0
ویژه نامه ها

چرا عده ای از مردم و حتی نخبگان از وضعیت موجود ناراضی اند؟


تفاوت رویکرد انقلاب اسلامی با رژیم پهلوی


اگر انقلاب نمی شد وضعیت اقتصادی مردم بهتر از حالا بود!


چرا کالا ها قبل از انقلاب ارزان تر بود؟


آیا قبل از انقلاب وضع اقتصادی مردم بهتر بود؟


مقایسه انقلاب اسلامی ایران با سایر انقلاب‌های جهان


نسبت انقلاب اسلامی با تکنیک‌ و مدرنیته


اگر شاه بود، وضع ایران چگونه بود؟


انقلاب اسلامی چه کرده است؟


سرنوشت انقلاب اسلامی ایران