0
ویژه نامه ها
پیشکسوتان شهادت | به مناسبت شهادت حجت‌الاسلام مصطفی قاسمی

پیشکسوتان شهادت | به مناسبت شهادت حجت‌الاسلام مصطفی قاسمی

شنبه، 14 ارديبهشت 1398
سال 1398، سال رونق تولید

سال 1398، سال رونق تولید

پنجشنبه، 1 فروردين 1398

اهمیت سلام از نظر روایات

سلام به معنای سلامتی، امنیت و صلح است که در اسلام برای تحیت و درود گفتن انتخاب است. در قرآن و روایات بر سلام کردن تأکید گردیده و از مستحبات مؤکد شمرده شده است. در ادامه اهمیت آن را از منظر روایات بررسی می کنیم.
اهمیت سلام از نظر روایات

سلام و مصافحه


استحباب مصافحه با مقیم و در آغوش گرفتن مسافر

1- امام صادق (ع) فرمود: کامل شدن سلام و تحیت برای مقیم، دست دادن و برای مسافر، یک دیگر را در آغوش گرفتن است.

استحباب سلام کردن کوچک بر بزرگ و جمعیت کم بر جمعیت زیاد و عابر بر نشسته و. . .

1- امام جعفر صادق (ع) فرمود: باید کوچک بر بزرگ، و عابر بر نشسته، و جمعیت کم بر جمعیت زیاد سلام کند.

2- امام صادق (ع) فرمود: وقتی گروهی در مجلسی باشند آنها که وارد می شوند باید سلام کنند.

3- امام صادق (ع) فرمود: عدّه کم بر عدّه زیاد، و سواره بر پیاده، و کسانی که بر استر سوار هستند بر الاغ سوار، و اسب سواران بر استر سواران سلام کنند.

4- ابن بکیر از یکی از دوستانش نقل می کند که شنیدم امام صادق (ع) می فرمود: سواره بر پیاده، و پیاده بر نشسته سلام کند و زمانی که دو گروه یک دیگر را ملاقات نمایند گروه کمتر بر گروه بیشتر، و فرد بر جماعت سلام کند.

5- امام صادق (ع) فرمود: سواره بر پیاده و ایستاده بر نشسته سلام کند.


اگر یک نفر از گروهی سلام کند از همه آنها کفایت می کند و نیز کافی است که یک نفر پاسخ دهد

1- امام صادق (ع) فرمود: هر گاه یک نفر از جماعتی سلام کند برای همه آنها کفایت می کند.

2- امام صادق فرمود: اگر یک نفر از گروهی سلام کند برای همه آنها کافی است و نیز اگر یکی پاسخ دهد از دیگران ساقط است.

3- ابن بکیر از یکی از یارانش نقل کرده است که امام صادق علیه السلام فرمود: اگر عدّه ای بر جماعتی بگذرند کافی است یکی از آن عدّه بر جماعت سلام کند، و نیز اگر یک نفر جواب دهد کافی است.

4- زید بن اسلم گوید: رسول خدا (ص) فرمود: باید سواره بر پیاده سلام کند، و اگر یک نفر از بین گروهی سلام کند از همه ساقط است.


کراهت ترک سلام بر مؤمن حتّی در حال تقیه

1- اسحاق بن عمّار گوید: به سبب تقیه در مسجد کوفه بر دوستانم سلام نمی کردم، چون به خدمت امام صادق (ع) رسیدم به من فرمود: چرا بر دوستانت ستم می کنی و در موقع ملاقات بر آنها سلام نمی کنی؟ پاسخ دادم این امر بخاطر تقیه است، فرمود: وظیفه نداری بخاطر تقیه سلام را ترک کنی، بلکه وظیفه تو نشر سلام است، مؤمن وقتی مردم با ایمان را می بیند و بر آنها سلام می کند ملائکه پاسخ می دهند: «سلام علیک و رحمة اللّه و برکاته ابدا».


جواز سلام کردن مرد بر زن

1- ربعی بن عبد اللّه از قول امام صادق (ع) گوید: پیامبر خدا (ص) بر زنان

سلام می کرد و آنان پاسخ سلام وی را می دادند، امیر المؤمنین (ع) نیز بر زنان سلام می کرد ولی کراهت داشت از این که بر زنان جوان سلام کند، و می فرمود:

می ترسم از این که از صدای آنها مرا خوش آید و از اجرم کاسته شود.


تحریم سلام کردن بر کفّار و اهل لهو و لعب و امثال آن مگر در حال ضرورت و چگونگی پاسخ دادن به سلام آنان

1- امام صادق (ع) از امیر المؤمنین (ع) نقل فرموده است: شما اوّل بر اهل کتاب سلام نکنید، و اگر آنان بر شما سلام کنند بگویید: «و علیکم»

2- امام صادق (ع) فرمود: در پاسخ سلام یهودی و نصرانی می گویی، سلام.

3- امام جعفر صادق (ع) می فرماید: هر گاه یهودی یا مسیحی یا مشرک بر تو سلام کند بگو «علیک»

4- امام محمّد باقر (ع) فرمود: مردی یهودی بر پیامبر (ص) وارد شد و عایشه آنجا بود، یهودی گفت «السّام علیکم» (که معنایش «مرگ بر تو» است).

پیامبر (ص) فرمود: «علیکم»، یهودی دیگری وارد شد و مانند اوّلی سلام کرد، حضرت همان پاسخ را به او دادند، یهودی سوّم وارد شد و مانند دو نفر اوّل سلام کرد، پیامبر همان جواب را به او دادند، عایشه خشمگین شد و گفت: مرگ و غضب و لعنت بر شما باد ای گروه یهود، ای برادران میمونها و خوکها، رسول خدا (ص) به عایشه فرمود: اگر فحش به صورتی مجسّم می شد بد صورتی داشت، نرمش و مدارا بر هیچ چیز نهاده نشده جز این که آن را آراسته، و از هیچ چیز برداشته نشده مگر این که آن را زشت کرده است، عایشه گفت: ای رسول خدا مگر سخن آنها را نشنیدی که گفتند «السّام علیکم» (یعنی مرگ بر شما). پیامبر فرمود: چرا شنیدم، آیا تو نشنیدی پاسخی را که به آنها دادم، گفتم «علیکم» (یعنی مرگ بر خودتان).

سپس پیامبر فرمود: هر گاه مسلمانی بر شما سلام کند بگویید:«سلام علیکم». و اگر کافری سلام کند، بگویید: «علیک»

5- امام جعفر صادق (ع) فرمود: شخصی یهودی به نزد پیامبر (ص) آمد و گفت: «السّام علیکم»، پیامبر (ص) فرمود «علیک» یاران پیامبر گفتند: او گفت مرگ بر تو، پیامبر (ص) فرمودند: همچنان پاسخ دادم.

6- سماعه گوید: از امام صادق (ع) پرسیدم اگر مسلمانی نشسته باشد و یهودی یا مسیحی یا مشرکی بر وی سلام کند چگونه باید پاسخ دهد؟ حضرت فرمود: بگوید «علیکم»

7- امام باقر (ع) فرمود: ابو جهل و عدّه ای از قریش به نزد ابو طالب آمدند و گفتند: پسر برادر تو [ حضرت محمّد (ص) ] ما را اذیت می کند، از او بخواه که از خدایان ما دست بردارد، ما نیز به خدای او کاری نداریم، ابو طالب پیامبر (ص) را خواست، چون پیامبر (ص) وارد شد و دید مشرکین در آن جلسه هستند فرمود: «السّلامُ عَلی مَنِ اتّبَعَ الْهُدی » [ و صیغه مخصوص سلام را به کار نبرد. ]

8- اصبغ بن نباته گوید: از علی (ع) شنیدم که می فرمود: شش گروه شایسته سلام نیستند: 1- یهود، 2- نصاری، 3- اهل نرد و شطرنج، 4- اهل مشروبات الکلی و موسیقی، 5- کسانی که فحش دادن به مادران را وسیله شوخی خود قرار می دهند، 6- شاعران [ شاعرانی که افراد نالایق را مدح می کنند. ]

9- امام صادق (ع) نقل می کند که پیامبر (ص) فرمود: شما بر اهل کتاب یعنی یهود و نصارا سلام را آغاز نکنید، و اگر آنها بر شما سلام کنند بگویید: «علیکم» و با آنان مصافحه نکنید و با کنیه آنها را صدا نزنید مگر این که مجبور باشید.


عدم جواز ورود به خانه غیر بدون اجازه و خبر دادن و سلام کردن و. . .

1- عبد الرحمن بن ابی عبد اللّه گوید: از امام صادق (ع) در باره قول خدای عزّ و جلّ: «به خانه هایی غیر از خانه های خودتان وارد نشوید مگر این که مأنوس شوید و بر اهل خانه سلام کنید» پرسیدم، امام فرمود: منظور از استیناس در موقع ورود به خانه صدا را بلند کردن و سلام نمودن است.

2- ابو الصباح گوید از امام محمّد باقر (ع) در باره قول خدای عزّ و جلّ که «چون به خانه هایی وارد شوید بر خودتان سلام کنید» پرسیدم، امام فرمود: منظور سلام کردن بر اهل خانه است و آنها که پاسخ سلام او را می دهند، پس این سلام بر او می باشد.

3- امام باقر (ع) فرمود: هر گاه وارد خانه خویش می شوید اگر کسی در خانه باشد بر او سلام کنید، و چنانچه کسی نباشد بگویید «السّلام علینا من عند ربّنا» (سلام بر ما از جانب پروردگار ما) چرا که خدای عزّ و جلّ فرمود: «تحیتی با برکت و پاکیزه از نزد خدا است. »


منبع: حوزه نت
ارسال نظر شما
با تشکر، نظر شما پس از بررسی و تایید در سایت قرار خواهد گرفت.
متاسفانه در برقراری ارتباط خطایی رخ داده. لطفاً دوباره تلاش کنید.
سه‌شنبه، 3 ارديبهشت 1398
تخمین زمان مطالعه:
بازدید: 118
موارد بیشتر برای شما
جشن عروسی بابام
جشن عروسی بابام

جشن عروسی بابام

علائئم سرطان حنجره چه می باشد و درمان آن چیست؟
علائئم سرطان حنجره چه می باشد و درمان آن چیست؟

علائئم سرطان حنجره چه می باشد و درمان آن چیست؟

مرغ پر حنا
مرغ پر حنا

مرغ پر حنا

شب قدر از منظر بزرگان (بخش اول)
شب قدر از منظر بزرگان (بخش اول)

شب قدر از منظر بزرگان (بخش اول)

بررسی پیامد های تجمل گرایی (بخش دوم)

بررسی پیامد های تجمل گرایی (بخش دوم)

بررسی پیامد های تجمل گرایی (بخش اول)
بررسی پیامد های تجمل گرایی (بخش اول)

بررسی پیامد های تجمل گرایی (بخش اول)

ماه رمضان در اسناد تاریخی
ماه رمضان در اسناد تاریخی

ماه رمضان در اسناد تاریخی

لحظه انفجار ظرف سوپ در صورت خدمتکار
لحظه انفجار ظرف سوپ در صورت خدمتکار

لحظه انفجار ظرف سوپ در صورت خدمتکار

همدلی دو ملت ایران و عراق در ماه رمضان
همدلی دو ملت ایران و عراق در ماه رمضان

همدلی دو ملت ایران و عراق در ماه رمضان

روند تاسیس شرکت‌ها و اخذ مجوزها تسهیل می‌شود
روند تاسیس شرکت‌ها و اخذ مجوزها تسهیل می‌شود

روند تاسیس شرکت‌ها و اخذ مجوزها تسهیل می‌شود

گزارش تصویری از برپایی 30 شب سفره افطار ضیافت الهی در آستان مقدس امامزاده سید علی قم
گزارش تصویری از برپایی 30 شب سفره افطار ضیافت الهی در آستان مقدس امامزاده سید علی قم

گزارش تصویری از برپایی 30 شب سفره افطار ضیافت الهی در آستان مقدس امامزاده سید علی قم

تیتر یک روزنامه های ورزشی کشور/ چهارشنبه 1 خرداد 1398
تیتر یک روزنامه های ورزشی کشور/ چهارشنبه 1 خرداد 1398

تیتر یک روزنامه های ورزشی کشور/ چهارشنبه 1 خرداد 1398

تربیت دینی تربیت الهی است
تربیت دینی تربیت الهی است

تربیت دینی تربیت الهی است

گلچین مولودی 98/ صابر خراسانی: زلف شب را به سراپای سحر می ریزم

گلچین مولودی 98/ صابر خراسانی: زلف شب را به سراپای سحر می ریزم

گلچین مولودی 98/ صابر خراسانی: شأن تو در اندیشه ما جا شدنی نیست
گلچین مولودی 98/ صابر خراسانی: شأن تو در اندیشه ما جا شدنی نیست

گلچین مولودی 98/ صابر خراسانی: شأن تو در اندیشه ما جا شدنی نیست

گلچین مولودی 98/ صابر خراسانی: خواندیم ولی نوشته می شد
گلچین مولودی 98/ صابر خراسانی: خواندیم ولی نوشته می شد

گلچین مولودی 98/ صابر خراسانی: خواندیم ولی نوشته می شد

گلچین مولودی 98/ صابر خراسانی: گفتند بهشتی که نباشی برهوت است
گلچین مولودی 98/ صابر خراسانی: گفتند بهشتی که نباشی برهوت است

گلچین مولودی 98/ صابر خراسانی: گفتند بهشتی که نباشی برهوت است

فلسفه  شناخت
فلسفه شناخت

فلسفه شناخت

گلچین مولودی 98/ صابر خراسانی: بیهوده نیست همسفر آماده می کنند

گلچین مولودی 98/ صابر خراسانی: بیهوده نیست همسفر آماده می کنند

گلچین مولودی 98/ صابر خراسانی: آسمان اشک شوق می بارید
گلچین مولودی 98/ صابر خراسانی: آسمان اشک شوق می بارید

گلچین مولودی 98/ صابر خراسانی: آسمان اشک شوق می بارید

گلچین مولودی 98/ صابر خراسانی: آمدُم بُگُم که گدا نِمِخِی(لهجه مشهدی)
گلچین مولودی 98/ صابر خراسانی: آمدُم بُگُم که گدا نِمِخِی(لهجه مشهدی)

گلچین مولودی 98/ صابر خراسانی: آمدُم بُگُم که گدا نِمِخِی(لهجه مشهدی)