0

کتاب های تصادفی 1379

یك قطره، دو چشم: مجموعه داستان دفاع مقدس


پدید اورندگان : بابك طیبی ,
نوع کتاب : تالیف
سال نشر : 1379
ناشر : كنگره ‌سرداران ‌و چهارده‌ هزار شهید استان ‌فارس ,

یك قصه بیش نیست (ملاحظاتی درباره شعر حافظ و اندیشه‌های او)


پدید اورندگان : حسن انوری ,
نوع کتاب : تالیف
سال نشر : 1379
ناشر : عابد ,

یوسف قرآن: تفسیر سوره یوسف


پدید اورندگان : محسن قرائتی ,
نوع کتاب : تالیف
سال نشر : 1379
ناشر : مركز فرهنگی درسهایی از قرآن ,

یك قرن ترانه و آهنگ


پدید اورندگان : علی‌محمد رشیدی ,
نوع کتاب : تالیف
سال نشر : 1379
ناشر : صفی‌ علیشاه ,

یوسف قرآن: تفسیر سوره یوسف


پدید اورندگان : محسن قرائتی ,
نوع کتاب : تالیف
سال نشر : 1379
ناشر : مركز فرهنگی درسهایی از قرآن ,

یوسف قرآن: تفسیر سوره یوسف


پدید اورندگان : محسن قرائتی ,
نوع کتاب : تالیف
سال نشر : 1379
ناشر : مركز فرهنگی درسهایی از قرآن ,

یك قدم تا خدا


پدید اورندگان : مجتبی جهانشاهی ,
نوع کتاب : تالیف
سال نشر : 1379
ناشر : ارمغان ,

یك فنجان چای داغ


پدید اورندگان : سید ابراهیم نبوی , شهرام شكیبا ,
نوع کتاب : تالیف
سال نشر : 1379
ناشر : روزنه ,

یك فنجان چای داغ


پدید اورندگان : سید ابراهیم نبوی , شهرام شكیبا ,
نوع کتاب : تالیف
سال نشر : 1379
ناشر : روزنه ,

یك عمر: گزیده غزلهای یكدست مذهبی - عرفانی صائب و استقبال‌های صائب از حافظ


پدید اورندگان : علی انسانی ,
نوع کتاب : تالیف
سال نشر : 1379
ناشر : سنایی ,

یوگای كامل بدنی "هاتا"


پدید اورندگان : سوامی ساتیانانداساراسواتی , مینا الهی ,
نوع کتاب : ترجمه
سال نشر : 1379
ناشر : جیحون ,

یك عاشقانه‌ی آرام


پدید اورندگان : نادر ابراهیمی ,
نوع کتاب : تالیف
سال نشر : 1379
ناشر : روزبهان ,

یك شب و روز عاشورا


پدید اورندگان : خلیل كمره‌ای ,
نوع کتاب : تالیف
سال نشر : 1379
ناشر : موسسه‌ انتشارات‌ امیر‌كبیر ,

یك شاخه گل سرخ


پدید اورندگان : فاطمه كریمی , محمدابراهیم علوی ,
نوع کتاب : تالیف
سال نشر : 1379
ناشر : صنم ,

یك سینه سخن: دفاعیات حسین شریعتمداری در دادگاه مطبوعات


پدید اورندگان :
نوع کتاب : تالیف
سال نشر : 1379
ناشر : كیهان ,

یك سبد گل نرگس: گزینه‌ای از اشعار شاعران ایرانی


پدید اورندگان : نرگس پوركرمان , ندا پوركرمان ,
نوع کتاب : تالیف
سال نشر : 1379
ناشر : سیب سرخ ,

یك سبد عشق


پدید اورندگان : ریچارد كارلسون , بنجامین شیلد , وحید افضلی‌راد , شیرین نوروی ,
نوع کتاب : ترجمه
سال نشر : 1379
ناشر : نشرنیریز ,

یك سبد صبوری (ویژه دانش‌آموزان راهنمایی)


پدید اورندگان : محمود فرهنگ , مرجان امیرارجمند ,
نوع کتاب : تالیف
سال نشر : 1379
ناشر : مدرسه برهان ,

یك سبد آئینه: برگزیده رباعی امروز فارس


پدید اورندگان : ایرج زبردست ,
نوع کتاب : گردآوری
سال نشر : 1379
ناشر : كتاب شیراز ,

یك زرافه و نیم و خواب مارلین خوشگله


پدید اورندگان : شل سیلورستاین , مایكل دوگان , چیستا یثربی ,
نوع کتاب : تالیف
سال نشر : 1379
ناشر : نشر نامیرا ,