0
ویژه نامه ها
ویژه نامه دهه وقف

ویژه نامه دهه وقف

شنبه، 11 آبان 1398
تولیدات چند رسانه‌ ای اربعین حسینی

تولیدات چند رسانه‌ ای اربعین حسینی

يکشنبه، 21 مهر 1398
جامه روان یکدیگر بودن

جامه روان یکدیگر بودن

در حقیقت، همسران جامه هایی برای روان و شخصیت یکدیگرند. مقصود، همان همسران شایسته ای است که خویشتن را به مرز خودآگاهی و خداآگاهی نزدیک ساخته اند....
سه‌شنبه، 21 آبان 1398
سپاسگزار همسرتان باشید

سپاسگزار همسرتان باشید

همسران موفق، بیش از هر چیز به سپاس‌مندی بها داده و سعی در داشتن رفتاری قدرشناسانه دارند. آنان به کوچکی و بزرگی حرکتی مهرآمیز از سوی همسرشان نمی...
سه‌شنبه، 21 آبان 1398
طرح مشکل ها در خانواده

طرح مشکل ها در خانواده

زندگی مشترک، بدون مشکل نیست. نمی توان تصور کرد که زندگی و خانواده رنگ و اثری از دشواری به همراه ندارد. انسان در میدان زیستن آمده و ناگزیر با...
سه‌شنبه، 21 آبان 1398
همسران و رفاقت با یکدیگر

همسران و رفاقت با یکدیگر

رفیق بودن همسران با یکدیگر، سامان بخش بسیاری از دشواری های زندگی و خانواده است. رفاقت زن و مرد، از هماهنگی شخصیت و گرایش های رفتاری شان حکایت...
سه‌شنبه، 21 آبان 1398
سلامت جسمانی و روانی همسران

سلامت جسمانی و روانی همسران

همسران جوان، باید این باور را داشته باشند که دیر یا زود، همسران میان سالی خواهند بود. آیا درست است که در بهار عمر و زندگی مشترک، به سلامت جسم...
سه‌شنبه، 21 آبان 1398
شکیبایی در میدان های زندگی

شکیبایی در میدان های زندگی

مردان و زنان شکیبا، هیچ گاه دچار احساس نومیدی و ناتوانی در رویارویی با دشواری های زندگی نخواهند شد. آنان، پیوسته یکدیگر را نیرو بخشیده و به آینده...
سه‌شنبه، 21 آبان 1398
خودآگاهی و خداآگاهی همسران

خودآگاهی و خداآگاهی همسران

همسران جوان و خودشناخته، از سویی به درستی تصمیم می گیرند و از سوی دیگر، به درستی در راه رشد و سلامتی شخصیت و خانواده شان حرکت می کنند. آنان با...
سه‌شنبه، 21 آبان 1398
سفر و گردش خانوادگی، طراوت بخش زندگی

سفر و گردش خانوادگی، طراوت بخش زندگی

زندگی مشترک، نیازهای اساسی ای همچون نیاز به گردش و سفر دارد. خانواده های موفق، در کنار برنامه های کار و فعالیت اقتصادی و اجتماعی شان، برنامه...
سه‌شنبه، 21 آبان 1398
همسران و گزینش دوستان خوب

همسران و گزینش دوستان خوب

انسانها پیش از ازدواج و پس از آن، دوستانی دارند که گاه سبب رشد شخصیت‌شان است و گاه بازدارنده از آن. از این رو، همسران ناگزیر روابطی بیرون از...
سه‌شنبه، 21 آبان 1398
کتاب خواندن، زمینه ساز خودآگاهی همسران

کتاب خواندن، زمینه ساز خودآگاهی همسران

از عوامل زمینه ساز خودآگاهی همسران، کتاب خوانی است. در پرتو فرهنگ مطالعه در خانواده، می توان به آسانی با آسیب های پیوند و رفتار همسران و فرزندان...
سه‌شنبه، 21 آبان 1398