0
ویژه نامه ها

روزه مستحبى زن


حکم روزه گرفتن دختر کم بنیه


عدم لزوم تعیین روزِ روزه های ماه رمضان در نیت


روزه دختر و پسر تازه به سن تکلیف رسیده


روزه‌ هاى اوایل تکلیف


زمان نیت کردن روزه واجب معین غیر ماه رمضان


حکم کفاره در صورت بطلان روزه قضا در بعد از ظهر


حکم کشیدن سیگار در حال روزه


حکم روزه خانم باردار و شیرده


اذن شوهر در بجا آوردن روزه های واجب