0
ویژه نامه ها

کشاورزی دقیق

برای بهبود زراعت لازم است از فن آوری های نوین کشاورزی به ویژه در آب و خاک استفاده کنید.
کشاورزی دقیق
کشاورزی دقیق باعث ایجاد انقلابی در نحوه تولید محصولات زراعی و مزرعه و همچنین درک ما از کشاورزی به طور کلی شده است. استفاده از فن آوری دقیق به کشاورزان کمک کرده است تا به سطح سودآوری که قبلاً از آن غافل بودند، دست یابند و صنعت وسیعی را ایجاد کنند که با معیارهای ROI (Return on Investment یا نرخ بازگشت سرمایه) سختگیرانه محاسبه شده، پیش بینی های بازده و کاهش هزینه، در حال شکوفایی است. گذشته از سودآوری حیرت انگیز، استفاده از تکنیک های کشاورزی دقیق به ایجاد نگرش پایدار نسبت به کشاورزی کمک کرده است، موضوعی که اخلاقی تر و منعطف تر به موضوع حفاظت از محیط زیست است.
 
نکته درخشان در زمینه کشاورزی دقیق این است که با افزایش دانش ما و ایجاد فن آوری های بیشتر، هزینه های اجرای تکنیک های کشاورزی دقیق و خرید فن آوری کاهش می یابد. با هر مزرعه ای که شیوه های کشاورزی دقیق را اتخاذ می کند، ما می آموزیم و اطلاعات جدید زیادی را به دست آوریم که به نوبه خود به کشاورزان دقیق کمک می کند تا حتی روش های باز هم دقیق تر کشاورزی را نیز به کار گیرند.
 
برای کشاورزان و مزارع سراسر جهان، کشاورزی دقیق نه تنها چراغ امید، بلکه یک روش ملموس و بسیار واقعی برای نجات مزارع آنها و تأمین ثبات دراز مدت است. همه این کارها با کاهش بار کار دستی انجام می شود. این یک موقعیت برنده در همه جا است.
 

جعبه پاندورا (جعبه ممنوعه) را باز کنید و دنیای فن آوری دقیق کشاورزی را کاوش کنید

در سال 2019، مسائل زیست محیطی توجه چشمگیر مردم را به خود جلب می کرد. در حال حاضر همراه با بی ثباتی در بازارهای مالی، زمان مناسبی برای کشاورزان است که فن آوری هایی را که در دسترس آنها قرار دارد برای افزایش حاشیه سود و بهبود زندگیشان، بسیار آسان تر کشف کنند. به همان روشی که مانیتورهای آبیاری و بارندگی به صورت بلادرنگ سازگار شده و آب را به خاک می رسانند، مانیتورهای آزمایش بافت بر سلامت کلی محصولات زراعی نظارت کرده و بر حسب مورد در مکمل های غذایی خاک تغییراتی ایجاد می کنند. در زیر ما 3 حوزه کلیدی را توضیح داده ایم که کشاورزان باید بیشتر مورد بررسی قرار دهند و به دنبال اجرای فعالیت های کشاورزی خود در آنها باشند. این 3 حوزه نشان دهنده یک دروازه ساده اما بسیار مؤثر برای کشاورزی دقیق است که به شما کمک می کند تا سود خود را به حداکثر برسانید و زرادخانه فنی خود را با گذشت زمان بیشتر کنید.
 

به فن آوری نظارت تن بدهید

هنگامی که تمام شیوه های کشاورزی شما در طول سال به اتمام رسیده است، همه اینها به عملکرد یا کل محصول شما منتج می شود. در سطحی بسیار ابتدایی، همه جنبه های کشاورزی شما برای نیل به این نتیجه کلی بسیار ساده قوام گرفته است.
 
فن آوری نظارت بر بازده، تمام روش های کشاورزی شما را در نظر گرفته و سپس بر نتایج شما نظارت می کند. اینها فراتر از این هستند که به شما بگویند چه بازدهی را سال به سال انتظار داشته باشید و در روندهایی که به عملکرد کلی شما کمک می کنند، عمیق تر کاوش کنید.
 
در اصل، در پایان هر فصلِ رشد، اطلاعات زیادی را که در بانک اطلاعاتی خود قرار داده اید، خواهید داشت. اطلاعاتی از قبیل شرایط خاک، و این که آیا از شیوه های کشت کامل، کشت نواری یا بدون کشت استفاده کرده اید؛ در مزارع شما در طول فصل رشد چقدر باران می بارد؛ وضعیت زمین در ابتدا در طول فصل کاشت شما چگونه است؛ و از چه مقدار کود و سموم دفع آفات و علف کش ها استفاده شده است. این لیست تقریبا تمام نشدنی است!
 
سپس مانیتور نقشه کاملی از مزرعه شما ایجاد می کند، که نشان می دهد  در کجا عملکرد شما بهترین بوده است، و مناطقی را در آن برجسته می کند که می توان روی آنها بهبود ایجاد کرد. این به شما می گوید که چقدر برای شیوه های کشاورزی مختلف هزینه شده است و آیا این شیوه در مناطقی با عملکرد پایین مزرعه شما مضر بوده است. با دقت اشاره می کند که در کجا و چگونه می توانید فصل رشد خود را برای سال آینده بهبود بخشید.
 
هنگامی که سال دوم با تغییرات ایجاد شده به پایان رسید، شما به دو مورد توجه خواهید کرد، یکی اینکه عملکرد شما در کل مزرعه شما بهبود یافته است، و دوم این که سیستم دو باره یک نقشه ایجاد کرده است که زمینه هایی را برای بهبود نشان می دهد. این یک سیستم ساده است، اما برای کشاورزان که به دنبال افزایش تولید، کاهش هزینه ها و گسترش بنگاه های کشاورزی خود هستند ارزش طلا دارد.
 

بارش باران و فن آوری آبیاری

هر کشاورز موفقی به شما خواهد گفت که برخورداری از تعادل مناسب آب در مزارع شما، کلیدی برای دستیابی به بازده پایدار و سالم است. از لحاظ تاریخی، یک باران سنج خام در یک نقطه منفرد از مزرعه استفاده می شده است که به کشاورزان اطلاعات اندکی در مورد بارندگی در مزارعشان می داده است.
 
امروزه سیستم های کامل سنجش بارندگی توسعه یافته اند که بارندگی ها را در نقاط مختلف کنترل می کنند. این سیستم ها همچنین با فن آوری پیش بینی کار می کنند تا مناطقی را که کشاورزان برای اطمینان از دریافت آب باید از آنها استفاده کنند برجسته کنند و همچنین مناطقی را مشخص کنند که مشکل زهکشی دارند و به راحتی می توانند از دست بروند (به ویژه در مزارعی با مساحت های بزرگ).
 
این مانیتورهای بارشی را به سیستم آبیاری خود وصل کنید و یک شبکه آبیاری تمام خودکار داشته باشید تا مزرعه های شما را متعادل نگه دارد بدون این که شما زحمتی بیش از بلند کردن انگشت به خود دهید. آبیاری دقیق کشاورزی درست همین است که به گونه ای باور نکردنی دقیق است با سیستم هایی که قادر به نگه داشتن یک مزرعه در بهترین شرایطش، تا حد حتی استفاده از نزدیکترین قطره آب، هستند.
 

فن آوری غذایی (آزمایش بافت)

ما در مورد فن آوری بسیار گران بهایی که میزان رطوبت در مزرعه های شما را کنترل می کند و همچنین فن آوریی که بر بازدهی های شما نظارت می کند و اطلاعات را به روش بسیار مشخصی به کشاورزان باز می گرداند، گفتگو کرده ایم. در حال حاضر ما به خود محصولات و سلامت کلی آنها در فصل رشد می پردازیم.
 
خاک و محصولات زراعی به سطحی از تغذیه نیاز دارند که بستگی به شرایط در کل فصل رشد دارد. از کاشت بذر تا برداشت، پارامترها و الزامات بسیار متفاوتی وجود خواهد داشت که محصول در مراحل مختلف به منظور فراهم آوردن بهترین عملکرد به آنها نیاز دارد.
 
به همان روشی که مانیتورهای آبیاری و بارندگی به صورت بلادرنگ سازگار شده و آب را به خاک می رسانند، مانیتورهای آزمایش بافت بر سلامت کلی محصولات زراعی نظارت کرده و بر حسب مورد در مکمل های غذایی خاک تغییراتی ایجاد می کنند.
 
باز هم، این فن آوری نسبتاً خودکار است و تا حد زیادی مستقل از ورودی داده شده توسط کشاورزان کار خواهد کرد. مواد مغذی مانند گوگرد، نیتروژن و بور برای رشد سالم محصولات زراعی بسیار ارزشمند است، و سیستم بر سطح این مواد مغذی در محصول نظارت می کند، و یا نتایج را برای کشاورز مشخص می کند یا در یک فن آوری بالای پیشرفته تر، خودش مراقب حل مشکل است.
 
همه این سیستم ها به راحتی در دسترس هستند، با یکدیگر ادغام می شوند و پا را بر روی سکوی دقیق کشاورزی قرار می دهند. برخورداری از تعادل مناسب آب در مزارع شما، کلیدی برای دستیابی به بازده پایدار و سالم است. در حالی که ممکن است هزینه بر به نظر برسند (همان طور که واقعاً هم هستند)، اما نرخ باز گشت سرمایه یا ROI در فن آوری دقیق کشاورزی، به خصوص 3 سیستمی که در بالا به آنها اشاره کردیم، فوق العاده است. آنها نه تنها برای شما پول ساز هستند، بلکه با کاهش هزینه های غیرضروری و کاهش حجم کار نیز برای شما در خرج پول صرفه جویی می کنند.
 
کاهش حجم کار بسیار مهم است، و کشاورزان را قادر می سازد تا بر مدیریت تجاری مزارع خود متمرکز شوند و اضطراب مالی که قبلاً در کشاورزی بسیار متداول بود، را تسکین می بخشد.
 
منبع: Farm Management
ارسال نظر
با تشکر، نظر شما پس از بررسی و تایید در سایت قرار خواهد گرفت.
متاسفانه در برقراری ارتباط خطایی رخ داده. لطفاً دوباره تلاش کنید.
موارد بیشتر برای شما
تعریف فرهنگ
تعریف فرهنگ

تعریف فرهنگ

کدام اشتباهات والدین باعث ایجاد حسادت در کودکان می‌شود
کدام اشتباهات والدین باعث ایجاد حسادت در کودکان می‌شود

کدام اشتباهات والدین باعث ایجاد حسادت در کودکان می‌شود

بورژواها و پرولترها
بورژواها و پرولترها

بورژواها و پرولترها

آرمان خانواده در جامعه‌ی ویکتوریایی
آرمان خانواده در جامعه‌ی ویکتوریایی

آرمان خانواده در جامعه‌ی ویکتوریایی

اسیب و عوارض پستانک در نوزادان
اسیب و عوارض پستانک در نوزادان

اسیب و عوارض پستانک در نوزادان

علل پرفشاری خون در دوران بارداری و تاثیرش در ضریب هوشی کودکان
علل پرفشاری خون در دوران بارداری و تاثیرش در ضریب هوشی کودکان

علل پرفشاری خون در دوران بارداری و تاثیرش در ضریب هوشی کودکان

ثمرات قانون مداری در جامعه
ثمرات قانون مداری در جامعه

ثمرات قانون مداری در جامعه

سازماندهی شیعه توسّط امام کاظم (علیه السلام)
سازماندهی شیعه توسّط امام کاظم (علیه السلام)

سازماندهی شیعه توسّط امام کاظم (علیه السلام)

کرونا در ایران| فوتی کرونا در ۲۴ ساعت گذشته / ۲۶ استان در وضعیت قرمز و هشدار بیماری
کرونا در ایران| فوتی کرونا در ۲۴ ساعت گذشته / ۲۶ استان در وضعیت قرمز و هشدار بیماری

کرونا در ایران| فوتی کرونا در ۲۴ ساعت گذشته / ۲۶ استان در وضعیت قرمز و هشدار بیماری

عابدی که سگ شد!!!!
عابدی که سگ شد!!!!

عابدی که سگ شد!!!!

شیوه نامه بهداشتی برگزاری مراسم عزاداری محرم و صفر
شیوه نامه بهداشتی برگزاری مراسم عزاداری محرم و صفر

شیوه نامه بهداشتی برگزاری مراسم عزاداری محرم و صفر

معرفی دانشگاه شهید بهشتی
معرفی دانشگاه شهید بهشتی

معرفی دانشگاه شهید بهشتی

چرا قبله اول مسلمین بیت المقدس بود؟/ استاد پیشوایی
چرا قبله اول مسلمین بیت المقدس بود؟/ استاد پیشوایی

چرا قبله اول مسلمین بیت المقدس بود؟/ استاد پیشوایی

حجر بن عدی که بود؟/ استاد پیشوایی
حجر بن عدی که بود؟/ استاد پیشوایی

حجر بن عدی که بود؟/ استاد پیشوایی

نماهنگ | صِدام کن آقا ...
نماهنگ | صِدام کن آقا ...

نماهنگ | صِدام کن آقا ...

آیا خروج امام حسین از مکه اجباری بود؟/ استاد جباری
آیا خروج امام حسین از مکه اجباری بود؟/ استاد جباری

آیا خروج امام حسین از مکه اجباری بود؟/ استاد جباری

نماهنگ | تـا حــــرم
نماهنگ | تـا حــــرم

نماهنگ | تـا حــــرم

نماهنگ | الهی عظم ابلا
نماهنگ | الهی عظم ابلا

نماهنگ | الهی عظم ابلا

وقتی امام زمان روضه می خواند...| استاد حسین انصاریان
وقتی امام زمان روضه می خواند...| استاد حسین انصاریان

وقتی امام زمان روضه می خواند...| استاد حسین انصاریان

مدح حضرت امام کاظم علیه السلام/ بحرالعلوم
مدح حضرت امام کاظم علیه السلام/ بحرالعلوم

مدح حضرت امام کاظم علیه السلام/ بحرالعلوم

سرود ولادت امام موسی کاظم علیه السلام
سرود ولادت امام موسی کاظم علیه السلام

سرود ولادت امام موسی کاظم علیه السلام