نگاهی به چند ایده خود اشتغالی و کارآفرینی برای زنان در جهت تحقق شعار جهش تولید

کارآفرینان با نوآوری خود می توانند بازارهای جدید را توسعه داده و به ایجاد تغییرات کمک نمایند. خود اشتغالی و کارآفرینی برای زنان باعث می شود تا مشاغل و بخش هایی که نیاز به حمایت از سرمایه گذاری جدید دارند، فعال شده و در مسیر جهش تولید و پیشرفت اقتصادی گام بردارند.
پنجشنبه، 3 تير 1400
تخمین زمان مطالعه:
موارد بیشتر برای شما
نگاهی به چند ایده خود اشتغالی و کارآفرینی برای زنان در جهت تحقق شعار جهش تولید

چند ایده خود اشتغالی و کارآفرینی برای زنان

کارآفرینی و خود اشتغالی علاوه بر اینکه با ایجاد خلاقیت و نوآوری همراه است، تغییرات اجتماعی و اقتصادی زیادی را نیز به دنبال خواهد داشت. کارآفرینان دارایی های هستند که باید انگیزه و پاداش لازم را برای ادامه کار دریافت کنند. کارآفرینی و خود اشتغالی در جهت تحقق شعار جهش تولید، توانایی تغییر و بهبود شیوه زندگی و کار را برای عموم افراد جامعه دارد. در صورت موفقیت، نوآوری هایی که به دلیل کارآفرینی و خود اشتغالی به وجود آمده اند، می توانند استانداردهای زندگی را بهبود بخشند و علاوه بر ایجاد ثروت به رشد اقتصادی جامعه نیز کمک کنند. (1)

نگاهی به چند ایده خود اشتغالی و کارآفرینی برای زنان در جهت تحقق شعار جهش تولید

چرا کارآفرینی و خود اشتغالی در جهت تحقق شعار جهش تولید مهم است؟

رابطه بین کارآفرینی و جهش تولید باعث سیاست گذاری صحیح در زمینه کار آفرینی و خود اشتغالی می شود. درک مزایا کارآفرینی اجازه می دهد، تا رویکرد متعادلی در پرورش کارآفرینی اتخاذ شود که این می تواند تاثیر مثبت در زمینه توسعه تولید و پیشرفت اقتصادی به همراه داشته باشد. برای آگاهی بیشتر از اهمیت کارآفرینی و خود اشتغالی در جهت تحقق شعار سال باید به تاثیرات مثبت آن در جامعه توجه کرد، در زیر به برخی از آن ها اشاره شده است:
 
 • افزایش درآمد ملی
کارآفرینی و خود اشتغالی به تولید ثروت جدید کمک می کند. مشاغل ممکن است، به نوع بازارهای موجود محدود شوند، اما محصولات، خدمات یا فناوری های جدید و بهبود یافته از سوی کارآفرینان باعث افزایش درآمد و توسعه در بازارهای جدید می شوند. افزایش اشتغال و درآمد بالاتر در نهایت به بهبود درآمد ملی در قالب درآمد مالیاتی بیشتر و افزایش بودجه دولت کمک می کند. این درآمد می تواند توسط دولت برای سرمایه گذاری در سایر بخش های تولیدی و خصوصی استفاده شود.
 
 • توسعه جامعه در جهت تولید
کارآفرینان به طور مرتب با افراد هم فکر دیگر جهت سرمایه گذاری در بخش های تولیدی مختلف، همفکری و مشورت می کنند و از این طریق بخش های تولیدی مختلفی راه اندازی می شوند. حمایت از خیریه های محلی، کمک به کارگیری جوانان دانش آموخته، آموزش و در اختیار قرار دادن دانش و تجربه همگی اقداماتی اساسی در مسیر جهش تولید است که از طریق حمایت از کارآفرینی و خود اشتغالی امکان پذیر است.
 
 • ایجاد تغییرات اجتماعی
با ارائه کالاها و خدمات منحصر به فرد، کارآفرینان از روش های سنتی فاصله گرفته و از این طریق وابستگی به سیستم و فناوری های منسوخ گذشته کاهش می یابد. این در نهایت می تواند منجر به بهبود کیفیت زندگی، روحیه و آزادی اقتصادی بیشتر به ویژه برای زنان شود. این حتی می تواند اعتماد به نفس لازم را به زنان بدهد؛ تا با بهره گیری از استعداد و توانایی هایشان در مسیر کارآفرینی و خود اشتغالی قرار بگیرند و به عنوان یک سرمایه انسانی ارزشمند در مسیر جهش تولید گام بردارند. (1)

 نگاهی به چند ایده خود اشتغالی و کارآفرینی برای زنان در جهت تحقق شعار جهش تولید

اهمیت کارآفرینی و خود اشتغالی زنان در جامعه

بدون شک کارآفرینی و خود اشتغالی زنان می تواند تاثیرات مهم و برجسته ای بر اقتصاد و رونق تولید جامعه داشته باشد. در اقتصاد مدرن،  افزایش تعداد زنان کارآفرین و خود اشتغال، نشان دهنده تحول در زمینه های اقتصادی و اجتماعی است. انگیزه فردی، ساختار خانواده، تحصیلات، جمعیت شناسی، بیکاری و محیط های اجتماعی و اقتصادی از عوامل اصلی تاثیرگذار بر کارآفرینی زنان هستند؛ اما نباید فراموش کرد که زنان کارآفرین نسبت به مردان در طی زندگی شغلی خود با موانع متعددی روبرو هستند.

فقدان امکانات، کمبود سرمایه مالی و اجتماعی، تجربه، زمان، تبعیض جنسیتی، نگرش های کلیشه ای و سرانجام مسائل داخلی همگی از مهم ترین عواملی هستند که مانع پیشرفت زنان در زندگی کاری و شغلی شان می شوند. اگر اهمیت کارآفرینی و خود اشتغالی زنان در جامعه به درستی درک شود، بسیاری از مشکلات اقتصادی و اجتماعی از بین خواهند رفت. در زیر به مهم ترین اثرات کارآفرینی و خود اشتغالی زنان در جامعه اشاره شده است:
 
 • رشد و شکوفایی اقتصادی
بسیاری از سیاست گذاران، کارآفرینی زنان را پدیده ای می دانند که منجر رشد اقتصادی و تولیدی می شود. برخلاف گذشته، دیگر شرکت های بزرگ گردانندگان اصلی اقتصاد یک کشور نیستند. امروزه شرکت های کوچکتر در کشور های اقتصادی به دور از هر گونه تبعیض جنسیتی به دنبال افرادی با مهارت بالا و خلاق هستند، تا بتواند به نیازهای ناشی از فناوری های جدید اطلاعاتی پاسخ دهند. در چنین محیط هایی زنان با به کارگیری نوآوری و خلاقیت خود، توانسته اند گام بزرگی در مسیر رشد و شکوفای اقتصادی بردارند.
 
 • کاهش بیکاری و بهبود رفاه و کیفیت زندگی
در عصر حاضر که جوامع با رقابت شدید داخلی، جهانی و یک فضای اقتصادی ناپایدار مواجه هستند، زنان کارآفرین نقش مهمی در ایجاد مشاغل جدید و کاهش بیکاری دارند. در سراسر جهان، کارآفرینی زنان به ثبات و رفاه در بین جوامع کمک کرده است و فرصت های اقتصادی را برای گروه های محروم از جمله زنان، کارگران و اقشار کم درآمد جامعه به وجود آورده است. این سهم دیگری از ایجاد ثروت و اشتغال زایی توسط زنان است.

بسیاری از زنان در کشورهای در حال توسعه بی سواد مانده و در جوامع فقیر زندگی می کنند. فقر و بی سوادی مانع حضور آن ها در اقتصادهای محلی و کارآفرینی شده است. شرکت های کوچک که توسط زنان اداره می شوند، فرصتی را برای حضور این افراد و به کارگیری مهارت های آن ها فراهم کرده است، تا با ایجاد مشاغل جدید زندگی خود و بسیاری دیگر را بهبود بخشند. کارآفرینی و خود اشتغالی زنان، زندگی اقتصادی را در کشورهای در حال توسعه به یک محیط کار انسانی، تعاونی، متعادل و امن تبدیل کرده است.

امروزه تعداد فزاینده ای از زنان به دنبال خود اشتغالی و نفوذ در دنیای کارآفرینی هستند. آمارها نشان می دهند زنان کارآفرین سهم فزاینده ای در جمعیت خود اشتغالی دارند و از مهم ترین سرمایه های انسانی به کار گرفته شده در شرکت های کوچک هستند. (2)
 

کارآفرینی و خوداشتغالی زنان چگونه موجب رونق و جهش تولید خواهد شد؟

همانطور که گفته شد، کارآفرینی زنان می تواند رونق اقتصادی، پیشرفت و توسعه جوامع را به همراه داشته باشد. از آنجا که زنان بخش عظیمی از جامعه را تشکیل می دهند، بنابراین کارآفرینی و خود اشتغالی آن ها می تواند تاثیرات زیادی بر رونق و جهش تولید داشته باشد. تولید ناخالص داخلی کشورها از طریق نیروهای مولد و شاغل آن ها ایجاد می شود و از آنجایی که کارآفرینی و خود اشتغالی زنان باعث ایجاد فرصت های شغلی دیگر می شود، این می تواند اهمیت کارآفرینی زنان را بیش از بیش نشان دهد. آمار مربوط به اثرات اقتصادی و تولیدی کارآفرینی زنان در جوامع، مؤید این مطلب است.

به عنوان مثال کارآفرینی و خود اشتغالی زنان در سال های ۱۹۸۷ تا ۱۹۹۷ در امریکا با افزایش اشتغال زایی ۴ برابری و فروش ۵ برابری همراه بود. علاوه بر این میزان اشتغال زنان تا ۱۴ درصد افزایش یافت. در دیگر کشورها نیز حضور زنان به عنوان کارآفرین نتایج مشابهی را به همراه داشته است. افزایش تعداد زنان کارآفرین در استرالیا باعث تولید افزایش تولید ۱۰ تا ۱۵ درصد از درآمد ملی این کشور شده است. در سال ۱۹۹۱ تا ۱۹۹۹ در کانادا مشاغل ایجاد شده توسط زنان، دو برابر بیشتر از فعالیت شرکت های کانادایی بود؛ این امر موجب ایجاد کار و افزایش 4 برابری تولید نسبت به کل شرکت های کانادایی گشت.

بر همین اساس در این کشورها برنامه ها و قوانینی برای حمایت از کارآفرینی زنان تنظیم شده است. برخی از این برنامه ها به شرح زیر است:
 
 • اعطای وام بدون وثیقه
 
 • اعطای اعتبارات خاص
 
 • حمایت از برنامه ها در زمینه سرمایه گذاری
 
 • ایجاد آژانس شرکتی زنان
 
 • برگزاری جلسات و همایش هایی جهت افزایش تجارب زنان کارآفرین
 
 • حمایت از صادرات محصولات و خدمات زنان کارآفرین و خود اشتغال

همه این موارد بخشی از فعالیت کشورهای توسعه یافته جهت حمایت از زنان کارآفرین و خود اشتغال در مسیر رونق اقتصادی و جهش تولید است. متاسفانه جامعه ایران هنوز آگاهی کامل از ضرورت و اهمیت کارآفرینی زنان را درک نکرده است. با ایجاد بستر مناسب و رفع موانع در مسیر توسعه و کارآفرینی زنان، می توان بسیاری از مشکلات کنونی جامعه مانند بیکاری، تعطیلی بخش ها و کارگاه های خصوصی را در مسیر جهش تولید و رونق اقتصادی حل نمود. (3) و (4)
 

ایده های خود اشتغالی و کارآفرینی زنان که به جهش تولید کمک می کند

 
 • تولید و فروش صنایع دستی
 • بسیاری از افراد مستعد، به ویژه زنان هنرمند که در مناطق محروم زندگی می کنند، شرایط و امکانات لازم را برای توسعه و رشد هنر و صنایع دستی خود ندارند. ایجاد بستر لازم برای حمایت، تولید و فروش در این زمینه کاری است که می تواند توسط زنان کار آفرین انجام شود. حتی بسیاری از این صنایع دستی را می توان به کشورهای دیگر صادر کرد، تا علاوه بر شناسایی فرهنگ خود، درآمد و تولید ملی را افزایش داد.
 
 • پرورش گیاهان دارویی
 • احداث یا ساخت یک گلخانه برای رشد و پرورش گیاهان دارویی علاوه بر اشتغال زایی، باعث رونق بخشیدن به تولیدات در این زمینه می شود.
 
 • پرورش پرندگان زینتی
 • این یکی از ایده های کارآفرینی زنان است که می تواند درآمد بالایی به همراه داشته باشد.
 
 • تولید و ساخت جواهرات تزیینی
 • با به کارگیری افراد هنرمند و مستعد در کارگاه های ساخت و تولید جواهرات زینتی، می توان علاوه بر اشتغال زایی، به رونق و تولید هر چه بهتر این صنعت کمک کرد.
 
 • تولید و بسته بندی محصولات کشاورزی
 • مزارع و زمین های کشاورزی از مهمترین منابع طبیعی هر کشور هستند؛ بنابراین تولید و کارآفرینی در این حوزه می تواند تا حد زیادی به رونق اقتصادی و تولیدی کمک نمایند. سرمایه گذاری در این بخش می تواند به صورت تولید و بسته بندی انواع بذر، میوه و گیاهان مختلف باشد.
 
 • طراحی و تولید انواع پوشاک
 • امروز مد صنعتی پرطرفدار است که زنان و جوانان بسیاری به آن گرایش دارند. سرمایه گذاری در این بخش می تواند به صورت ایجاد کارگاه  های کوچک طراحی و تولید لباس باشد. به کارگیری افراد مختلف در زمینه طراحی و دوخت علاوه بر اشتغال زایی می تواند درآمد ملی رو در زمینه تولیدات پوشاک افزایش دهد.

امروزه کارآفرینان زن به لطف شبکه های مجازی مانند یوتیوب، اینستاگرام و فروشگاه های اینترنتی می توانند بسیاری از محصولات خود را در سطح جهانی معرفی کرده و با صادرات آن ها در جهت رشد، شکوفایی و جهش تولید گام بردارند. (5) و (6)

نگاهی به چند ایده خود اشتغالی و کارآفرینی برای زنان در جهت تحقق شعار جهش تولید
 
نتیجه گیری و جمع بندی
کارآفرینی و خود اشتغالی زنان به عنوان نیمی از جمعیت جامعه علاوه بر کاهش آمار بیکاری، بهبود کیفیت زندگی و رفاه اجتماعی می تواند به توسعه اقتصادی و تولیدی جوامع از طریق افزایش درآمد ملی کمک کند. آمار منتشر شده جهانی از نقش زنان کارآفرین در رشد، شکوفایی و رونق اقتصادی، مؤید همین مطلب است.

به همین منظور باید بستر لازم و حمایتی مانند اعطای وام بدون وثیقه، اعطای اعتبارات خاص، حمایت از برنامه های آن ها در زمینه سرمایه گذاری، برگزاری جلسات و همایش ها در جهت افزایش تجارب و حمایت از صادرات، محصولات و خدمات زنان کارآفرین و خود اشتغال ایجاد نمود، تا بتوان از خلاقیت ایده ها و مهارت های آنها در جهت جهش تولید حداکثر بهره را برد.

پی نوشتها
 1. www.investopedia.com
 2. www.jemi.edu.pl
 3. www.irisweb.ir
 4. www.sid.ir
 5. www.ircreative.isti.ir
 6. www.appypie.com


ارسال نظر
با تشکر، نظر شما پس از بررسی و تایید در سایت قرار خواهد گرفت.
متاسفانه در برقراری ارتباط خطایی رخ داده. لطفاً دوباره تلاش کنید.
موارد بیشتر برای شما
معنی اسم لنا و نام های هم آوا با آن + میزان فراوانی در ثبت احوال
معنی اسم لنا و نام های هم آوا با آن + میزان فراوانی در ثبت احوال
معنی اسم ابوالقاسم و نام های هم آوا با آن + میزان فراوانی در ثبت احوال
معنی اسم ابوالقاسم و نام های هم آوا با آن + میزان فراوانی در ثبت احوال
معنی اسم دیانا و نام های هم آوا با آن + میزان فراوانی در ثبت احوال
معنی اسم دیانا و نام های هم آوا با آن + میزان فراوانی در ثبت احوال
معنی اسم لیام و نام های هم آوا با آن + میزان فراوانی در ثبت احوال
معنی اسم لیام و نام های هم آوا با آن + میزان فراوانی در ثبت احوال
معنی اسم هانا و نام های هم آوا با آن + میزان فراوانی در ثبت احوال
معنی اسم هانا و نام های هم آوا با آن + میزان فراوانی در ثبت احوال
توضیحات اسماعیلی در خصوص سقوط بالگرد رئیس جمهور
play_arrow
توضیحات اسماعیلی در خصوص سقوط بالگرد رئیس جمهور
عملیات کوبنده حزب‌الله علیه پایگاه رامیا از فاصله نزدیک
play_arrow
عملیات کوبنده حزب‌الله علیه پایگاه رامیا از فاصله نزدیک
شهید رئیسی به‌ روایت اسطوره‌ها
play_arrow
شهید رئیسی به‌ روایت اسطوره‌ها
حمایت "حکیم زیاش" از فلسطین در جشن قهرمانی
play_arrow
حمایت "حکیم زیاش" از فلسطین در جشن قهرمانی
وزیر کشور: لغو روادید برای اربعین امسال هم پابرجاست
play_arrow
وزیر کشور: لغو روادید برای اربعین امسال هم پابرجاست
داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری برای ثبت‌نام چه شرایطی باید داشته باشند؟
play_arrow
داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری برای ثبت‌نام چه شرایطی باید داشته باشند؟
مجموعه ای از عالی ترین تمرینات برای‌ سلامتی پاهای شما
play_arrow
مجموعه ای از عالی ترین تمرینات برای‌ سلامتی پاهای شما
مهمترین اقدامات شهید رئیسی که تجارت ایران را تقویت کرد
play_arrow
مهمترین اقدامات شهید رئیسی که تجارت ایران را تقویت کرد
تصاویر منتشر نشده از حضور سید حسن نصرالله بر بالین مادرش
play_arrow
تصاویر منتشر نشده از حضور سید حسن نصرالله بر بالین مادرش
آثار ماندگار مردی که هنرش بخشی از حافظه تاریخی ماست!
play_arrow
آثار ماندگار مردی که هنرش بخشی از حافظه تاریخی ماست!