سواد رسانه

آسیب های استفاده از اینترنت (بخش دوم)

آسیب های استفاده از اینترنت (بخش دوم)
شاید کسی فکر نمی کرد که این آینه جهان نما (اینترنت) این همه آسیب را به همراه داشته باشد. برخی آن را صرفاٌ یک وسیله خوب ارتباطی می دانستند ولی گذر زمان چیزهای دیگری را برای انسان قرن بیست و یکم به اثبات رساند. با ما همراه باشید تا با آسیب های دیگر استفاده از اینترنت آشنا شوید. ادامه ...

آسیب های استفاده از اینترنت (بخش اول)

آسیب های استفاده از اینترنت (بخش اول)
برخی از افراد همیشه نسبت به همه چیز یک عینک خوش بینی دارند و حاضر نیستند اندک تاملی در بررسی آسیب های تکنولوژی های امروزی داشته باشند. با یک نگاه دقیق و جامعه شناسانه می توان برخی از آسیب های استفاده از اینترنت را کشف کرد که در این نوشتار ما به دنبال آن هستیم. با ما همراه باشید. ادامه ...

جایگاه زن در رسانه های جمعی جهان

جایگاه زن در رسانه های جمعی جهان
نگاه نادرست به زن می تواند زمینه ساز تخریب شخصیت او باشد. غرب در دوران زیست خود، نگاه های گوناگونی به زن داشته است که در برخی موارد به افراط و گاه به تفریط در این موضوع برخورد کرده است. یکی از جولانگاه های ظلم به زنان در رسانه هاست. در این نوشتار به بیان جایگاه زن در رسانه های جمعی جهان می پردازیم. ادامه ...

آسیب های موبایل برای کودکان

آسیب های موبایل برای کودکان
استفاده کودک از موبایل های هوشمند یکی از ضرورت های اجتناب ناپذیر این دوره می باشد. بنابراین نمی توان آن ها را از این ابزار محروم و منع کرد. بهترین شیوه برخورد با تکنولوژی و گوشی های هوشمند، شناخت دقیق آن ها، اعم از مزایا و معایب شان و آموزش استفاده صحیح از آن ها به کودکان می باشد. ادامه ...

باید و نبایدهای استفاده موبایل برای کودکان

باید و نبایدهای استفاده موبایل برای کودکان
در این مطلب به این موضوع که آیا کودکان با موبایل باید وارد دنیای تکنولوژی شوند یا اینکه یک محدوده سنی برای دسترسی داشتن به این امر تعریف کرد و یا اصلا داشتن موبایل برای کودکان چرا می‌تواند هم مفید باشد و مضر، پرداخته ایم. با ما همراه باشید. ادامه ...

کارکردهای رسانه در اندیشه امام خمینی (ره)

کارکردهای رسانه در اندیشه امام خمینی (ره)
امروزه رسانه نقش بسیار مهمی در زندگی انسان مدرن ایفا می کند. برخی بر این باور هستند که رسانه ها، به مانند نیازهای زیستی، در زندگی انسان، نقش حیاتی ایفا می کنند. اما در این میان شناخت درست ماهیت رسانه ها و کارکردهای آن امری اجتناب ناپذیر است. در این نوشتار به بررسی نگاه امام خمینی (ره) به کارکردهای رسانه ها خواهیم پرداخت. ادامه ...

رسانه های جمعی چیست؟

رسانه های جمعی چیست؟
امروزه رسانه ها بخش مهمی از زندگی مردم رو به خود اختصاص داده اند. جریان به همین جا ختم نمی شود. کارکرد آموزشی و تربیتی که رسانه های جمعی دارند می تواند جامعه ای را به سوی پیشرفت و یا به سمت نابودی بکشاند. با ما همراه باشید تا با رسانه های جمعی و کارکردهای آن بیشتر آشنا شوید. ادامه ...

عوارض تماشای عکس و فیلم مستهجن

عوارض تماشای عکس و فیلم مستهجن
کاهش روابط اجتماعی،کم شدن عشق، پرخاشگری و انحراف جنسی در همسران ، مهمترین عارضه فیلم های پورنوگرافی است. تماشای فیلم‌های مستهجن به طرز غیرقابل باوری تخریب بنیان خانواده را در پی دارد. با ما همراه باشید. ادامه ...

تلویزیون و تربیت عرفی (بخش دوم)

تلویزیون و تربیت عرفی (بخش دوم)
در بخش پیشین بیان شد که تلویزیون از پرکاربردترین رسانه های جمعی است که جای خود را در میان زندگی انسان مدرن به خوبی باز کرده است. یکی از کارکردهایی که برای آن قائل هستند، کارکرد تربیتی تلویزیون است. با ما همراه باشید تا در این باره بیشتر بدانید. ادامه ...

تلویزیون و تربیت عرفی (بخش اول)

تلویزیون و تربیت عرفی (بخش اول)
بسیاری از اندیشمندان علوم تربیتی بر این باور هستند که رسانه های جمعی نقش بسیار مهمی در تربیت انسان های مدرن ایفا می کنند. یکی از این رسانه های جمعی، تلویزیون می باشد که با استفاده از حس بینایی انسان، تاثیر شگرفی در باور و بینش او دارد. با ما همراه باشید تا با نقش تلویزیون در تربیت بیشتر آشنا شوید. ادامه ...