0
ویژه نامه ها
واکسن فایزر و ماجرای خرد دینی در دنیای گرگ‌‌ها

واکسن فایزر و ماجرای خرد دینی در دنیای گرگ‌‌ها

تولید داروها قبل از آزمایش و پخش آن در کشورهای مختلف،‌ پنهان‌کاری در مورد عوارض داروها و دها عنوان دیگر جرائمی است که فایزر را در 21 سال گذشته...
ارزیابی و سنجش اعمال انسان

ارزیابی و سنجش اعمال انسان

حکومت و مدیریت حضرت علی (علیه السلام) را می توان الگوی کاملی از دولت اسلامی به حساب آورد. موضوع نظارت و بازرسی از جمله مقولاتی است که به دفعات...
تجربه در زندگی یک فرد

تجربه در زندگی یک فرد

تجربه فقط یک رویداد مجزا نیست - تجربه عمق داشته به طبیعت می رسد. تجربه و طبیعت دو چیز جدا از هم نیستند، بلکه تجربه بخشی از طبیعت است.
سنت و مدرنیزم

سنت و مدرنیزم

مدرنیزم درباره انسان و جهان دیدگاه خاصی را مطرح کرده که نه تنها با دیدگاه سنتی سازگاری ندارد، بلکه در تعارض نیز هست.
دین زدایی و سکولاریسم

دین زدایی و سکولاریسم

سکولاریسم از یک کلمه لاتین می آید به معنای سکولو و سکولو به معنای دنیاست؛ یعنی رویکرد به دنیا به قیمت فراموش کردن خدا و آخرت.
عقل و تفکر در معارف اسلامی

عقل و تفکر در معارف اسلامی

در این مقاله به بررسی جایگاه عقل در معارف اسلامی می پردازیم.
پیروی از استاد

پیروی از استاد

استاد باید، خود آموزش دیده و متخصص باشد، تا بتواند مطالب صحیح به دانشجو بیاموزد و علم آموز باید علم را برای عمل بیاموزد؛ یعنی علمی بیاموزد که...
مصادیق علم در زندگی

مصادیق علم در زندگی

در این مقاله به برخی از مصادیق علم ودین که در زندگی مادی بشر نقش دارد اشاره می کنیم.
رابطه علم آموزی با توسعه

رابطه علم آموزی با توسعه

ضرورت تحصیل علم از دیدگاه اسلام ضرورتی مطلق است . نه قید افرادی دارد نه قید زمانی و نه هیچ قید و محدودیت دیگری جا و مکان خاصی نمی شناسد .
دین اسلام دین علم است

دین اسلام دین علم است

اگر مردم بدانند که در گنجینه تحصیل علم چه گوهرهای گرانبهایی نهفته است مسلما در صدد تحصیل آن بر می آیند و پیوسته در راه طلب علم می کوشند
جایگاه علم نزد بزرگان اسلام

جایگاه علم نزد بزرگان اسلام

یکی از علل سرعت پیشرفت مسلمین در برهه‌ای خاص از زمان در علوم این بوده است که در اخذ علوم و فنون و صنایع و هنرها تعصب نمی ورزیدند و علم را در...
تقویت جنبه عقلانی انسان

تقویت جنبه عقلانی انسان

خداوند انسان را آفریده و از یک طرف به او توانایی تعقل واندیشیدن را داده و از طرف دیگر انگیزه‌ها و اسباب خواسته‌های نفسانی و حیوانی را در اختیارش...
علم دین چیست؟

علم دین چیست؟

علم بدون اعتقاد و عمل، ممکن است ولی اعتقاد و عمل، بدون علم، ممکن نیست. بسیار بوده اند عالمان دینی متخلف و عاصی و ملحد و منحرف. ولی عالمان دینی...
محتوای دین اعتقاد و عمل است

محتوای دین اعتقاد و عمل است

این که فکر کنیم که صراط مستقیم به عدد ادیان موجود، تعدد و تکثر دارد و انسانها به هر دینی بگروند، در صراط مستقیم گام نهاده اند، به ورطهای هولناک...
تعریف دین و علم

تعریف دین و علم

دین در اصطلاح به راه و روشی خاص از جانب خداوند در زندگی که متضمن زندگی دنیا و کمال اخروی و حیات دائمی و حقیقی است گویند.
اهمیت بینش‌های آخرالزمانی

اهمیت بینش‌های آخرالزمانی

تصاویر هولناکی که در مکاشفه‌ی یوحنا آمده‌اند برای بشریت و افراد هشدارهای واقعی‌اند تا به جدیت این وضعیت واقف شوند. اما همان گونه که آفرینش شناسی...
بینش‌های آخرالزمان

بینش‌های آخرالزمان

بمبهای اتمی کوچکی که بر سر هیروشیما و ناکازاکی افکنده شد و همچنین واقعه‌ی رآکتور چرنوبیل به مردم جهان نشان داد که معنای جنگ‌های بزرگ هسته‌ای...
فرضیه‌های پایان عالم در فیزیک

فرضیه‌های پایان عالم در فیزیک

اخترفیزیکدانان هم دربارهی پایان عالم گمانه زنی می کنند: حدودا ۵ میلیارد سال دیگر کهکشان آندرومدا با کهکشان راه شیری برخورد خواهد کرد و میلیاردها...
حیات از چه زمانی وجود داشته است؟

حیات از چه زمانی وجود داشته است؟

الهی‌دانان بارها و بارها کوشیده اند که در تاریخ قبل از پیدایش انسان و معجزاتی که در عهد قدیم آمده است، رخنه هایی قطعی بیابند. جایی که زنجیرهی...
بنیان اساسی تمام بنیانها

بنیان اساسی تمام بنیانها

خداوند همچنان نامتناهی، بی اندازه و غیرقابل فهم خواهد ماند و در خود اضدادی همچون سرمدیت و زمان مندی، دوری و نزدیکی، عدل و کرم، غضب و رحمت را...