0
ویژه نامه ها

روزه مستحبى زن


حکم روزه گرفتن دختر کم بنیه


عدم لزوم تعیین روزِ روزه های ماه رمضان در نیت


روزه دختر و پسر تازه به سن تکلیف رسیده


روزه‌ هاى اوایل تکلیف


زمان نیت کردن روزه واجب معین غیر ماه رمضان


حکم کفاره در صورت بطلان روزه قضا در بعد از ظهر


حکم کفاره در صورت عذر شرعی بعد از ابطال عمدی روزه


خوردن غیرعمدی روزه دار بعد از اذان صبح


حکم روزه خانم باردار و شیرده