دفاع مقدس

عشق را کی می‌‏شود تفسیر کرد

عشق را کی می‌‏شود تفسیر کرد
عشق را کی می‏‌شود تفسیر کرد عشق را کی می‏‌شود زنجیر کرد عشق را باید به میدان آزمود ادامه ...

رجعت

رجعت
به خون نشسته شفق از به خون نشستن تان پرنده در عجب از این زتن گسستن تان نداشت چینی تان لحظه ای سکوت و قرار پیام خویش رساندید با شکستن تان ادامه ...

آخرین مقالات
اسفند (شعر دوم)

اسفند-شعر-دوماسفند !ای قاصد بهار!ای در تو آب و آینه و سبزه بی شماربا ما بگوبهارچرا دیر کرده است؟! ادامه ...

استاد

استاددلم گرفته است امروزبرای یک پرنده ی شادبرای آن درخت دانشکه میوه ی امید می داد ادامه ...

حوالی اردیبهشت

حوالی-اردیبهشتچه اتفاق قشنگی برای باغ افتادتو آمدی و نهال جوان ما گل دادتو با بهار تو با عطر یاس های سپید...تو ادامه ...

اسفند (شعر اول)

اسفند-شعر-اولباران بی بهانه ی اسفندیک چندبارید بر نگاه مه آلود کوچه هااز روشنی سرود... ادامه ...

مهربانی

مهربانیاین منم که گاهبا نسیممی شکوفم از حریر دامنمرشته ی طلای آفتابدور گردنمگاه سکه سکه می چکم از ادامه ...

خاطرات شهید مهدی خندان (بخش دوم)

خاطرات-شهید-مهدی-خندان-بخش-دوممهدی خندان بعد از رشادت های بازی دراز، به عنوان فرمانده سپاه در منطقه ای خطرناک تعیین شد. اما همه کم ادامه ...

مشق باران

مشق-بارانباز، زنگ کلاس باران خوردما همه وارد کلاس شدیمروی تخته نوشته بود : بهارباز هم غرق بوی یاس شدیم ادامه ...

خاطرات شهید مهدی خندان (بخش اول)

خاطرات-شهید-مهدی-خندان-بخش-اولشهید مهدی خندان در یک خانواده مذهبی چشم به جهان گشود ایشان از طرف مادری از نوادگان جناب اباذر"علیه رحمت" ادامه ...

سوئیچ هوشمند چیست؟

سوئیچ-هوشمند-چیستآیا شما هم دوست دارید که با صدای خود به چراغ دستور دهید که خاموش و روشن شود و کلید برق هم از شما اطاعت ادامه ...

421/6951