ویژه نامه ها
سردار آسمانی

سردار آسمانی

شنبه، 14 دی 1398
ویژه نامه طرح مدیریت مصرف سوخت

ویژه نامه طرح مدیریت مصرف سوخت

دوشنبه، 27 آبان 1398
چگونه آشفتگی های ذهنی را از بین ببریم ؟

چگونه آشفتگی های ذهنی را از بین ببریم ؟

ذهن آشفته دارای ویژگی ها و معیارهای خاصی است که با شناخت این معیار ها می‌شود فهمید که آیا ذهنمان آشفته است یا در دوره کوتاهی دچار استرس شده؟! برای...
يکشنبه، 8 دی 1398
راهکارهای تقویت تمرکز فکر

راهکارهای تقویت تمرکز فکر

فکر و اندیشه یک نعمت بزرگی است که وجه تمایز بین انسانها است و هر کسی که بتواند بیشترین استفاده را از تفکر خود داشته باشد، فرد موفق تری خواهد...
دوشنبه، 25 آذر 1398
روش هایی کاربردی برای بهبود تمرکز ذهنی

روش هایی کاربردی برای بهبود تمرکز ذهنی

یکی از عوامل مهم و جدی در دستیابی به موفقیت، حضور ذهن و یا همان تمرکز حین انجام کارهاست. داشتن تمرکز می تواند تا حدود زیادی بهره وری فرد را افزایش...
دوشنبه، 4 آذر 1398
توصیه اسلام به تفکر کردن

توصیه اسلام به تفکر کردن

یکی از نعمت های که می‌تواند هم سبب شقاوت طرف شود و هم می‌تواند سبب عاقبت بخیری شخص باشد، نعمت عقل و تفکر است. اگر بتوان از این نعمت در مسیر درست...
شنبه، 25 آبان 1398
هیجانات پایه و تأثیر آن ها بر رفتار ما (بخش دوم)

هیجانات پایه و تأثیر آن ها بر رفتار ما (بخش دوم)

یکی از عوامل تأثیر گذار بر رفتار انسان، هیجانات است. نظریه پردازان مختلف، نظریات متفاوتی را در مورد تعداد و چیستی هیجانات، نحوه تعامل آن ها با...
پنجشنبه، 23 آبان 1398
هیجانات پایه و تأثیر آن ها بر رفتار ما (بخش اول)

هیجانات پایه و تأثیر آن ها بر رفتار ما (بخش اول)

انسان موجودی پیچیده است که عوامل زیادی بر رفتار او تأثیر می گذارند. یکی از عوامل مؤثر بر رفتار آدمی، هیجاناتی است که در اثر مواجه شدن با موقعیت...
چهارشنبه، 22 آبان 1398
فواید ذهن آگاهی برای کودکان و نوجوانان

فواید ذهن آگاهی برای کودکان و نوجوانان

ذهن آگاهی یا حضور در حال یکی از مهارت های مهمی است که چند سالی است وارد فضای روانشناختی شده است. امروزه درمان های متعددی مبتنی بر ذهن آگاهی ابداع...
جمعه، 17 آبان 1398
اندیشیدن در آیات و روایات

اندیشیدن در آیات و روایات

تفکر و اندیشه کردن در امورات دنیوی و اخروی یک نیاز اساسی است. نمی‌توانیم کسی را اجبار کنیم تا همان تفکری که خودمان دوست داریم را داشته باشد،چون...
جمعه، 10 آبان 1398
با چه نگرشی به دنیا نگاه می کنید؟ مثبت یا منفی

با چه نگرشی به دنیا نگاه می کنید؟ مثبت یا منفی

داشتن نگرش مثبت، زندگی را برای شما زیبا می‌کند و اطراف شما را انرژی مثبت فرا می‌گیرد، اما نگرش منفی باعث اضطراب و نگرانی شما می‌شود. نگاه خودتان...
جمعه، 19 مهر 1398
چه کنیم تا کودکمان خلاق شود؟ (بخش دوم)

چه کنیم تا کودکمان خلاق شود؟ (بخش دوم)

انسان خلاق انسانی است که هیچگاه درمانده و ناامید نشده و برای هر مشکلی راه حلی می یابد. اصلاً موفقیت بدون خلاقیت ممکن نیست. از سویی برای خلاق...
سه‌شنبه، 2 مهر 1398