0
ویژه نامه ها
تناسخ چیست؟

تناسخ چیست؟

از دیرباز دو دیدگاه اصلی درباره سرنوشت انسان (و موجودات زنده) پس از پایان زندگی وجود داشته است: یکی، ادامه حیات بر محور موجودیت امری غیر مادی...
واکسن فایزر و ماجرای خرد دینی در دنیای گرگ‌‌ها

واکسن فایزر و ماجرای خرد دینی در دنیای گرگ‌‌ها

تولید داروها قبل از آزمایش و پخش آن در کشورهای مختلف،‌ پنهان‌کاری در مورد عوارض داروها و دها عنوان دیگر جرائمی است که فایزر را در 21 سال گذشته...
ارزیابی و سنجش اعمال انسان

ارزیابی و سنجش اعمال انسان

حکومت و مدیریت حضرت علی (علیه السلام) را می توان الگوی کاملی از دولت اسلامی به حساب آورد. موضوع نظارت و بازرسی از جمله مقولاتی است که به دفعات...
ادعا‌های بی اساس

ادعا‌های بی اساس

در یادداشت قبلی که با عنوان «نقد خرافه یا حمله به عقیده» منتشر شد بخشی از ادعاهای یادداشت «خرافات و ویروس کرونا» را نقد کردیم. در این مقاله بخشی...
نقد خرافه یا حمله به عقیده؟

نقد خرافه یا حمله به عقیده؟

نویسنده یادداشت موردنظر، نقد رفتارهای نابخردانه برخی شیعیان در روزهای اخیر را (مراد همان کسانی است که ضریح را لیس زدند و یا در و دیوار حرم را...
چه دلایلی سبب کاهش رزق و روزی میشود؟

چه دلایلی سبب کاهش رزق و روزی میشود؟

رزق و روزی موردی است که معمولا مسلمانان با آن بیشتر روبرو هستند، اینکه اگر کسی پول زیادی داشته باشد و یا شب سر گرسنه به زمین نمی گذارد رزق و...
تجربه در زندگی یک فرد

تجربه در زندگی یک فرد

تجربه فقط یک رویداد مجزا نیست - تجربه عمق داشته به طبیعت می رسد. تجربه و طبیعت دو چیز جدا از هم نیستند، بلکه تجربه بخشی از طبیعت است.
سنت و مدرنیزم

سنت و مدرنیزم

مدرنیزم درباره انسان و جهان دیدگاه خاصی را مطرح کرده که نه تنها با دیدگاه سنتی سازگاری ندارد، بلکه در تعارض نیز هست.
دین زدایی و سکولاریسم

دین زدایی و سکولاریسم

سکولاریسم از یک کلمه لاتین می آید به معنای سکولو و سکولو به معنای دنیاست؛ یعنی رویکرد به دنیا به قیمت فراموش کردن خدا و آخرت.
آیا بشر به دین نیاز دارد؟

آیا بشر به دین نیاز دارد؟

در این مقاله به بررسی مسلئه نیاز بشر به دین می پردازیم.
عقل و تفکر در معارف اسلامی

عقل و تفکر در معارف اسلامی

در این مقاله به بررسی جایگاه عقل در معارف اسلامی می پردازیم.
پیروی از استاد

پیروی از استاد

استاد باید، خود آموزش دیده و متخصص باشد، تا بتواند مطالب صحیح به دانشجو بیاموزد و علم آموز باید علم را برای عمل بیاموزد؛ یعنی علمی بیاموزد که...
مصادیق علم در زندگی

مصادیق علم در زندگی

در این مقاله به برخی از مصادیق علم ودین که در زندگی مادی بشر نقش دارد اشاره می کنیم.
رابطه علم آموزی با توسعه

رابطه علم آموزی با توسعه

ضرورت تحصیل علم از دیدگاه اسلام ضرورتی مطلق است . نه قید افرادی دارد نه قید زمانی و نه هیچ قید و محدودیت دیگری جا و مکان خاصی نمی شناسد .
دین اسلام دین علم است

دین اسلام دین علم است

اگر مردم بدانند که در گنجینه تحصیل علم چه گوهرهای گرانبهایی نهفته است مسلما در صدد تحصیل آن بر می آیند و پیوسته در راه طلب علم می کوشند
جایگاه علم نزد بزرگان اسلام

جایگاه علم نزد بزرگان اسلام

یکی از علل سرعت پیشرفت مسلمین در برهه‌ای خاص از زمان در علوم این بوده است که در اخذ علوم و فنون و صنایع و هنرها تعصب نمی ورزیدند و علم را در...
تقویت جنبه عقلانی انسان

تقویت جنبه عقلانی انسان

خداوند انسان را آفریده و از یک طرف به او توانایی تعقل واندیشیدن را داده و از طرف دیگر انگیزه‌ها و اسباب خواسته‌های نفسانی و حیوانی را در اختیارش...
علم دین چیست؟

علم دین چیست؟

علم بدون اعتقاد و عمل، ممکن است ولی اعتقاد و عمل، بدون علم، ممکن نیست. بسیار بوده اند عالمان دینی متخلف و عاصی و ملحد و منحرف. ولی عالمان دینی...
محتوای دین اعتقاد و عمل است

محتوای دین اعتقاد و عمل است

این که فکر کنیم که صراط مستقیم به عدد ادیان موجود، تعدد و تکثر دارد و انسانها به هر دینی بگروند، در صراط مستقیم گام نهاده اند، به ورطهای هولناک...
تعریف دین و علم

تعریف دین و علم

دین در اصطلاح به راه و روشی خاص از جانب خداوند در زندگی که متضمن زندگی دنیا و کمال اخروی و حیات دائمی و حقیقی است گویند.