود ناصری ,
نوع کتاب : تالیف
سال نشر : 1379
ناشر : جیحون ,

یك كتاب، یك معلم


پدید اورندگان : علیرضا جلالی‌علی‌آبادی ,
نوع کتاب : تالیف
سال نشر : 1379
ناشر : موسسه‌ انتشارات‌ یزد ,

یك كتاب و سه قصه: موش پرنده، آسیاب قدیمی، چیپ ودیل‌در باغ وحش و ...


پدید اورندگان : محمد قصاع , فهیمه مرادی ,
نوع کتاب : ترجمه
سال نشر : 1379
ناشر : نشر پیدایش ,

یك كتاب و سه قصه: سیندرلا، كره اسب كوچولو، سگ آبی


پدید اورندگان : محمد قصاع , فهیمه مرادی ,
نوع کتاب : بازنویسی
سال نشر : 1379
ناشر : نشر پیدایش ,

یك كتاب و سه قصه: بامبی، پسرعموی روستایی، فیلی به نام المر


پدید اورندگان : محمد قصاع , فهیمه مرادی ,
نوع کتاب : ترجمه
سال نشر : 1379
ناشر : نشر پیدایش ,