ویژه نامه ها
سردار آسمانی

سردار آسمانی

شنبه، 14 دی 1398
ویژه نامه طرح مدیریت مصرف سوخت

ویژه نامه طرح مدیریت مصرف سوخت

دوشنبه، 27 آبان 1398
هیجان چیست؟ (بخش دوم)

هیجان چیست؟ (بخش دوم)

بخش مهمی از عواطف انسان را هیجانات شکل داده اند. برخی از آنها مثبت و برخی دیگر منفی می باشند. با ما همراه باشید تا در مورد هیجانات بیشتر بدانید.
سه‌شنبه، 24 دی 1398
هیجان چیست؟ (بخش اول)

هیجان چیست؟ (بخش اول)

هیجانات بخشی جدای ناپذیر از زندگی انسان هستند. هیجانات مثبت و منفی، هر کدام دارای آثار خاصی در زندگی انسان هستند. در این نوشتار به بیان تعاریفی...
سه‌شنبه، 24 دی 1398
ابعاد و وظایف هیجان ها در زندگی انسان

ابعاد و وظایف هیجان ها در زندگی انسان

هیجانات، بخشی جدای ناپذیر از زندگی انسان هستند که دارای کارکردهای متفاوتی برای انسان می باشند. با ما همراه باشید تا با ابعاد و وظایف هیجان ها...
سه‌شنبه، 24 دی 1398
انواع هیجانات در انسان (بخش دوم)

انواع هیجانات در انسان (بخش دوم)

در بخش پیشین به بیان این نکته پرداختیم که هیجانات به دو دسته اساسی تقسیم می شود. برخی هیجانات مثبت و برخی از آنها، منفی می باشند. با ما همراه...
دوشنبه، 23 دی 1398
انواع هیجانات در انسان (بخش اول)

انواع هیجانات در انسان (بخش اول)

در وجود انسان، هیجانات گوناگونی وجود دارد که روان شناسان، آن را به دسته مختلف تقسیم می کنند. یکی از این دسته بندی ها، هیجانات مثبت و هیجانات...
دوشنبه، 23 دی 1398
تفاوت هوش هیجانی و هوش شناختی (بخش دوم)

تفاوت هوش هیجانی و هوش شناختی (بخش دوم)

در میان انواع هوش ها، هوش هیجانی دارای کاربردهای بسیاری می باشد. از جمله بحث های بسیار مهم در این میان، تفاوت هوش هیجانی و هوش شناختی است. با...
دوشنبه، 23 دی 1398
تفاوت هوش هیجانی و هوش شناختی (بخش اول)

تفاوت هوش هیجانی و هوش شناختی (بخش اول)

یکی از بحث های بسیار مهم در «هوش»، بیان تفاوت های میان هوش های شناختی و هیجانی است. با ما همراه باشید تا در این مورد بیشتر بدانید.
دوشنبه، 23 دی 1398
هوش هیجانی و زندگی ما

هوش هیجانی و زندگی ما

شاید شما هم از هوش هیجانی مطالب زیادی خوانده باشید، ولی در مورد مصداق های آن در زندگی، در ذهن تان سئوالی پیش آمده باشد. با ما همراه باشید تا...
دوشنبه، 23 دی 1398
آنچه باید در مورد «مفهوم هوش» بدانید.

آنچه باید در مورد «مفهوم هوش» بدانید.

هوش، از آن دسته از کلماتی است که در زبان گفتاری از آن بسیار استفاده می کنیم. سئوال مهم در این میان آن است که هوش به چه معناست؟ با ما همراه باشید...
دوشنبه، 23 دی 1398
تفاوت هوش شناختی و هیجانی

تفاوت هوش شناختی و هیجانی

یکی از سئوالات مهم در حوزه هوش هیجانی، تفاوت میان هوش شناختی (ذهنی) و هوش هیجانی است. در این نوشتار به اختصار به بیان تفاوت های این دو نوع هوش...
دوشنبه، 23 دی 1398